Анализи

Разходите за бизнес софтуер през 2012: прогнозата отново е понижена

CIO Media

бизнес софтуерГлобалните разходи за корпоративни програмни приложения през 2012 г. ще достигнат $120,4 млрд., което е с 4,5% повече спрямо 2011 г., когато те бяха на стойност $115,2 млрд., сочи нов доклад на Gartner. В сравнение с предишната прогноза на изследователската компания прогнозата е понижена с 0,5%.

“Глобалният пазар все още се намира под влиянието на цяла поредица от политически конфликти и влошаващи средата икономически новини. Така че през 2012 г. разходите за ИТ в предприятията ще са съсредоточени основно към специализирани за конкретната индустрия приложения, обновяване на съществуващи системи, критично важен за бизнеса софтуер, интеграция и защита на системите и инфраструктурата. Все по-голям ръст ще отбелязва използването на SaaS като алтернатива на стари решения и внедряване на нови”, отбелязва Том Ейд, вицепрезидент на Gartner.

Ключови сегменти (по обем и темп на ръст) в пазара на корпоративния софтуер през 2012 г. ще бъдат:
- бизнес анализи (BI)
- комуникации и съвместна работа
- автоматизация на взаимодействието с клиентите (CRM)
- системи за създаване на цифрово съдържание
- ERP системи
- офис пакети и средства за персонална работа
- управление на проекти
- решения за управление на веригите за доставки (SCM).

По обем най-крупен си остава сегментът ERP, който ще достигне $24,9 млрд. през 2012 г. На следващите места са офис приложения - $16,5 млрд., BI - $13 млрд. и CRM – също $13 млрд.

Анализаторите от Gartner прогнозират, че през 2012 г. активното развитие на алтернативните модели за придобиване на софтуер ще продължи. Обект на повишено търсене ще бъдат SaaS решенията, а също така средствата за виртуализация и управление на активите. Използването на SaaS и облачни услуги през 2015 г. ще достигне 16% от общия обем на използване на корпоративни приложения, спрямо 11% през 2010 г.


X