Анализи

Кризата в Европа: анализаторите предричат “ИТ апокалипсис”

CIO Media

тенденцииЗаради нестабилността на еврото разходите за информационни технологии в Европа практически няма да отбелязват ръст през 2012 и 2013 г., заявяват анализаторите на Forrester Research в поредния си доклад. “Най-вероятно 2012-а ще бъде година с нулев ръст или по-скоро със спад на ИТ потреблението в зависимост от конкретната страна. Колкото по-дълго продължат проблемите с еврото, толкова по-силна ще бъде ИТ депресията”, коментира Андрю Бартелс – един от авторите на новото  изследване на Forrester.

Според Бартелс, европейските власти са достатъчно компетентни, за да предприемат действия за неутрализирането на този негативен сценарии. Ако взетите от тях мерки се окажат ефективни, в най-добрия случай ръстът на ИТ разходите в региона през 2012 г. ще бъде 0,3%. В случай на сериозен срив на еврото, събитията в Европа ще се развиват по драматичен сценарии, предупреждават анализаторите. “ИТ директорите трябва да вземат предвид тези обстоятелства и да редактират бюджетите по съответния начин с надеждата, че през 2013 г. ситуацията ще се подобри”, отбелязва Бартелс.

Въпреки че потреблението на ИТ в различните държави от ЕС се различава съществено и между страни като Дания и Швеция, от една страна, и Гърция и Италия - от друга, лежи огромна пропаст, кризата на 2012-2013 г. е толкова всеобхватна, че ще се отрази на целия регион.
Единственото направление, което може да отбележи ръст през 2012 г. е ИТ аутсорсинга, но дори този ръст анализаторите характеризират като “посредствен”. Сегментът ИТ аутсорсинг и разходи за оборудване може да нарасне с до 3,3% през тази година, а сегментът ИТ консултиране и интеграционни услуги – с 2,8%. Разходите за комуникации ще отбележат спад от 1,7%.
Горните показатели са изведени при изчисления базирани на еврото. В доларово изражение “картината е още по-мрачна”, казват от Forrester. При изчисления в тази валута излиза, че разходите за компютърно оборудване в Европа през 2012 г. ще намалеят с 6,8%, за комуникационно оборудване – с 8,4%, а за софтуер – с 5,2%.


X