Анализи

ИТ директорите очакват по-качествени аутсорсинг услуги

CIO Media

Аутсорсингът на ИТ инфраструктура е доста разпространена практика в компаниите по целия свят, но 71% от ИТ директорите са недоволно от т.нар. “скрита цена” на аутсорсинга, констатира проучване на компанията Compuware Corporation.
В доклада, систематизиращ резултатите от изследването е посочено, че “скритата цена” се появява при комбинирането на различни проблеми, свързани с ниското качество на работа на аутсорсерите. На първо място, заради некачествен код се увеличава натоварването на инфраструктурата, което води до увеличаване на цената на нейната поддръжка – по данни на Compuware всяка година тази цена се увеличава с 21%.  


Неефективната работа на аутсорсерите води до необходимостта да се увеличават бюджетите за някои проекти и да се продължават техните срокове. Този проблем е налице при 54% от анкетираните. Те е трябвало да инвестират допълнителни средства за решаването на оперативни проблеми и провеждане на тестове.
В допълнение, сериозна пречка за ефективният аутсорсинг се оказва предаването на знания – 80% от запитаните отбелязват, че качеството на работата на сътрудниците на аутсорсера е било понижено заради това, че те не са успели да научат в срок всичко необходимо за инфраструктурата на компанията.
“Срещу проблемите във връзка с качеството на услугите можем да вземем мерки като детайлизираме споразуменията за ниво на услугите SLA и предвидим парични санкции. Но с проблемите които носи лошият от гледна точка на производителност и изисквани ресурси код са далеч по-сериозни и изглежда неразрешими на този етап от развитието на ИТ индустрията. Въпросът е в това, че лошият код се компенсира от скоростта и цената на разработката. Неслучайно вече десетина години съществува идиомът ‘индийски код’, който се употребява в смисъл на неграмотно конструкции в кода, формално правилни от гледна точка на езика за програмиране, но изискващи много повече ресурси, отколкото добре написания код. И дори ако при разработката на приложения се използва добър код, лошият код в ядрото на системата ‘изяжда’ всички достоинства на разработката. Така че заради икономиите от разработка през последното десетилетие, се налага да плащаме допълнителни гигахерци и терабайти”, коментира участник в проучването.

Освен че 71% от ИТ директорите се оплакват от “скритата цена”, 67% от тях отправят критика към работата на компанията, която им предоставя аутсорсинг услуги и споделят, че са наблюдавали ниско ниво на знания и умения, непознаване на спецификата на дейността на компанията и текучество на кадри.    

Експертите от Compuware обаче отбелязват, че за разминаването на крайната цена с желаната, често са виновни не изпълнителите, а възложителите. “Постоянно обсъждаме с различни компании въпроси свързани с управлението на аутсорсинга и често констатираме, че договорите не се управляват качествено. Причините за това са няколко. Цената за ИТ услугите може да изглежда завишена и да предизвика недоволство, защото ИТ директорът не вижда пълната цена на своите вътрешни разходи и не умее да ги пресмята. Макар че една комплексна система за управление на ИТ, в която е заложен каталог на услугите и обективен ресурсно-сервизен модел, по принцип е способна да даде вярна информация за разходите. ИТ директорите трябва да отделят достатъчно внимание на организацията на бизнес процесите и да гледат на финансовите въпроси през призмата на предприемачи”, коментират авторите на проучването.


X