Анализи

Forrester: стратегията в сферата на ИТ се диктува от "непокорните" ръководители на бизнес единици

CIO Media

Ръководителите на бизнес единици все по-често се отказват от услугите на ИТ отделите и финансират закупуването на технологично оборудване от собствения си бюджет. Анкета, проведена от анализаторите на Forrester сред мениджърите на американски и европейски компании показа, че от 891 отзовали се на запитването, които разполагат с бюджет надвишаващ милиони долари, 824 от тях изразходват средства за закупуване на хардуер оборудване, софтуер, услуги за комуникации и ИТ. При това, 24% от тях заделят над 21% от бюджета за технологии. Най-много средства изразходват мениджърите в отделите по маркетинг и продажби, а така също и висшия състав на управляващите дружества. Те смятат, че въпросите касаещи технологиите са твърде важни за успеха им, за да доверяват тяхното решение на непознати.

Според анализаторите, старшите ръководители започнаха да се отнасят по-обикновено с технологичните средства. От тях 20% смятат, че опознаването на технологиите на ниво потребители, е променило представата им за това как да използват технологиите в бизнеса.

Действията на ръководителите на бизнес единици доведе до създаването на двустепенен модел, в който ИТ отдела има единственото задължение да обслужва традиционните корпоративни компютърни системи, твърдят анализатори.


X