Анализи

Приложенията са прекалено много

CIO Media

Повечето ИТ директори са на мнение, че в техните компании има повече приложения отколкото е необходимо. Както показа проучване, проведено от Capgemini в няколко европейски страни, 73% от анкетираните CIO признават, че около 20% от използваните в техните организации приложения имат сходна функционалност и могат да бъдат консолидирани. Наред с това 57% заявяват, че би трябвало да елиминират или заменят 20% от наличните информационни системи.

Анализаторите от Capgemini отбелязват, че в днешния цифров свят ИТ директорите имат възможност да оказват значително влияние на бизнеса, а тяхната роля предполага активно въвеждане на нови приложения. Това е обусловено от появата на технологии, подпомагащи фундаментални промени – облачни изчисления, мобилност, социални мрежи и обработка на големи обеми от данни. В европейските компании 60% от ИТ директорите са въвели облачни технологии, 50% - мобилни платформи, около една трета са въвели социални инструменти и BigData технологии.

Capgemini

Източник: Capgemini, 2014

С нарастването на сложността на корпоративната ИТ среда все по-актуални стават въпросите за управление на портфейла от приложения. Ако преди няколко години ИТ мениджърите предпочитаха да отлагат въпросите за рационализацията на този портфейл, сега от тях се изискват по-решителни действия в това направление, коментират от Capgemini.


X