Анализи

Само 25% от предприятията оползотворяват ИТ инвестициите

CIO Media

ИТ тенденцииRiverbed и анализаторската компания Loudhouse проведоха специално проучване за ефективността на инвестициите във високотехнологични решения, като анкетираха над 1000 изявени ИТ мениджъри на крупни компании във Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Швейцария, Белгия, Люкембург, Русия, ЮАР и страни от Близкия Изток.

Данните сочат, че директно влияние върху възвръщаемостта на инвестициите в ИТ решения оказват производителността на мрежите и инфраструктурата на приложенията. При това само едно от 4 предприятия, инвестиращи средства във високотехнологични решения, постига с тяхна помощ развитие на бизнеса. За предприятията, на които се удава да преобразуват ИТ инвестициите в показатели за ръст, анализаторите от Riverbed са въвели наименованието “трансформатори”.

Ето още някои данни от проучването:
>>  70% от “трансформаторите” очакват възвръщаемост на всички или на повечето от своите инвестиции в рамките на 2-3 години. В същото време само 57%  от останалите компании се надяват инвестициите им изобщо някога да бъдат изплатени.

>> 61% от новите ИТ приложения или услуги, които са се появили през последните 12 месеца, напълно са оправдали очакванията на “трансформаторите”. За останалите компании този показател е 52%.

>>  29% от “трансформаторите” постигат успех в над 75% от всички свои ИТ проекти. Това важи само за 16% от останалите компании.

>>  77% от “трансформаторите” вече са завършили или в момента реализират проект за консолидация на своите центрове за данни. За останалите компании този показател е 49%.

В същото време, изследването показва, че в много организации (44%) иновативните приложения не водят до очакваните резултати, въпреки значителните инвестиции в тях.

Анализаторите констатират, че инвестициите в нови корпоративни приложения и технологии в EMEA са нараснали значително през последните 2 години. 82% от ИТ ръководителите посочват че инвестициите в нови критични за бизнеса приложения имат все по-голям дял в общите ИТ инвестиции. Към момента, средно 25% от ИТ бюджетите се насочват към нови технологии и иновации – в частност за облачни изчисления (59%), за социални мрежи (45%) и за разработка на мобилни приложения (44%).
Обаче на новите приложения се разчита за повишаване на производителността, а в 44% от компаниите тези очаквания не се оправдават, въпреки значителните инвестиции.


X