Анализи

Е-търговията в Европа – пазар на стойност 234 млрд. евро

CIO Media

Според нова прогноза на анализаторите от Forrester Research, към 2018 г. европейският пазар на онлайн продажби ще достигне обем от 233,9 млрд. евро. За сравнение, през 2013 г. достигнатият обем е не повече от 134,9 млрд евро. Очаква се, че през следващите 5 години средният годишен ръст на разглеждания показател ще бъде 12%. Този стабилен ръст ще се дължи, както на увеличаващият се брой онлайн купувачи, така и на приобщаването на много крупни традиционни офлайн търговки към електронната търговия.

Пазарът на дрехи ще остане, както и досега, най-крупния продуктов сегмент на е-търговията в Европа. В същото време, по направлението на хранителните стоки ще бъде най-бързо развиващият се сегмент - през 2018 г. това ще бъде вторият по мащаби сегмент, изпреварвайки потребителската електроника.

В допълнение, анализаторите от Forrester отбелязват, че Великобритания, Франция и Германия ще си останат най-крупните пазари за онлайн продажби.


X