Анализи

Пазарът на облачни услуги в България - търсенето и предлагането продължават очаквано да растат

CIO Media

Надя Кръстева

Българският пазар на информационни решения използващи cloud computing се разраства със стабилни темпове – доставчиците на облачни услуги стават повече, а с повишаване на информираността на потребителите за предимствата на този актуален изчислителен модел, те все по-често се ориентират към въвеждането му. Това е основният извод от първото проучване на сп. CIO за търсенето и предлагането на облачни услуги у нас, което проведохме през септември, като отправихме допитване до над 30 ИТ компании, обобщихме информация, получена при други наши анкети от ИТ потребители в над 40 компании от различни сектори, проведохме експерименти.

Неясните очертания на “облака”

Всъщност, да бъдат определени конкретни стойности в цифрово изражение, които да характеризират търсенето и предлагането на облачни услуги е изключително амбициозна задача. На практика очертанията на пазара са също толкова неясни и постоянно променящи се, колкото на истинските облаци в небето и от тази гледна точка наименованието на популярния изчислителен модел е напълно удачно.

Така например, трудно бихме могли да кажем, колко компании предлагат облачни решения и свързани с тях услуги на българския пазар, след като “облаците” са достъпни отвсякъде и след като, търсейки конкурентни предимства, фирми с най-различна специализация интегрират cloud услуги в предложенията към своите клиенти. Експериментално се убедихме, че търсейки в Интернет cloud решение, предназначено за една или друга конкретна задача, потребителят може да попадне на страници на български език, поддържани от компании в най-различни точки на света (например в Беларус, в Гърция и т.н.), а след това, да се окаже, че съответната облачна услуга се популяризира у нас, от компания, чиято специализация не е в сферата на информационните технологии, а в област, близка до решаваната задача. Например производителят на електронни продукти и модули Айрън Лоджик ЕООД предлага облачната услуга GuardSaaS на компания от Беларус в допълнение към оборудването за контрол на достъпа, което доставя на своите клиенти.

Също така трудно е да се оцени, колко организации в България ползват cloud услуги, тъй като в много случаи потребителите използват облачни решения без да си дават сметка за това. По този повод Александър Аврамов, изпълнителен директор, Стоун компютърс АД коментира. “Над 95% от фирмите у нас използват облачни услуги, но част от тях просто не знаят това. Когато четем анкети от наши обучения и семинари, виждаме, че едва около 30% от компаниите отбелязват, че използват поне 1 облачна услуга. Но на следващия въпрос, който ги кара да посочат използвани услуги от даден списък, почти всички посочват Facebook и Dropbox за фирмени цели. Просто не се разграничава ясно кое е облачна услуга и кое не”.

Все пак, много или малко са организациите у нас, които използват облачния изчислителен модел? Направихме опит да отговорим на този въпрос и в рамките на нашето проучване отправихме към над 30 ИТ компании въпрос за организациите, които използват предоставени от тях облачни услуги. Такава информация ни предоставиха 10 от анкетираните фирми. Общият брой на техните “облачни” корпоративни клиенти е 1774. Като се има предвид факта, че много повече от 10 компании предоставят облачни услуги, явно, интересът към модела cloud computing в България е доста голям.

Тенденциите

Неясните граници на cloud пазара се потвърждават и от доста различните оценки за неговите размери в глобален мащаб – например според IDC приходите в него за 2012 г. са на стойност $40 млрд., а според Gartner - $14,5 млрд. Въпреки тези различия обаче, анализаторите са единодушни, когато става дума за важните тенденции в пазара на облачни решения, а те са:

  -  нарастване на интереса към такива решения

  -  ръст на разходите за cloud computing и услуги, съпътстващи изграждането на облачни решения

 -  нарастване на разнообразието от предлагани облачни услуги и увеличаване на техния брой.

Глобална тенденция за ръст в cloud пазара е напълно валидна и в България, а според някои проучвания дори е още по-ясно изразена – така например, проучване на Ipsos MORI, проведено през 2013 г. показва, че 67% от малките и средните предприятия в България с персонал до 25 души използват някаква облачна услуга, докато средната стойност на този показател за Европа е 53%.

Нарастващият интерес към Cloud решенията

Повечето доставчици на облачни услуги у нас, които взеха участие в проучването на списание CIO, споделят мнението, че търсенето на облачни услуги расте.


Пазарът на облачни услуги в България - търсенето и предлагането продължават очаквано да растат

© CIO Media, Cio.bg

Фигура 1: Среден брой на облачни приложения, използвани от компаниите в различни индустрии;
Източник: Tata Consultancy, глобално проучване

“Забелязва се ясна тенденция не само към увеличаването на интереса към такива услуги, но и към реалното им използване”, заяви Иво Дрешков, партньор „Софтуерни решения“ в Некст Консулт ООД.

“Забелязва се все по-засилен интерес от страна на организациите в България към облачния модел, което ни кара да смятаме, че тази тенденция не само ще продължи, но и би било съвсем естествено да се очаква да отбележи ръст”, отбеляза Цветослава Кьосева, зам. изп. директор “Бизнес развитие” в Методия АД.

Подобни са впечатленията на почти всички анкетирани ИТ компании, а техните мнения се потвърждават от факта, че 10-те участници предоставили данни за своите облачни проекти са привлекли 23% от клиентите си през последната година.

Тенденция за засилен интерес към облачните решения, откроиха и няколко проучвания на сп. CIO, проведени през тази година:

-  Изследването “6 въпроса за информационните системи в българските организации”, проведено през март, сред компании от различни сектори, с преобладаващо присъствие на производствени предприятия и търговски дружества показа, че през последните 2 години 27% от организациите анкетирани в това проучване са въвели SaaS решения (виж. CIO 4/2014).

- Проучването ни сред компаниите от сектор “Енергетика и ютилити”, проведено през май констатира, че облачните технологии също печелят популярност и в тази индустрия – 40% от анкетираните планират въвеждането им, спрямо 11% през миналата година.

- Две проучвания на сп. CIO сред ИТ мениджъри от финансовите институции, проведени през октомври 2013 г. и през март 2014 г. показват, че плановете на банките и застрахователните компании по отношение на прилагането на облачния изчислителен модел са доста ограничени и са свързани предимно с изграждането на частни облаци.

Мотивите

Стремежът за намаляване на разходите, повишаване на информираността на потребителите за същността на облачния модел и положителни референции за успешно реализирани облачни решения са някои от основните фактори, които допринасят за нарастващата популярност на cloud computing.

Проучването ни сред ИТ потребителите през април констатира, че стремежът за намаляване на разходите е бил основен аргумент за въвеждане на SaaS решение в 18% от анкетираните компании. Други 9% от тях са взели решение да използват софуер под формата на облачна услуга, ръководени от други съображения – например защото е било необходимо бързо да въведат някаква функционалност, защото съответното решение ще се ползва с различна интензивност в различни периоди и т.н.  Същевременно, няколко от компаниите доставчици на облачни услуги отбелязват, че през последните 1-2 години, информираността на ИТ потребителите за възможностите предоставяни от модела Cloud и за рисковете, свързани с него се е подобрила, което е благоприятна предпоставка за по-широкото му разпространение. Това мнение споделя например, изпълнителният директор на Датикум АД Росен Маринов. “През последните години значително се повиши интереса  на бизнеса към използването на публична облачна инфраструктура като услуга. Компаниите преодоляха първоначалното си притеснение и все повече се доверяват на външни доставчици за осигуряване на тяхната ИТ инфраструктура. Причините се коренят в това, че възможностите, които се предоставят за бизнеса все повече надделяват над опасенията. Към момента се забелязва запазване на тази тенденция и дори повишаване на интереса на компаниите към използване на външни доставчици”, казва Маринов.

“Все повече управители на компании и ИТ специалисти преодоляват предразсъдъците си на тема сигурност на данните и се доверяват на облачни решения дори и за критични бизнес приложения. За всички започва да става ясно, че един сериозен доставчик на облачни услуги може да даде много по-голяма сигурност от изградени с подръчни средства и икономия на ресурси решения, както и че за постигане на реална сигурност на данните са нужни ресурси, които  са по силите на доста малко фирми в България”, отбелязва и Иво Дрешков от Некст Консулт ООД.

Калина Донева, маркетинг мениджър в ERP.BG обръща внимание на още един фактор, който според нея мотивира компаниите за въвеждането на облачни решения. “Cloud платформите размиват границите между малка и голяма фирма, позволявайки на всяка организация да бъде конкурентна на най-големите играчи в своя сегмент”, казва Донева.

Нарастващото разнообразие в търсенето и предлагането

Проучването ни сред ИТ компании предоставящи облачни решения показа, че на българския пазар се предлагат много и разнообразни cloud услуги, ориентирани към различните изисквания на компании с различни мащаби и от различни индустрии. 

Както отбелязва Росен Маринов от Датикум АД: “Клиентите са, както от различни индустриални сфери, така и различни по големина – от малки и средни предприятия с един офис, до големи фирми с много персонал и географски разпръснати офиси и служители из страната и чужбина”.

Потребителите разполагат с не малко възможности за избор, независимо от това дали търсят възможност да използват инфраструктура, софтуер или платформа като услуга (IaaS, SaaS, PaaS). Наред с това, те могат да се възползват от редица допълнителни услуги, предлагани от доставчиците, включително администриране на ресурси в облака, изграждане на частна облачна инфраструктура, интеграция и миграция на ресурси между различни облаци и т.н.

На стр. 62-63 предоставяме справочна информация за облачните услуги на 23 компании, за които успяхме да съберем актуална информация. Това са само част от възможностите за избор, които имат потребителите, планиращи да използват cloud модела. Както се вижда по данните обобщени в колона 3 на таблицата, ИТ доставчиците, предлагат най-активно софтуер, като услуга. В същото време, според обобщени данни, от няколко проучвания на сп. CIO, проведени през тази година сред ИТ мениджъри от различни сектори, за момента корпоративните потребители по-често се ориентират към използване на модела IaaS, а използването на SaaS по-често фигурира в плановете им за следващите 1-2 години.    

Коментарите на представителите на анкетираните ИТ компании, очертават същата тенденция, а няколко от участниците в проучването споделят, че че продължат да развиват активно своите SaaS предложения.  

“Наблюдава се голям ръст в търсенето на SaaS услуги в областта на комуникациите, офис приложенията, управлението на проекти, обслужване на клиенти, споделяне и работа с документи. Подобен тип продукти позволяват на компаниите да постигнат по-голяма производителност, по-добър контрол над процесите си, по-добро клиентско обслужване и по-ниски оперативни разходи”, коментира Светослав Спасов, мениджър облачни и инфраструктурни услуги в BULPROS.

В заключение

Сред доставчиците на облачни услуги на българския пазар преобладава мнението, че използването на cloud модела ще става все по активно.   

 “Пазарът определено показва стабилен темп на растеж. Все още не забелязваме тенденция към насищане, така че и през следващата година очакваме търсенето да продължи да расте”, казва Юлиян Бориславов, CEO на ICN.Bg

“Всички анализи показват непрекъснат ръст на този пазар. Публичните облачни услуги се очакват да играят важна роля през следващите 10 години и да бъдат в центъра на развитието на ИТ сферата като цяло. Българският пазар на облачни услуги се очаква да следва неотлъчно тази тенденция. Виждаме голям потенциал за развитие за пазара в близко и далечно бъдеще”, отбелязва изпълнителният директор на Датикум АД Росен Маринов.

“Като цяло, пазарът на облачни услуги в България се развива с бързи темпове - и търсенето, и предлагането продължават очаквано да растат.  Според нас тенденцията ще се запази и през 2015-а, като дори очакваме още по-голям ръст в търсенето”, коментира Салих Якубов, продуктов мениджър „ИТ услуги“ в Нетера ЕООД.


X