Анализи

Химическата индустрия инвестира в цифрови технологии

CIO Media

През следващите 3 години компаниите от химическата промишленост ще увеличат рязко инвестициите си в цифрови технологии. Най-голяма възвръщаемост се очаква от средствата вложени в облачни системи и анализи на големи обеми от данни (Big Data), показва ново изследване на Accenture.

химическа индустрия


В проведеното от консултантската компания проучване са участвали 150 ръководители на компании от химическата промишленост от различни страни. 94% от тях заявяват, че в техните компании се предвижда увеличаване на инвестициите в цифрови технологии, а 54% казват, че увеличението ще е значително. 44% считат, че най-перспективно направление за инвестиции са облачните технологии, а 33% - залагат на Big Data технологиите.

На този етап предприятията от химическата индустрия са изправени пред необходимостта да решат сериозни задачи в сферата на логистиката и снабдяването, както и с необходимостта да намаляват вредните емисии, отбелязват анализаторите. “Цифровите технологии могат да помогнат на химическите предприятия да се приспособят към новите условия на пазара и едновременно да повишат безопасността и ефективността, намалявайки разходите”, казват от Accenture.

25% от анкетираните очакват с внедряването на нови цифрови технологии, на първо място, да повишат производителността. За 24% от участниците в проучването основен мотив за инвестициите е осигуряването на нови процеси и разработката на нови продукти, а за 22% - подобряването на управлението на взаимоотношенията с клиентите.


X