Анализи

Amazon завзе 28% от пазара на облачни услуги

CIO Media

По данни на Synergy Research Group, през четвъртото тримесечие на 2014 г. приходите на облачните услуги Amazon Web Services са нараснали с 25% спрямо третото тримесечие, а в сравнение със същия период на 2013 г. – с 51%. По този начин, към момента компанията Amazon контролира 28% от пазара на облачни системи, съобщава сайтът Fierce Telecom.

Въпреки високите темпове на ръст – 96% в сравнение с Q4 на миналата година – Microsoft не успява да настигне Amazon. Нейният дял от пазара на облачни системи е 10%.
На трето място по пазарен дял е IBM – 7%.
На четвърто – Google с дял от 5%, като за година облачните продажби на Google са се увеличили с 81%.  
Следват Salesforce (4%) и Rackspace (3%).


Глобалният пазар на облачни услуги е в период на активен ръст, отбелязват още анализаторите от Synergy Research. Много действителни и мними препятствия по пътя на облачните технологии са вече отстранени. Особено активно се развиват в това направление Amazon и Microsoft – асортиментът от услугите на тези компании постоянно расте, сочат проучванията на Synergy Research.

Общият обем на световния пазар на облачни услуги за Q4 2014 г. е близо $5 млрд., а годишният обем е над $16 млрд.


X