Анализи

Пазарът на технически приложения – арена на промени, осигуряващи нови нива на ефективност

CIO Media

Надя Кръстева

По данни на изследователската агенция Research and Markets, публикувани в края на юни тази година, приходите на доставчиците в глобалният пазар на технически приложения, отнасящи се към сегментите на концепцията PLM (решения за управление на жизнения цикъл на продуктите, product lifecycle management) за 2014 г. са на стойност $40,26 млрд. За периода 2015 – 2022 г. анализаторите прогнозират среден годишен ръст на пазара от 8,1%, при което през 2022 г. се очаква той да достигне $75,87 млрд.

Анализаторите систематизират и ключовите двигатели на този забележителен ръст – нарастващи потребности от продуктови иновации, повишена производителност и намаляване на оперативните разходи. Наистина PLM решенията осигуряват значително повишаване на производителността, предоставяйки на потребителите разнообразни средства и методологии, отстраняващи всевъзможни излишества в техните операции. Същевременно, експертите на Research and Markets отбелязват, че при внедряването на този тип решения потребителите все още се сблъскват с предизвикателства, свързани със съвместимостта между различни версии на продукти, между конкурентни продукти, формати и модели на данни и т.н.

Като цяло, към PLM пазара експертите отнасят широк кръг програмни инструменти и решения, включително системи за автоматизирано проектиране (CAD) машиностроителни системи за проектиране (MCAD), САМ системи за технологична подготовка на производството (често част от MCAD системи), автономни CAM системи, средства за моделиране на физически процеси и инженерен анализ на изделията (CAE), системи за съвместна работа и управление на процеса по създаване на данни за изделията (cPDm) и т.н. Нека се спрем по-подробно на данните за търсенето и предлаганите на най-популярните от изброените класове продукти.

CAD пазарът – конкуренция и потенциал за ръст

Според най-новите оценки на изследователската компания Jon Peddie Research (JPR), публикувани през април тази година, обемът на CAD пазара за 2014 г. е $7,81 млрд. (спрямо $7,23 млрд. година по-рано), а броят на потребителите на тези продукти вече достига 5,15 млн. души.

В своя доклад, анализаторите от JPR отбелязват, че през последното десетилетие CAD пазарът демонстрира скромни темпове на ръст, но това не означава, че в него не са протичали съществени промени. Напротив, особено след кризата през 2009 г. промените са значителни – “както и в други сегменти конкуренцията и качеството на услугите в CAD пазара се повишиха, а като следствие пазарът стана по-ефективен, увеличи се броят на компетентните кадри и бе създаден потенциал за ръст през следващите години”, коментират анализаторите. Прогнозата на JPR е, че в периода 2015-2017 г. продажбите на CAD системи ще се увеличават с 4% годишно и през 2017 г. ще са на стойност $8,7 млрд. (схема 1).

Схема 1: Динамика на продажбите на CAD решения в периода 2009-2014 г., $ млн., Източник: JPR

Разбира се за стабилизирането на CAD пазара основен принос имат доставчиците на системи за автоматизирано проектиране, които активно развиват възможностите на предлаганите решения, стараейки се да обхванат нови области и да привлекат нови потребители. Системите за 3D проектиране от ново поколение позволяват не само да се проектират бъдещи продукти, но и предоставят достъп до различна информация, например за това как е изградено изделието, каква е стойността на отделните му компоненти и т.н. – тези данни могат да са от полза на широк кръг сътрудници и клиенти.

Динамиката на търсене на CAD решения в различните страни зависи от местната икономическа ситуация. “Там, където икономиката е в подем, обемите на производство и строителство растат, а заедно с тях и продажбите на системи за автоматизирано проектиране”, пояснява Катлин Махер, анализатор от JPR.

Начело в класацията на най-крупните доставчици на системи за автоматизирано проектиране (по приходи), продължава да бъде Autodesk – пазарният дял на компанията за 2014 г. е 29%. На второ място е Dassault Systèmes с 22% от приходите в CAD пазара, а на трето Siemens PLM Software с 11% пазарен дял (схема 2).


Пазарът на технически приложения – арена на промени, осигуряващи нови нива на ефективност

© CIO Media, Cio.bg

Схема 2: Разпределение на CAD пазара между водещите доставчици през 2014 г. (по приходи), Източник: JPR

В топ 10 на доставчиците на системи за автоматизирано проектиране влизат също Hexagon (10%), PTC (9%), Bentley Systems (6%), Nemetschek с основни брандове Allplan и VectorWorks - (3%), Aveva (2%), Trimble (2%).

Анализаторите от JPR подчертават, че CAD пазарът е отворен за нови играчи и именно те най-често внасят в него нови технологии. Ярки примери в това отношение, според Катлин Махер, са Hexagon, Trimble, SpaceClaim (придобита от Ansys) и GrabCAD (погълната от Stratasys). Тези и други играчи в CAD пазара допринасят сред потребителите на технически приложения да бъдат популяризирани някои от най-ярко изразените тенденции в ИТ индустрията като виртуализация, облачни и мобилни технологии.

CAM пазарът – под знака на консолидацията

През последните няколко години, в пазара на програмни системи за подготовка на производството на машини с цифрово управление (CAM) протича ясно изразена консолидация. Сегментът, в който години наред конкуренцията между доставчиците бе доста вяла, изведнъж се превърна в сфера на сериозни инвестиции.

Така например, американският инвестиционен фонд Battery Ventures, управляващ капитал от $4 млрд и специализиран в инвестиции в сектора на високите технологии насочи своето внимание към CAM пазара още през 2010 г. Първоначално инвеститорите от Battery се фокусираха върху Vero Software, която още от 80-те години разработва продуктите от фамилията VISI, базирани на Parasolid ядро, и има своите лоялни потребители (включително и в България), но доскоро не заемаше значителен пазарен дял в CAM сегмента. По данни на CIMData през 2010 г. Vero Software не попада в топ 10 на CAM доставчиците, Включваща Dassault с пазарен дял 18%, Siemens (12,1%), Delcam (7,5%), Planit (6,3%), PTC (4,6%) и още 5 по-малко известни доставчици с пазарни дялове вариращи в интервала 4,4% - 3,3% (схема 3).


Пазарът на технически приложения – арена на промени, осигуряващи нови нива на ефективност

© CIO Media, Cio.bg

Схема 3: Разпределение на CAМ пазара между водещите доставчици през 2010 и 2014 г. (по приходи); Източник: CIM Data

Скоро след като закупи Vero Software, Battery Ventures осъществи още едно придобиване на CAM доставчик – при това много мащабно. През октомври 2011 г. фондът купи четвъртият най-крупен доставчик на CAM системи в света Planit, известен с продуктите си Alphacam, Edgecam, Radan и др., използвани от над 85 хил. потребители по света. Обединявайки Vero Software и Planit, фондът автоматично се превърна в третия по обем на приходите доставчик на CAM системи в света, изпреварван към онзи момент само от Dassault Systemes и Siemens PLM Software.

Амбициите на инвеститорите във Vero Software обаче все още не бяха задоволени. В началото на 2013 г. към Vero бе присъединена френската компания Sescoi International, известна с фамилията продукти WorkNC (6000 продадени лицензи по света).

След това Vero Software, изкупи правата за продукта SURFCAM, инсталиран на 26 хил. работни места в различни страни по света. След всичко това към началото на 2014 г. Vero Software притежаваше най-разнообразното портфолио от продукти, покриващи всевъзможни области – механична обработка на детайли, технологична подготовка на производство, производство на изделия от листов материал, метал, камък, дърво и т.н. Общият брой потребители на различните продукти на компанията достигна 135 хил., а годишните приходи надвишиха $100 млн.

Междувременно други играчи в пазара на технически приложения също се включиха в консолидационните процеси в CAM пазара. През октомври 2012 г., силно фокусираната дотогава върху CAD пазара Autodesk купи CAM производителя HSMWorks. След това през февруари 2014 г. Autodesk завърши придобиването на една от най-изявените CAM компании - Delcam.

След всичко това през юли 2014 г. Vero бе погълната от шведския концерн Hexagon - същият който през 2010 г. придоби Intergraph. Така Hexagon уверено се вписа сред водещите CAM доставчици и попълни “клуба на милионерите” в индустрията на инженерния софтуер, в който с резервирани позиции вече години наред са Autodesk, Dassault, Siemens PLM и PTC.

И така, по данни на CIMData за 2014 г. класацията на водещите доставчици в CAM пазара по приходи е следната. На първо място с приходи s 18,5% дял от общите доходи в сегмента е Dassault Systemes. Следват Siemens PLM Software с 13,5% дял от пазара, Vero Software с дял от 10% и опериращата като самостоятелна компания, но притежавана от Autodesk Delcam с дял от 7,7% (схема 3).

Накратко, дори ако пропуснем предходните параграфи от тази статия и примерите за мащабните сливания и придобивания, посочени в тях, сравнението на данните на CIMData за разпределението на CAM пазара през 2010 година и през 2014 г. достатъчно ясно откроява консолидацията в сегмента. Така например през 2010 г. топ 10 от доставчиците в CAM пазара владеят 68% от него, а през 2014 г. те вече притежават над 73% от него. Аналогично топ 4 от доставчиците през 2010 г. имат 44% от пазара, а през 2014-а техният дял е вече цели 50%. По всичко личи, че в CAM пазара остава все по-малко място за доставчици извън “клуба на милионерите” в индустрията на инженерния софтуер.

CAE пазарът – двуцифрен ръст

Според анализаторите от CIMdata, през 2014 г. CAE пазарът в глобален мащаб е отбелязал ръст от 11,9%, достигайки около $4,8 млрд. Приходите на 10-те водещи доставчици са на стойност $3,7 млрд., което представлява 76,9% (т.е. над ¾) от обема на целия пазар на приложения за инженерни анализи. Година по-рано пазарният дял на лидерите бе 76,4%.

Тези данни показват, че CAE сегментът, дори в още по-голяма степен, отколкото CAM сегмента, необратимо се превръща територия, запазена за големите играчи, а към момента с най-силни позиции сред тях са: ANSYS с приходи от $936 млн., Dassault Syst¢mes ($861,3 млн.), Siemens PLM Software ($480,1 млн.), MathWorks ($400 млн.), Altair Engineering ($300 млн.).

По всичко личи, че формулата за успех на доставчиците в CAE пазара включва две събираеми – разработка на нови технологии за инженерни анализи със собствени сили и закупуване на такива технологии от други. Точно това правило следват лидерите в CAE сегмента и очевидно – постигат успех. Пример за това е ANSYS, която вече 15 години е начело в класациите на CAE доставчиците според различни авторитетни проучвания. Само през последната година, ANSYS погълна няколко компании, с което обогати отново и без това огромното си портфолио. През януари 2014-а тя закупи американската Reaction Design и нейния продукт CHEMKIN-PRO, предназначен за моделиране на химични процеси в газообразни среди. Други сделки на ANSYS са закупуването на SpaceClaim през април 2014 г., на Newmerical Technologies International през февруари 2015 г., на Gear Design Solutions през юни 2015 г.

Dassault Syst¢mes също следва стратегия за разширяване на портфолиото си от CAE продукти. През април 2014 г. тя закупи Accelrys и нейния софтуер за анализи в сферата на молекулярната химия, биология и разработка на материали. През юли 2014 г. Dassault погълна SIMPACK GmbH и технологиите и за моделиране на динамика на системи, а през април 2015 - Modelon GmbH със специализация в инженерни анализи за транспортни системи.

Siemens PLM Software е още едно потвърждение за споменатата по-горе формула на успеха. След придобиването на LMS International в края на 2012 г. Siemens PLM се придвижи автоматично от 8-о на 3-о място в класацията на CAE доставчиците.

Защо закупуването на нови технологии има толкова важна роля за успеха на CAM доставчиците? За да отговорим на този въпрос нека разгледаме една от сделките на ANSYS, с уговорката, че резултатите и от останалите придобивания, които дадохме за пример са подобни. Например с добавянето на CHEMKIN-PRO към пакета ANSYS CFD, на практика ANSYS осигури най-добрия в своя клас инструмент за моделиране на процеси на горене. С тази сделка, екипът на ANSYS се увеличи с 25 служители, а към потребителите и се добавиха 400 корпоративни клиента. Прочитайки това, сигурно си мислите, че основната полза за бизнеса на CAE доставчика в случая идва от придобитите клиенти. Вероятно е така, но и придобитите компетентни служители в CAE индустрията имат много по-голямо значение, отколкото в други сектори. Отличителна черта на тази индустрия изключително високата стойност на параметъра “приходи генерирани от един служител”. Конкретно за ANSYS през 2014 г. тази стойност е $347 хил.

Тенденции & перспективи

Според анализаторите, водещите доставчици на технически приложения, преживяват ренесанс. Техните стратегии се допълват с фокус върху развитието на облачни решения, а по отношение на развитието на програмните платформи се търсят иновативни подходи, даващи възможност не само да се проектират нови продукти, но и бъдещият опит, свързан с тяхното използване, като за целта се прилагат разнообразни технологии, включително за анализ на информация от социални мрежи.

Във всички индустрии протичат коренни промени. Границата между виртуалния и реалния свят постепенно се заличава, а съвременните информационни и комуникационни технологии се обединяват с “класически” индустриални процеси, кардинално променяйки традиционния начин на производство. Вече са налице възможности да бъде представен в цифров вид целия жизнен цикъл на всяко изделие или съоръжение – от неговото проектиране до неговото рециклиране.

Наистина, днес можем, без да напускаме границите на цифровия свят да проектираме и конструираме всяко изделие, да разработим технология за изграждането му и да планираме процеса на производство, да проведем всякакви тестове и да проследим цялата история на продукта. До това състояние на материалното производство се стигна след редица технологични достижения, осъществени през 80-те и 90-те години. Сега вече революционното и безпрецедентно заличаване на границите между физическото изделие и неговия цифров модел е факт, а за обозначаването на това явление сред анализаторите стана популярен терминът “бизнес със скоростта на светлината” (Commerce At Light Speed).

Същевременно в пазара на технически приложения са налице няколко тенденции, които допълнително увеличават темповете на иновации и динамиката на бизнеса. Сред тях анализаторите открояват:

>> Облачните технологии. Системите за автоматизирано проектиране и PLM решенията днес дават възможност работата по проекти да се извършва “в облака”, т.е. в режим на отдалечен достъп, което позволява да се интегрират усилията на специалисти от няколко предприятия. Прилагането на облачни технологии съществено улеснява използването на аутсорсинг и участието на различни компании в технологичните вериги, което прави тези вериги изключително динамични.

>> Интернет на нещата (IoT). Ясно изразена тенденция е включването на все повече устройства и оборудване към глобалната мрежа. Всички тези устройства обменят данни по между си, а анализът на тази информация дава възможност за получаване на нови знания. Компаниите, които успеят да използват тези информационни потоци, несъмнено ще имат съществени конкурентни предимства. За сега обаче, предприятията, които успяват да използват информация, генерирана от интернет на нещата за създаване на иновации са единици. Водещите доставчици в пазара на технически приложения са амбицирани в близко бъдеще да предоставят решения, които са в състояние да анализират информацията, натрупана в IoT и да предоставят на потребителите нови знания.

>> 3D печат и адитивно производство. Още една много важна област са адитивните технологии (AM — Additive Manufacturing), или т.нар. технологии за синтез по слоеве – на практика това е едно от най-динамично развиващите се направления на цифрово производство. Тези технологии позволяват цената на изделията да бъде намалена в пъти, както и значително да бъдат ускорени процесите на развойна дейност, затова те не случайно се прилагат все по-активно.

Към момента 3D печатът се прилага в най-разнообразни сфери - в медицината, космонавтиката и производството на продукти в малки серии. Несъмнено, развитието на технологиите за адитивно производство ще продължи да бъде във фокус за водещите доставчици на CAD/CAM/PLM системи, с оглед на това, че те дават възможност за създаване на сложни по форма и структура изделие, които няма как да бъдат произведени освен с 3D печат.

В заключение

Откроените глобални тенденции в пазара на технически приложения са напълно валидни и у нас, и това не е изненадващо като се отчита, че българските потребители внедряват продуктите на лидерите в глобалния CAD/CAM/CAE/PLM пазар, повечето от които са представени у нас, чрез свои дългогодишни партньори.

Българските компании, които работят активно за развитието на CAD/CAM пазара, се стремят да разширяват своето портфолио от предложения към клиентите. Конкуренцията помежду им за ограничения кръг от потенциални потребители е активна, така че се налага те да полагат доста усилия за да поддържат високо ниво на експертиза и кадрови потенциал.

Същевременно, макар че не липсват фактори ограничаващи инициативите за въвеждане на нови CAD/CAM системи и модули в българските предприятия, все повече организации инвестират в програмни продукти, осигуряващи по-висока ефективност на тяхната работа и съответно по-високи приходи. За тези организации са достъпни както системите, развивани от водещите доставчици в глобален мащаб, така и специфични приложения, разработвани от български компании.

Повече информация за предлаганите на българския пазар CAD/CAM/CAE решения ще намерите в рубриката "Справочник на потребителя".

Източници:
[1] Tech-Clarity: Strategies of the major PLM vendors 2015+
[2] www.tenlinks.com, CAE technologies in 2014: achievements review and market analysis
[3] Research and Markets, Product Lifecycle Management (PLM) Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2015 – 2022, June 30, 2015
[4] www.linkedin.com, 2014 CAM Software Market Leaders Named by CIMdata

X