Анализи

Българският пазар на облачни услуги - консерватизмът се преодолява

CIO Media

Надя Кръстева

Българският пазар на информационни решения използващи cloud computing продължава да се разраства с темпове изпреварващи глобалният и европейски пазар на облачни услуги.

Докато в глобален мащаб темповете на ръст са 20-25%, а в Европа 32-33%, през последната година броят на българските организации въвели облачни услуги се е увеличил с 36%. Това е основният извод от второто проучване на сп. CIO за търсенето и предлагането на облачни услуги у нас, което проведохме през септември, като отправихме допитване до над 20 ИТ компании, които са сред най-активните доставчици на cloud решения в България и систематизирахме резултати от две предишни проучвания на нашата редакция сред корпоративни ИТ потребители от различни индустрии.

Ето какви са най-важните изводи от този анализ:

>> Нарастващият интерес към облачния модел е безспорен факт

ИТ компаниите, които се включиха в нашето проучване през септември, са единодушни, че през последната година интересът на клиентите към въвеждане на облачни услуги е бил повишен.

“Определено търсенето се увеличава. Ако преди време се налагаше ние да обучаваме пазара, то последната година фирмите сами се свързват с нас - някои от любопитство, други с конкретна нужда”, коментира Кръстьо Иванов, управител на Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД.

Сходно е и мнението на представителите на Датикум АД. “Моите лични очаквания за ръст при облачните услуги и през 2015 г. напълно се оправдаха. Много от компаниите, които се свързват с нас в търсене на традиционни решения като колокация на собствени сървъри и оборудване или наем на такива, след като се запознаят с потенциала и предимствата на облачните услуги са склонни да ги тестват и използват”, казва Росен Маринов, изпълнителен директор на компанията.

“В търсенето и предлагането на облачни услуги у нас към момента наблюдаваме непрестанно и стабилно увеличение”, отбелязва и Яни Симеонов, мениджър проучване на пазари в Онборд АД.

“Хората приемат тази технология вече не за новост, а за необходимост. Консерватизмът е преодолян и се осъзнават предимствата, които облакът може да предостави за всеки бизнес”, отбелязва Юлиян Бориславов, CEO на ICN.Bg.

Тенденцията за засилен интерес към облачните решения, откроиха и няколко проучвания на сп. CIO, проведени през тази година:

- През февруари, традиционното ни проучване “Ключови ИТ за корпоративния сектор”, проведено за 6-та поредна година, показа, че през 2015-а за първи път в топ 10 на технологичните приоритети на българските организации попадат и облачните изчисления – 16% от анкетираните предвиждат въвеждането им под формата на SaaS, IaaS или PaaS решение (виж. CIO 2/2015). Участници в това проучване бяха 32 ИТ ръководители от компании в секторите, финансови услуги, транспорт, здравеопазване, ютилити, производство, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, търговия, телекомуникации, дистрибуция и др.

- Изследването “6 въпроса за информационните системи в българските организации”, проведено през март, сред компании от различни сектори, с преобладаващо присъствие на производствени предприятия и търговски дружества показа, че през последните 2 години 43% от анкетираните организации са въвели SaaS решения (виж. CIO 4/2015). За сравнение стойността на този показател година по-рано е била 27%.

>> Българските корпоративни потребители изостават в оползотворяването на PaaS

Трите основни направления на предоставяне на облачни услуги са: IaaS – продажба на виртуализирани мощности в центрове за данни; SaaS – използване на софтуер под наем и PaaS – предоставяне на средства за разработка на софтуер по облачен модел. И в България, както и по света към момента най-популярното направление е SaaS, следват IaaS и PaaS.

Все пак докато в глобален мащаб пазарът на тези три вида услуги се разпределя в съотношение SaaS: IaaS: PaaS = 60%: 30% : 10%, то у нас разпределението е 83%: 13%: 4%, показват данните от септемврийското проучване на сп. CIO.bg.

В светлината на най-новите прогнози на международните анализаторски агенции, изоставането на българските корпоративни потребители по отношение на оползотворяването на възможностите предоставяни от моделите IaaS и PaaS си струва да бъде отбелязано. Така например, според анализаторите от IDC, покупките на PaaS решения ще растат с 30% годишно до 2017 г., тъй като именно те дават възможност на компаниите да намалят разходите за поддръжка на инфраструктура и да ускорят разработката на приложения. Подобно мнение споделят и други анализатори и експерти, които изтъкват, че с еволюцията на хибридните облаци и с утвърждаването им като базов концептуален модел за много предприятия, полята на PaaS нараства., тъй като именно от платформата зависи способността на организацията да решава интеграционни и други проблеми.

“Въпреки че моделът SaaS традиционно стимулира миграцията към облака, на този етап други облачни услуги като DBaaS (база данни като услуга) и PaaS решително поемат инициативата и имат перспективи да се превърнат в доминиращи ипрез следващите 2 години. Тази тенденция показва колко стремително се развиват облачните изчисления, превръщайки се от перспективни иновации в зряла и сложна концептуална технология. Като отчитаме тази бърза еволюция, очакваме, че към 2017 г. облачните платформи ще бъдат широко разпространени и използвани за разработка и тестване на приложения, преобразуващи бизнеса”, коментира Боб Джонсон, главен анализатор на IDG Connect.

>> Поговорката “апетитът идва с яденето” е валидна за облачните решения

Според участниците в септемврийското ни проучване отношението на корпоративните потребители към облачните технологии от ден на ден става по-позитивно. Опасенията, че е възможно да възникнат нежелателни последствия от това, че данните на организацията са предадени в облака, постепенно се преодоляват, а основно това се дължи на нарастващия брой успешно реализирани cloud проекти.

“Най-честият пример от практиката е прехвърляне на отделни системи и свързаните с тях процеси към облака. След, което минава период от време – от година до две, докато мениджърите се убедят в ползите и предимствата и преминат изцяло на облачни услуги. Това, разбира се очертава една тенденция от нарастващо търсене на такива услуги в бъдеще”, споделя Габриела Апостолова, управляващ съдружник на „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД.

“Колкото повече стават успешните проекти за въвеждане на облачни услуги, толкова повече расте доверието на клиентите в облака”, обобщи друг участник в проучването.

>> Прогнозите за развитието на Cloud пазара са оптимистични

Представителите на ИТ компаниите анкетирани в септемврийското ни проучване са единодушни в прогнозата си, че пазарът на облачни решения у нас ще продължи да се развива с бързи темпове.

“Очакваме през следващата година интересът на потребителите да продължава да бележи ръст. Забелязваме, че все повече организации у нас заявяват интерес към този модел на предлагане”, коментира Цветослава Кьосева, заместник изпълнителен директор на Методия АД.

“Спрямо проучванията на европейско ниво се очаква пазара на Clоud computing на стария континент да достигне до 19 млрд. евро до края на 2015 г. и 30 млрд. до 2018 г. За България очаквам да следваме този темп на нарастване - средно около 17%”, казва Юлиян Бориславов от ICN.Bg.

>> Облачните предложения на българския пазар стават все повече

Проучването ни сред ИТ компа­нии предоставящи облачни решения и тази година показа, че на българския пазар се предлагат много и разнообразни cloud услуги, ориентирани към раз­личните изисквания на компании с различни мащаби и от различни индустрии.

Впрочем, както отбелязахме и в обзора по темата през миналата година, едва ли може да се определи колко компании предлагат облачни решения и свързани с тях услуги на българ­ския пазар, след като “облаците” са достъпни отвсякъде и след като, търсейки конкурентни пре­димства, фирми с най-различна специализация интегрират cloud услуги в предложенията към свои­те клиенти.

Факт е обаче, че потребителите разполагат с много възможности за избор, независимо от това дали търсят възможност да използват инфра­структура, софтуер или платформа като услуга (IaaS, SaaS, PaaS). Наред с това те могат да се възползват от редица допълнителни услуги, предла­гани от доставчиците, включително администриране на ресурси в облака, изграждане на частна облачна инфра­структура, интеграция и миграция на ресурси между различни облаци и т.н.

На стр. 58-60 предоставяме спра­вочна информация за облачните услуги на 30 компании, за които успяхме да съберем актуална информация. Това са само част от възможностите за избор, които имат потребители­те, планиращи да използват cloud модела.


X