Анализи

Доставчиците на облачни услуги коментират …

CIO Media

Габриела АпостоловаГабриела Апостолова, CFO и управляващ съдружник, „Ком Си 54 – Васил Зашев и съдружници“ ООД

Все още голяма част от българските компании не рискуват да преминат изцяло към облачна инфраструктура. Най-честият пример от практиката е прехвърляне на отделни системи и свързаните с тях процеси към облака в самото начало. След, което минава период от време – от година до две, докато мениджърите се убедят в ползите и предимствата и преминат изцяло на облачни услуги. Това, разбира се очертава една тенденция от нарастващо търсене на такива услуги в бъдеще, което за момента се случва с по-бавни темпове в сравнение с предлагането.

Търсенето на облачни услуги у нас през следващата година ще нараства. За съжаление темповете, с който това се случва са далеч от световните тенденции на пазарите на облачни услуги и вероятно ще останат на същите равнища. Добрата новина е, че със всяка изминала година българските компании - доставчици на облачна инфраструктура предлагат все по-добри условия на конкурентни цени, което ще благоприятства развитието на нови проекти.

Росен МариновРосен Маринов, изпълнителен директор, Датикум АД

Облачната технология лежи в основата на прогреса и съответно главната й задача е да бъде двигател на новите постижения и подобрения. Преминаването на бизнеса към облака е една от най-сериозните технологични трансформации от ерата на персоналния компютър и на Интернет. Тя достигна своята точка на преобразуване в световен мащаб през 2012 г. и оттогава това не е просто тенденция, а по-скоро безусловна бизнес необходимост. Нарастването на интереса към облачни решения, сериозният ръст в разходите за облачен компютинг и услуги, както и увеличаването на разнообразието от предлагани облачни услуги и техния брой са сред важните тенденции на пазара на облачни услуги.

Моите лични очаквания за ръст при облачните услуги и през 2015 г. напълно се оправдаха. Много от компаниите, които се свързват с нас в търсене на традиционни решения като колокация на собствени сървъри и оборудване или наем на такива, след като се запознаят с потенциала и предимствата на облачните услуги са склонни да ги тестват и използват. Това ме кара да мисля, че доверието и увереността в облака нараства с всяка изминала година, което се подкрепя и от факта, че голяма част от бизнеса се намира в някакъв етап на внедряване на облачни услуги – вече внедрени, внедряващи или пуснати пилотно, а това неминуемо води и до ръст в пазара на облачните услуги в световен мащаб.

Юлиян БориславовЮлиян Бориславов, CEO, ICN.Bg

Българският пазар в сферата на cloud услугите все повече се развива. Хората приемат тази технология вече не за новост, а за необходимост. Консерватизмът е преодолян и се осъзнават предимствата, които облакът може да предостави за всеки бизнес.

Любопитно е, че бизнесът започва да насочва търсенето си и в други посоки, а именно Unified Communications и онлайн сигурност. Осъзнава се колко важна е информацията и нейната защитеност.

Очаквам търсенето на облачни решения да нараства все повече и повече. Спрямо проучванията на европейско ниво се очаква пазара на Clоud computing на стария континент да достигне до 19 млрд. евро до края на 2015 г. и 30 млрд. до 2018 г. За България очаквам да следваме този темп на нарастване - средно около 17%. Любопитното е, че според прогнозите до 2018 г. около 20% от cloud покупките ще идват от направлението Unified Communications.

Цветослава КьосеваЦветослава Кьосева, зам. изп. директор “ Бизнес развитие”, Методия АД

Както и през миналата, така и през настоящата година облачните услуги и Big Data остават на фокус в България. Забелязва се все по-ясно, че ролята на облачните услуги за организиране на бизнес процесите в компаниите постоянно нараства. Една интересна тенденция в търсенето на облачни услуги сред фирмите у нас е възприемането на анализите за развитието на устойчив бизнес, като е възможно след време, услугите в облака да се превърнат в дейта центрове от ново поколение, предоставящи обобщени анализи от различни сфери на бизнеса. Неоспорими продължават да остават предимствата на този тип услуги по отношение на разпределянето на капиталовите инвестиции във времето, както и за намаляването на разходите за оперативна дейност. Това дава възможност на компаниите да се фокусират върху същинската си дейност, с акцент върху контрола на качеството на крайните ИКТ продукти и услуги.

Въпреки оптимистичните нагласи и тенденции обаче наблюдаваме, че компаниите все още са изправени пред редица въпросителни, свързани с преминаването към облачни услуги. Според нас най-важните от тях касаят сигурността на данните, правните аспекти и съответствието с регулаторните изисквания, както и гарантирането на високо качество на услугата.

Наясно сме, че облачните услуги в България са все още в ранен етап на своя жизнен цикъл. Статистическите данни от 2014-та сочат, че едва 11-12% от цялото население на страната съхранява файловете си в облака, от които над 25% са във възрастовия сегмент 16-24 години. Естественото ни очакване е през следващата година интересът на потребителите да продължава да бележи ръст. В потвърждение на предходното, през 2014-та за България този показател е бил около 70-75%, на фона на 32-33% ръст за останалите европейски пазари през същия период. Забелязваме, че все повече организации у нас заявяват интерес към този модел на предлагане. В унисон с динамичното развитие на облачния пазар в страната ни, Методия АД се фокусира изцяло върху предоставянето на облачни бизнес решения и системи, които позволяват на клиенти ни да управляват бизнеса си на много по-достъпна цена.

Кръстьо ИвановКръстьо Иванов, управител, Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД

Предлагането на облачни услуги е много по-голямо от търсенето. Клиентите, масово български компании, все още се плашат от „облака“ и не разбират предимствата на облачните услуги.

Все пак, определено търсенето се увеличава. Ако преди време се налагаше ние да обучаваме пазара, то последната година фирмите сами се свързват с нас - някои от любопитство, други с конкретна нужда.

За нас лично въпросът не е дали компаниите в България ще ползват облачни услуги, а кога ще започнат да ги ползват активно.

Александър АврамовАлександър Аврамов, изпълнителен директор, Стоун компютърс АД

Вече потреблението на виртуални сървъри, виртуални сториджи, бекъп и DR е нещо съвсем нормално и не се счита за екзотика. На 360 градуса се обърна монетата на риска и сега ИТ специалистите наистина разбират, че в облака е по-безрисково и по-разумно, защото иначе няма как да си позволят ентърпрайз технологии за малък и среде бизнес.

Пазарът на облачни услуги у нас през 2015 г. върви стабилно напред. Наблюдаваме голям интерес към ентърпрайз функционалностите и възможностите от страна на ИТ специалистите на малки и средни фирми. След като успешно се влезе в облака с продукционните системи и данни, ИТ отделите поглеждат към обезпечаване на DR стратегия. Очаквам тази тенденция да се доразвие през 2016 г. и да отбележи минимум 30% ръст, защото клиентите вече придобиха самочувствие, че могат да постигнат много чрез облака.

Вече няма ИТ доставчик, който да няма облачни предложения и това допълнително улеснява пазарът сам да върви напред.

Веселка ДанчеваВеселка Данчева, търговски директор, Немечек България

С развитието на пазара на облачни технологии в България се забелязва и промяна на критериите, по които компаниите търсят най-удачното за тях решение. Вече не е най-важно колко средства ще бъдат спестени, а до каква степен даденото облачно решение е достатъчно гъвкаво, за да предостави необходимите възможности за интеграция и развитие на цялостната дейност на компаниите.

Въпреки тенденцията за развитие на пазара, смятам, че големите компании все още остават резистентни към възможността да изнесат част от чувствителните си данни някъде в облака. Това може да се промени само с навлизането на доказали се в международен план решения, които да бъдат гарант за качество на услугата.

Независимо от факта, че в България тенденциите идват малко по-късно отколкото в останалите части на света, смятам че облачните технологии ще увеличават своят дял и в близките няколко години няма да има компания, която да не ползва поне една от тях.

Ивайло ЦенковИвайло Ценков, присейлс архитект & тийм лийд на MS Project Services, Булпрос Консултинг АД

Пазарът на облачни услуги в България се развива с нормални темпове, в унисон с консервативността на европейските компании. В сравнение с нас (европейците), компаниите отвъд океана много активно преминават към всякакви cloud решения и с лекота се справят със същите „непреодолими“ рискове, които успяват да разубедят нас самите. Ясно е, че в краткосрочен план нищо няма да се промени. За съжаление, след няколко години, били те 5 или 15, когато всички производители на софтуер и хардуер основно, ако не и изключително, се насочат към облачните решения, традиционните и стъпили здраво на земята европейски компании ще се окажат неподготвени за отминалата вече промяна. Което неизменно ще доведе до сътресения в бизнеса им. В заключение – основната причина да мислим за облачни решения днес, е да не се окажем притиснати от обстоятелствата да вземем толкова сериозно решение утре, когато няма да имаме време за обмисляне, планиране и адекватна реакция.


X