Анализи

Доставчиците на бизнес софтуер коментират …

CIO Media

Апостол МушмовАпостол Мушмов, визионер анализи, 11235 ЕООД

След като няколко десетилятия софтуерите за управление на бизнеса вървяха към многофункционалност, екстри, всеобхватност и т.н., напоследък като, че ли има завой към опростяване и конкретика. Системите мастодонти се избягват от средно големите фирми, защото са свързани с липса на гъвкавост и много скъпа поддръжка. Мобилната версия на дадена система вече е задължителен елемент, но ползите за бизнеса от тази екстра са трудно измерими. Следващото голямо предизвикателство ще бъде включването на големите данни към системите за управление на бизнеса – т.е. иначе казано знанието, което крият социалните мрежи да се впрегне за по успешна комуникация, идентифициране и задоволяване на нуждите на клиентите (вътрешни и външни). Първите тук, разбира се, ще осребрят най-добре това конкурентно предимство.
Напоследък компаниите се ориентират към решения, които в най-кратки срокове биха повлияли на печалбите. Желанието на клиентите е софтуерът да следва техните процеси, а не да се променя изцяло начинът на работа. Все още предпочитанията са към фрагментарни решения, за сметка на холистични такива. На места се забелязва желание за преход от описателни справки и репорти, към предвиждащи анализи, сценарии и прогнози, но тази тенденция тепърва ще се разраства. Ако трябва да обобщим – на дневен ред е ефективността, след като пътят на подреждането и структурирането в много от компаниите вече е извървян.

Боряна ТомоваБоряна Томова, директор "Маркетинг", AS Systems

Като цяло през последната година в пазара на бизнес софтуер не се е появила генерално нова тенденция. Очаквано се развиват облачните услуги, решенията за мобилни устройства и платформи за онлайн търговия.
Пазарът на софтуер за  управление на бизнеса добива  характеристиките на зрял пазар. Повечето добре работещи компании вече имат внедрено софтуерно решение за управление, което в общи линии покрива основните изисквания на компанията. Пазарите не притискат компаниите да  увеличават производителността на своите бизнес процеси, което не поражда следващи изисквания към използвания софтуер за управление. Развиват се продуктови направления,  свързани с поевтиняване на мобилните устройства  - решения, работещи удобно на таблет и смартфон.
Като цяло нов тласък за пазара на софтуер за управление се очаква през 2016 с новите грантове по оперативни програми.

Николай МиленковНиколай Миленков, ръководител отдел “Продажби”, Balkan Services

За момента в пазара на софтуер за управление на бизнеса се наблюдават няколко ключови тенденции. На първо място BI системите се развиват в посока подобряване на визуализацията – пример за това е новият продукт Qlik Sence на Qlik - това е BI система от ново поколение, насочена към мобилните потребители, която им позволява да създават персонализиран интерфейс според индивидуалните си предпочитания, дори и през мобилни устройства.
Също така ERP решенията продължават да навлизат в компаниите и да помагат за оптимизиране на дейността им, като интересното е, че се наблюдава ориентиране все повече към облачните услуги (SaaS). Друга тенденция, която се забелязва на пазара на софтуер за управление на бизнеса е засиленото търсене на решения за оптимизация на търговския и маркетинг процеси, където CRM системите заемат все по-важна роля.
През 2015 година изключителен фокус получиха CRM  решенията и то в частта управление на мобилните продажби, мърчандайзинг и вземане на поръчки. Очаквам търсенето на подобни системи да се повиши дори повече през следващата 2016 г. Вече започнахме да наблюдаваме също нарастващ интерес към ERP решенията в облака и очаквам през следващите месеци фокусът да се измести още повече към тях. Що се отнася до системите от клас BI, тенденцията към подобряване на визуализацията ще продължи да се задълбочава, за да отговори на индивидуалните нужди на клиента. Освен това очакваме повече достъпност не само от страна на ключови потребители в организациите, а и от редовите ползватели на оперативна информация т.е. линейни мениджъри. Регулациите около финансовите институции стават все повече и регулаторните органи ще стават все по- взискателни , което ще даде тласък също на системите за репортинг и анализи.
Наблюдаваме и повишен интерес към решения за обхващане целия информационен поток в една холдингова структура, както и за улесняване процеса по планиране и бюджетиране. Очакваме за засилване на интереса на финансовите експерти към подобен род системи.
Големите данни и изграждането на платформа за тяхната обработка също добиват популярност, както и платформите и решенията за динамично управлявани процеси.

Цветослава КьосеваЦветослава Кьосева, зам. изп. директор “Бизнес развитие”, Методия АД

Наблюдаваме няколко интересни и според нас закономерни тенденции в световен план, които ще определят динамиката на пазара за бизнес софтуер в следващите 2-3 години. Облакът ще продължава да бъде така актуален и много компании ще решат да инвестират в хибридни облачни архитектури, за да подсигурят своя бъдещ бизнес при постигане на по-ниски разходи, по-кратки срокове за имплементация, по-добро обслужване и запазване на капитала. Те ще изберат хибридни модели, в който доставяните облачни услуги се комбинират с техни вътрешни cloud computing платформи.
Друга тенденция касае ценовия модел на предлагане на тези системи, който все повече ще бъде ориентиран абонаментно с цел подобряване предвидимостта и скалируемостта на ценовото предложение. Така, вместо огромните суми за лицензии и скъпоструващи инсталации върху собствен хардуер, системите за управление на бизнеса много по-масово ще се ценообразуват на база брой потребители и/или срок за ползване (например година).

Мобилността също остава ключов тренд в битката за най-добър бизнес софтуер, особено на полето на големите CRM играчи. Разбирайки, че служителите прекарват все по-малко време в офиса и имат нужда от лесен достъп до информационния ресурс, те ще продължат да издигат функционалностите в мобилните приложения на своите платформи до нивата на основния им уеб продукт.
Не на последно място, през последните години бизнес софтуерът стана значително по-гъвкав, така че да служи на все по-стратегически цели - това носи много явна тенденция за задълбочаване на платформената интеграция. Новите ERP системи все по-тясно ще се свързват със софтуери за покупки и доставки, човешки ресурси, обслужване на клиенти и др., за да формират единни платформи за клиентска ангажираност, което ще предотврати безразборното разхвърляне на клиентска информация между различните бизнес части и ще гарантира много по-гладко "клиентско пътешествие" от първите прояви на интерес до доставянето на крайния продукт.

Можем да кажем, че родният пазар за бизнес софтуер, донякъде следва глобалните тенденции, което се потвърди и през изминалата година. Информираността за ползите от системите за управление на бизнеса е все по-осезаема, макар инвестиционните решения на компаниите за внедряване на цялостни ERP решения да останаха на сравнително ниско ниво. Преобладават предпочитанията за допълване на вече внедрени бизнес системи с нови модули или разширяването на техните функционалности и интеграция с наследени системи. Очакваме 2016-та да донесе ново раздвижване в бранша, за което вероятно ще спомогнат и оперативните програми за европейско финансиране. Смятаме, че през следващата година пазарът на бизнес софтуер в България ще продължи да се развива с умерени темпове, но с особен акцент върху бизнес модела, в който компаниите ще търсят максимална гъвкавост при минимален инвестиционен риск. Компаниите ползващи BI софтуер ще имат нарастващи изисквания за това той да става все по визуално обяснителен и лесен за използване, така че да "стопи" разделителната линия между хората и генерираните данни за тях и да предостави на бизнеса много по-ясни графични изражения за връзката му с крайните потребители.

Силвина МирчеваСилвина Мирчева, 1С консултант, „Давид Холдинг“ АД

В търсене на най-доброто софтуерно решение за оптимизация на бизнес процесите и производителността си, фирмите се насочват към настройваеми, параметризируеми, платформено независими решения, обхващащи всички процеси на управлението на организацията.
Смятам, че 2015 г. беше година на финансово стабилизиране на фирмите и предстои  в следващата година, след отчитане на финансовите резултати, фирмите да насочат значителни средства за  закупуване и внедряване на подобни решения. Стартирането на процедурите по оперативните програми от новия програмен период – (ОП “Иноваци и конкурентноспособност”) ще предостави възможност на повече малки и средни фирми, чрез Европейски средства, да реализират внедряването на бизнес решения за оптимизация на процесите и дейността си.

Пламен БоевПламен Боев, управител, ЕЛИТ Софтуер ООД

Клиентите все по-ясно осъзнават разликите между истинския висок клас ERP системи и обикновените складово-счетоводни програми, като и ползите и предимствата на високият клас ERP системи. Българските ERP системи от висок клас издигат своят имидж и вече се изравняват в представите на клиентите с големите международни ERP системи.
През последната година ясно се откроява търсенето на cloud услуги. Засега клиентите търсят предимно комбинацията от закупуването на ERP софтуера с ползването на cloud хостингови услуги от ERP доставчика за съхраняването в облака на сървърната част на софтуера и базите му данни. Търсенето на пълни SaaS услуги, при които софтуера изцяло се ползва при условия под наем са все още в начална фаза за българския пазар, но тенденцията е в тази посока.
През следващата година очакваме ръст на изцяло SaaS продажбите, като те ще достигнат 20-30% от продажбите, докато продажбите чрез закупуване на софтуера ще са 70-80%. Смятаме, че през следващите години процентът на SaaS продажбите на ERP софтуер в България ще продължи да расте.

Иван АржентинскиИван Аржентински, управляващ съдружник, ERP.BG

Търсенето и съответно на предлагането на бизнес софтуер „като услуга“ не само нараства, но се превръща в основен начин на предоставяне на софтуер за управление на бизнеса. Ние в ERP.BG взехме стратегическото решение да се фокусираме върху предлагането на бизнес софтуерните си решения изцяло на абонаментен принцип - по модела „софтуер като услуга“ (SaaS).
Абонаментният или SaaS модел на предлагане на ERP и CRM решения е предпочитан от бизнеса, тъй като е по-гъвкав, ценово достъпен и нещо много важно – в пъти по-сигурен и надежден, в сравнение с on-premise инсталациите. Липсата на локални данни и поставянето им в защитени дейта центрове дава много по-високо ниво на сигурност и защита от неоторизиран достъп.
Преминаването изцяло към SaaS модел и „облачна“ архитектура ще позволи по-чести обновления на бизнес софтуера, което ще подобри продуктивността и сигурността на потребителите по-бързо отколкото това би се случило при традиционния тип инсталации.
Залагайки изцяло на този модел, ние категорично потвърждаваме, че това е бъдещето и няма никакъв смисъл да се правят инвестиции в развитието на on-premise бизнес софтуер. Предвид възможностите за обмен на данни, които облачната среда предоставя, ERP решенията ще стават все по-отворени към външни системи и приложения. Постепенно те ще се превърнат в облачни бизнес платформи, предлагащи комплекс от услуги, които напълно ще осигуряват информационните потребности на съвременният бизнес.

Боряна ПейчеваБоряна Пейчева, маркетинг мениджър, Intelligent Systems Bulgaria

В Intelligent Systems наблюдаваме завишено търсене на системи за управление на бизнеса, особено през последните месеци. Това е доста необичайно предвид традиционно слабия летен сезон. Положително е, че запитванията идват от всички браншове – ритейлъри, дистрибутори, агросектор, автомобили, производство, транспорт и логистика, услуги и т.н. – което можем да тълкуваме като положителен сигнал за българския бизнес. Това, разбира се, може само да ни радва.
Що се отнася до предлагането, наблюдаваме навлизане на повече нови доставчици на вече утвърдени решения на българския пазар, което прави битката за българския клиент още по-ожесточена.
Развитието на сектора следва своя естествен ход. Все повече организации внедряват разнообразни решения в опит да оптимизират процесите и да и осигурят ефективно управление на бизнеса. И това се случва въпреки крехката икономическа и политическа ситуация в страната, което ни дава още по-голяма надежда за раздвижване на сектора. Компаниите имат реални намерения да инвестират в ИТ проекти, което в българската действителност често остава на заден план, особено в периоди на несигурност.
Конкуренцията се изостря, клиентите са в позиция да изискват от доставчиците все повече и то на много по-атрактивна цена. И го правят, което пък от своя страна кара доставчиците да „ухажват“ клиента по всички възможни канали. За съжаление много от доставчиците залагат на ценовите отстъпки, което е за сметка на качеството за изпълнение на проекта. Или залагат на ниска оферта, често под себестойност, само за да спечелят дадения проект. След което изникват редица скрити такси, нужда от нови лицензи и т.н. Били сме свидетели на проекти, които са надхвърлили първоначално планирания бюджет повече от 3 пъти!

Ние в Intelligent Systems винаги търсим вариант клиентът да получи реално това, за което сме се договорили и от което бизнеса му има нужда; да изпълним проекта в срок и то на предварително уговорената цена. Считам, че е редно всички доставчици на бизнес софтуер да се стремят към това, защото един „излъган“ клиент вреди на работата и имиджа на целия сектор.
В крайна сметка, към момента клиентът е този, който е най-облагодетелстван от тази изострена конкуренция. Ако някоя компания планира внедряване на система за управление на бизнеса, то сега е моментът да сключи наистина изгодна сделка.  
През следващата година очакваме още по-засилено търсене на системи за управление на бизнеса във връзка с отварянето на програма по ОП „Конкурентоспособност“ специално насочена към внедряването на ERP, CRM, BI и други подобни системи.


Димка УлевиноваДимка Улевинова, мениджър развитие ERP системи, Контракс АД

Все повече фирми на българския пазар разбират, че внедряването на ERP е необходимост. Бизнесът поставя много нови изисквания към разработчиците на специализиран софтуер. Не малка част от фирмите търсят интеграция на ERP и CRM системи, за да управляват с едно решение всички протичащи в тях процеси. Облачните технологии и мобилните услуги от своя страна, създадоха нов вид търсене и дават нова насока в развитието на бизнес софтуера.
За съжаление поради неблагоприятната икономическа обстановка в страната продължава тенденцията целостта на бизнес решението да се жертва за сметка на по-ниската стойност.
През следващата година все повече ще се търсят облачни решения и мобилни приложения. Мениджърите изискват достъп до информация и възможност за работа по всяко време, от различни мобилни устройства, независимо от това къде се намират – в офиса или извън него. Работата в облака все повече ще се налага като критерий при избор на ERP и немалка част от фирмите ще преминат към облачни решения.

Маргарита ВълковаМаргарита Вълкова, ERP консултант, Микроинвест ООД

Тенденциите в търсенето на ERP системи са насочени към избор на пълно функционална модулна система, с възможност за гъвкавост при настройване и внедряване, отговаряща на нуждите и спецификата на дейност на бизнес процесите в компанията. Модулният принцип позволява както на големите, така и на малките фирми, да използват функционалностите на ERP решенията. От водещо значение са специализацията и експертността на внедрителите, опита им в съответната област на бизнеса, доброто познаване на методологиите за внедряване, което гарантира минимизиране на рисковете.
Отчита се засилен интерес към облачните решения, позволяващи понижение на разходите за хардуер, инсталация и поддръжка. Предимството на този тип услуга е използване на софтуера от всеки служител, от всяко устройство: таблет, мобилен телефон или компютър. Посредством облачните решения, клиентите получават по – голяма гъвкавост и по – адекватно обслужване, отговарящо на конкретните особености на бизнеса им, плащайки толкова, колкото ползват.
Все повече компании се ориентират към предлагане на облачните услуги, което поражда тенденция към понижаване на цената, а засилената конкуренция е предпоставка за повишаване качеството на предлаганите услуги.

Като цяло е налице устойчив ръст на интереса към ERP системите. Смятам, че през следващата година тази тенденцията ще продължи. Все повече компании осъзнават ползите и нуждата от внедряването на ERP система, с цел оптимизиране на бизнес процесите, повишаване на ефективността, продуктивността и ръст на печалбите. В настоящия момент се наблюдава засилен интерес към интегрирани системи, обхващащи всички основни бизнес процеси в една организация. Това осигурява възможност на мениджмънта за засилване контрола върху звената в предприятието, лесно и бързо маркиране на проблемните зони и търсене на адекватни решения за оптимизиране на дейностите  в  компанията.  

Отчита  се  интерес  към  софтуерни  доработки,  които позволяват  готовите   решения  да  се  адаптират  към  бизнес модела на организацията, което позволява максимална гъвкавост и приложимост за различните бизнес модели. Основната мотивация на фирмите внедряващи системи за управление на корпоративните ресурси е идеята за изграждане на автоматизирана, цялостна система, позволяваща по-добра комуникация между отделните звена, подобряване на технологичната и конструктивна подготовка и планиране, съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчки, както и усъвършенстване на управленските процеси.

Емилия ВасилеваЕмилия Василева, търговски директор, Navtech Group

През последната година основната тенденция в търсенето на софтуер за управление на бизнеса е по посока на приоритизиране в автоматизацията на ключови бизнес процеси и интеграция с различни портали, външни системи и пр. Наблюдаваме все по-зряло потребителско търсене и се срещаме с все повече клиенти, които могат ясно да дефинират целите, които си поставят с внедряването на цялостни системи за управление. Компаниите все повече търсят решения, които да могат лесно да се интегрират със съществуващи платформи, все по-отворени към клиенти, партньори и доставчици, включително интеграция с различни хардуерни устройства - кантари, баркодскенери, производствени машини, датчици и пр.
По отношение на предлагането, наблюдаваме тенденция за вертикализация и изграждане на персонализирани решения, съобразени със спецификата на конкретната индустрия на клиента, неговия мащаб, локалните особености и стратегическите планове за развитие на съответната компания.
В глобален мащаб продължава тенденцията към трансформирането на инвестицията в подобни проекти от CAPEX към OPEX, респективно- изнасянето на голяма част от функционалностите в различни облачни модели. Спецификата на бизнес софтуера и нуждата от интеграции с множество други решения поставят някои предизвикателства пред реализацията на подобни проекти, но внедрителите, които инвестират в познаване и ползване на всички нови технологии и разполагат с екипи с необходимата компетенции нямат проблем да посрещнат подобни предизвикателства.

Пазарът на софтуер за управление на бизнеса се развива с темпове, подобни на развитието на бизнеса у нас. Трудно е да говорим за ръст, по-скоро говорим за изместване на интереса и фокуса, съобразен с наличните и планирани бюджети. Пазарът се развива все повече в насока увеличаване на обхвата на вече внедрени решения, функционалното и технологичното им надграждане и намирането на правилния за това дългосрочен партньор.
Смятаме, че все повече клиенти търсят не просто софтуер, а надежден бизнес и технологичен партньор с доказана експертиза, професионален екип, капацитет за управление на проекти, с когото заедно да развиват своя бизнес. В този смисъл очакваме следващата година да бъде за нас още по-успешна.

Преслав ПеневПреслав Пенев, Мениджър маркетинг и продажби, Тонеган ООД

Обхватът на системите за управление на бизнеса расте със всяка изминала година. Масово компаниите започват да търсят решения по мярка, а отговорът на разработчиците не закъснява. Това се дължи на появата на нови облачни решения, лесната и бързата им настройка и имплементация и представлява следващата стъпка в еволюцията на системите за управление на бизнеса.
И все пак, пазарът не се е раздвижил кой знае колко в сравнение с предходните години. Все още инвестицията в система за управление на бизнеса се разглежда като скъпа и рискована за масовата част от малките и средните фирми в България.

Иво ДрешковИво Дрешков, партньор „Софтуерни решения“, Некст Консулт ООД

Все повече организации преминават към използването на модела SaaS. Според Ян Баан (създателя на едно от първите ERP решения – BaaN), on premise модела на ползване на софтуер постепенно ще изчезне и то може би по-скоро, отколкото предполагат и оптимистите. ИТ функцията, такава каквато я познаваме днес ще се трансформира от осигуряване и поддръжка на техническа инфраструктура към предоставяне на решения за автоматизация и оптимизация на бизнес процесите. Инфраструктурата ще се предлага и поддържа от глобални корпорации. Доказателство за това са и тенденциите в развитието на глобалните лидери, и то не сако компании като Amazon и Google, но и традиционалисти, като SAP, Microsoft и IBM. Също се наблюдава сериозно развитие в т.нар. патформи като услуга (PaaS). Компании като Google и Salesforce все повече разширяват и развиват своите платформи и в резултат на това предлаганите за тях приложения се множат всеки ден. Идеята да можем сами да сглобим приложение от най-добрите компоненти на пазара и то точно такова, каквото на нас ни трябва не е нова, но тези платформи я правят лесна и достъпна за реализация. Барометър в това отношение би могло да е поведението на големите системни интегратори от ранга на Accenture, които освен че активно развиват практиките си с водещите продукти (в последната година Accenture придоби няколко големи внедрители на salesforce.com и Google като Tequila, Cloud Sherpas и Client House), си партнират с все повече SaaS и PaaS компании.

Традиционният пазар на ERP в България е по-скоро в застой, като нови проекти реализират компании, които дълго са го отлагали или са притиснати от външни фактори. За съжаление все още ERP клиентите не виждат ясно бизнес ползите от едно внедряване и по-скоро го приемат като неизбежното зло. Това от една страна се дължи на неясно дефинираните цели на проектите и от друга на превръщането им в рутина, в смисъл че внедряването се проточва много, клиентът се разфокусира между търсените ползи и единственото което иска е проектът да приключи някак. Но дори и да приключи с работеща система, аз бих определил такъв проект като неуспешен, защото той на практика не носи добавена стойност на бизнеса. Това, което Некст Консулт се стреми да постигне при внедряванията си е именно максимална добавена стойност за бизнеса в рамките на минимално време за внедряване. По този начин клиентът сам осъзнава нуждата системата му да се развива и полага всички нужни средства и ресурси за да може това да се случи.

Боян АнгеловБоян Ангелов, старши експерт по продуктите Atlassian, Немечек България

Според нашите наблюдения има тенденция към търсене на опростени и гъвкави решения, тип SaaS, които изискват минимална първоначална инвестиция и кратък срок на внедряване, както и да могат да бъдат достъпвани от всякакви устройства. Компаниите проявяват особен интерес към интегрирани решения, позволяващи както управление на бизнес процесите, така и съхранение на голям обем от данни, лесно интегриране на клиентите в процеса и не на последно място - предвидимост на разходите в дългосрочен план. Важно за компаниите е да разполагат с надеждни консултанти, които могат бързо да разрешават възникнали проблеми и въпроси относно използването на системите и подобренията по тях. Значително предимство имат системи, които позволяват бързо и лесно надграждане на базовата функционалност според нуждите на съответната компания, както и системи позволяващи лесно свързване и обмен на данни с други съществуващи софтуерни решения.
През последната година има засилено търсене на софтуер за управление на бизнеса у нас като компаниите се опитват да заменят досега съществуващи решения с по-нови, които да предоставят лесна свързаност от всякакви устройства. Според нас тенденцията ще се запази и през следващата година като очакваме фирмите да отделят по-сериозни средства за инвестиции в решения за управление на бизнеса, чрез които да да оптимизират работата си.

Светла МаноловаСветла Манолова, управител, СМ Консулта

Българските предприемачи отделят все повече внимание на ефективното управление на бизнеса чрез автоматизиране на процесите посредством ERP и CRM системи. Мениджърите поставят все по-високи изисквания към качеството на предоставените услуги от внедрителите на ERP и CRM системите. Те очакват от внедрителите компетентност и познания в детайли на „тесните места“, с оглед извършването на подобрения. Това от своя страна предполага гъвкавост на водещите системни интегратори като SM Consulta по отношение на указване на професионални услуги. Налага се активна комуникация с клиентите, познаване на бизнес процесите за да може да се формира ясна представа за постигнатите конкурентни предимства и ползи от прилагането на системи за управление на бизнеса.

Бизнесът все повече обръща внимание на социалните и професионалните мрежи. Компаниите измерват активността на своите потребители във Facebook, Twitter, LinkedIn – отчита се броя на феновете на корпоративните страници, коментарите, споделянията, участия в игри и изобщо всичко, свързано със социалната ангажираност на потенциалните и реалните купувачи на продуктите или услугите.
Когато всички тези данни са налични в софтуерната система за управление на бизнеса, информацията може да се използва от мениджмънта за анализ и гъвкава реакция по отношение на увеличаване на продажбите и лоялността на ангажираната аудитория.
Мисля, че използването на софтуерните бизнес системи в тази насока биха увеличили фокуса върху клиента и успехът на компаниите на глобалните пазари.

Атанас ЛефтеровАтанас Лефтеров, национален мениджър продажби, СИС Технология АД

През последната година се наблюдава разширяване обхвата на вече съществуващи внедрявания сред производствените и търговските компании. Мотивирани от добрите резултати, клиентите проявяват интерес към добавяне на нови функционалности и автоматизиране на повече области от дейността им. Компаниите, заети в областта на търговията и производството, търсят персонализирани ERP решения, обхващащи най-точно техните бизнес процеси. Тази тенденция поставя основното предизвикателство пред ИТ индустрията – да създава гъвкави продукти, позволяващи висока степен на адаптивност.  В обобщение може да се каже, че клиентите пристъпват към автоматизация на процеси, които до момента не са били критични (спомагателни процеси), което на практика води до цялостно автоматизиране на дейността в една система, която да позволи освен оперативност и последващ анализ с цел вземане на оптимални управленски решения.

2015-та година определям като динамична и успешна година в развитието на софтуерните продукти за управление на бизнеса. Възможността инвестицията да бъде реализирана с помощта на външно финансиране по европейски програми за модернизация понижава финансовия риск за клиентите и прави системите за управление достъпни и приложими за все по-голям брой компании. Предвид необходимостта от автоматизация на бизнес процесите и привеждането им в съответствие с европейските стандарти, прогнозата за 2016 г. е интересът към продуктите от този ранг да се повиши, като значителен скок в търсенето ще се наблюдава в средата на годината.

Илияна УзуноваИлияна Узунова, търговски директор, Версус Солюшънс ЕООД

Осъзнаването на нуждата от единна система, която да подпомага мениджмънта на компаниите в динамичната икономическа среда, продължи и през 2015. За съжаление, липсата на оперативни програми от ЕС, позволяващи финансиране в тази област, постави „на изчакване“ около 80% от желаещите фирми. Това от една страна им дава възможност за по-добра подготовка за бъдещо внедряване, както и време за по-детайлен анализ на дейностите в компанията и възможностите за оптимизиране. От друга страна, стимулира компаниите, които наистина се нуждаят спешно от подобна система, да вземат по-бързо решения и да се финансират сами. За идната година, смятам че процентът на самофинансиращи се фирми ще се увеличи. Би трябвало да се засили и търсенето на вертикални решения, особено в някои от най-конкурентните браншове – строителство и обзавеждане, хранително-вкусова индустрия, мебелна индустрия и т.н.

Анастас ШоповАнастас Шопов, мениджър “Бизнес консултиране”, Тим ВИЖЪН България

Една от световните тенденции, която вече започва да се наблюдава и на нашия пазар е преминаването към софтуер под наем. При такъв подход фирмите си спестяват еднократния голям разход за придобиване на лицензите и в същото време получават възможността за гъвкаво управление на броя лицензи. Като пример може да се посочи увеличаването на лицензите по време на кампания или силен сезон и намаляването им при връщане към нормален режим на работа.
Друга тенденция е преминаването към облачни внедрявания. Като основни причини могат да се посочат ниската първоначална инвестиция и възможността за много лесна промяна на използваните ресурси, която те предоставят.
Не на последно място, големите доставчици полагат усилия за улесняване на процеса по внедряване на техните решения. Това се забелязва особено ясно при решенията за малък и среден бизнес, които са много силно застъпени в България.
Нуждата от ERP системи в българските фирми става все по-осезаема става, защото в противен случай те стават неконкурентноспособни. Част от фирмите у нас очакват обявяването на нова програма за европейско финансиране, която да покрие част от инвестицията им, но и без такава програма ще им се наложи да пристъпят към внедряване.

Тодор КънчевТодор Кънчев, продуктов мениджър, ФТС България

Сред клиентите на ERP софтуер се наблюдава по-целенасочен подход в търсенето на продукт за тяхната дейност. Изискванията на клиентите са по-точни, те разпознават по-ясно различните видове софтуер и са ориентирани към търсене на специфични за бранша решения. Нараства търсенето на DMS решения (системи за управление на документи), като тези решения се търсят или като отделни продукти или интегрирани с основната ERP система.
Към продуктите за управление взаимоотношенията с клиенти (CRM)също се отбелязва засилен интерес, както и към BI решенията, насочени към управленския екип на всяка компания.
В предлагането на решения компаниите (като например Microsoft) са се ориентирали към въвеждане на различни инструменти за подобряване на средата на работа в самата система: опростяване на интерфейса и начина на въвеждане на данни, повече графично представяне на данните (Dashboards), BI справки, моделиране на документи, улеснено вътрешно администриране на системата и др. ERP продуктите се ориентират все повече към работа в облачната структура – пример за това е интеграцията на Microsoft Dynamics с Office365 и Power BI.
Накратко, търсенето като цяло се увеличава, като през следващата година се очакват и нови програми по еврофинансиране, които допълнително ще подсилят възможностите и интереса на по-малките и средни предприятия.

Левент Коркмаз, консултант Salesforce.com, Онборд АД/OnboardCRM

CRM е най-силният и ефективен метод за създаване и поддържане на връзка 1:1 с клиентите. Ето защо компаниите все повече търсят и инвестират в продукти, които създават тази лична връзка в хората с техните възможности за маркетинг 1:1 с клиента, а когато компаниите успеят да изградят успешно подобна връзка с клиентите, самите клиенти стават техния най-добър „адвокат” и партньор пред света, като крайният резултат е един много по-устойчив във времето бизнес с постоянна клиентска база.

Разбирането на тези нужди увеличава търсенето на подобни системи и платформи, а това, че най-новите и иновативни решения предлагат връзка чрез всяко мобилно устройство (включително със социалните мрежи), както и лесно свързване нa CRM платформите с ERP и другите системи за управление на бизнеса ги прави още по-търсени и желани.  С най-новите предложения на Salesforce и OnboardCRM тези услуги са достъпни не само за големите компании, но и за представителите на малкия и средния бизнес в България.


Ивелина Иванова, маркетинг мениджър, Баркод Системи България ООД

Наред с традиционните системи, каквито са ERP и CRM, нараства търсенето на решения за специфични проблеми в бизнеса, които не могат да бъдат покрити от стандартните софтуерни пакети. В следствие на възстановяването на икономиката в световен мащаб, търсенето на софтуер за управление на бизнеса нараства и в България, тъй като пазарът ни е малък и се влияе от глобалните процеси. Очакваме, че търсенето ще продължи да се увеличава, докато икономическият климат се подобрява и докато продължават да растат чуждите инвестиции в страната ни.

Женя Иванова, ръководител проекти, АКСИОР ООД

През последните години тенденцията е в търсенето на напълно интегрирани системи, утвърдени на пазара, с възможност за динамични промени. Увеличи се интересът на малки и средни предприятия към интегрираните решения. Те търсят най-често ERP системи в ниския ценови клас – до 10 хил. евро. Има засилено търсене на софтуер за електронна търговия с възможност за интегриране към ERP.

Виолета Въчкова, мениджър „Продажби“, БГ Бизнес Солюшънс

Търсят се решения, които да бъдат максимално съобразени със спецификите на бизнеса. Освен ERP за по-добро управление на процесите, клиентите търсят CRM решения, за да подобрят обслужването и връзките си с клиентите, а също мобилни решения, за да могат да реагират на момента на всяко искане. Все повече навлизат и облачно базираните решения, както и технологиите за in-memory изчисления, които позволяват огромен обем от данни да бъдат обработени на момента и съответно справките да стават в реално време.

Владимир Димитров, С+С Аутоматион ООД

Нараства търсенето на цялостни ERP решения на достъпна цена, позволяващи лесна скалируемост. Успех ще имат разработчиците, разполагащи с гъвкави платформи за развитие на продуктите си, които могат бързо да добавят нова функционалност. Очаквам съживяване на пазара през следващата година, ориентиране към цялостни ERP решения, достъп до данните през мобилни устройства и повишено търсене на SaaS.

Владимир Филипов, управител, NearSoft Europe

Нараства търсенето на решения, които да подобрят всекидневните дейности в предприятието – планиране, производствени графици, натоварване на мощностите, отчитане в реално време, както и обединяване, структуриране и анализ на данни от разпръснати устройства. Повишен е интересът към ИТ решения които спомагат за внедряване на модерни управленски методологии спомагащи подобряване на конкурентоспособността, например Lean, 6 Sigma, GMP (добри производствени практики), Just In Time (JIT) и др. Все по-голям е интересът към концепциите Industry 4.0, IIoT, IoS, и облачни услуги.

Герчо Каракашев, управител, СмартТех ЕООД

В резултат на силната външна и вътрешна конкуренция сме свидетели на фалити и затруднения при някои от компаниите на пазара, от друга страна виждаме окрупняване и консолидиране на бизнеса. Това води след себе си до повишаване на изискванията към информационното обслужване и преминаване към по-висок клас системи и вертикални решения.

Ваня Георгиева, маркетинг мениджър, S&T Bulgaria EOOD

По отношение на системите за управление на бизнес процесите (BPM) удобството в процеса на работа и обучение е решаващо. За компании с динамично променящи се процеси, изискващи бърза гъвкава и навременна реакция, е от изключителна важност да не са напълно зависими от консултанти и програмисти. Важно е да могат сами да администрират промените на базово ниво. Според нас компаниите все повече виждат ползите от BPM системите и са готови да инвестират в такъв софтуер.

Нико Пехливанов, технически директор, ОмегаСофт ООД

Клиентите проявяват повишен интерес към решения,предлагащи висока сигурност на данните, защитеност на информацията и предоставящи лесен и сигурен достъп до нея. Това включва и решения, базирани на съвременни уеб приложения с възможност за работа от мобилни устройства. Търси се разширяване на функционалния обхват на уеб базирани решения и доближаването им по този показател до десктоп приложенията.

Симеон Зафиров, управител, dWare

В условията на икономическа криза на българските компании трябва да се предоставят гъвкави системи, които отразяват практиката на клиента и позволявят работа на различни нива с цел разпределение на задълженията на служителите. Така ще се постигне по-голяма ефективност и спестяване на финансов и времеви ресурси.


X