Анализи

10 прогнози за ИТ отделите и ИТ потребителите през 2016-а и след това

CIO Media

По време на традиционната конференция Gartner Symposium/Itxpo, проведена в началото на октомври, анализаторите от Gartner оповестиха своите стратегически прогнози за цифровото бъдеще в един управляван от алгоритми и интелигентни устройства свят, в който хора и машини ще трябва да взаимодействат хармонично.

Лайтмотив в дългосрочните тенденции, предвиждани от анализаторите е нарастването на ролята на робототехниката и автоматизацията в живота на хората. За сега, роботите все още не косят трева, не обучават децата в училище и не дават нареждания на хората, но въпрос на време е всичко това да стане факт, ако прогнозите на Gartner се окажат верни. Ето какво очакват анализаторите:

1: Към 2018 г, 20% от бизнес документацията ще се създава от машини.

Вече има роботи, които генерират финансови отчети, спортни и бизнес новини – тази тенденция става все по-ясно изразена, казват представителите на Gartner. Според тях, предимство на машините при изпълнението на такива задачи е, че те не се влияят от предубеждения и емоции.

Развитието на технологии, които могат проактивно да асемблират и предоставят информация с помощта на механизми за автоматизирана композиция, стимулира прехода към машинно генерирана бизнес документация. Бази данни и аналитична информация могат да бъдат преобразувани в естествен език с използването на средства, които се появяват напоследък. Отчети за акционерите, правни документи, отчети за пазара, съобщения до медиите, статии и “бели книги” – всякакви подобни документи са кандидати за генериране с автоматизирани средства, казват от Gartner.

2: Към 2018 г., 6 млрд. свързани с мрежите “неща” ще се нуждаят от “клиентско обслужване”.

В ерата на цифровия бизнес и “Интернет на нещата” предприятията ще трябва да разглеждат “нещата” като потребители на услуги и да се отнасят към тях по съответния начин. Ще трябва да се разработят механизми, които да отговорят по подходящ начин на значително по-големия обем от заявки за поддръжка, изпращани директно от “нещата”. Също така ще бъде необходимо да бъдат разработени нови стратегии – напълно различни от традиционните, които са ориентирани към комуникацията с човек-потребител.

Накратко, “нещата” ще се нуждаят от данни, услуги и друг вид поддръжка. Маркетингът, осъществяван с помощта на “неща” сред техните собственици, за много компании ще се превърне в основа на бизнеса.

3: Към 2020, автономни софтуерни агенти, действащи без човешки контрол, ще участват в 5% от всички икономически трансакции.

Интелигентни алгоритми вече осъществяват финансови операции без помощта на хора. Но макар че съществуващите агенти са автоматизирани, те не са напълно автономни, тъй като са директно обвързани със силни механизми, контролирани от хора - в областите на нашите корпоративни, правни, икономически и доверителни системи. Новите автономни софтуерни агенти ще бъдат носители на стойност и ще функционират като фундамент на нова икономическа парадигма, която представителите на Gartner наричат “програмируема икономика”.

“Програмируемата икономика има потенциала да промени коренно индустрията на финансовите услуги. Скоро ще има алгоритми, често създадени по прозрачен начин с използване на отворен код, които ще осигуряват банкиране, застраховане, обмен на валути, краудфинансиране и изобщо всякакъв тип финансови инструменти”, казват анализаторите.

4: Към 2018 г., над 3 млн. служители по света ще бъдат надзиравани от “роботи-началници”.

Роботи-мениджъри все по-често ще вземат решения, които преди можеха да бъдат вземани само от хора. Задълженията на ръководителя във все по-голяма степен се изместват към наблюдение на постигнатото от служителите чрез измерване на тяхното представяне по различни показатели. Това измерване може да бъде осъществявано по-ефективно и бързо от интелигентни машини, които могат да се учат на базата на решения свързани с организацията и мотивацията на персонала.

5: Към края на 2018 г., 20% от интелигентните сгради ще са били обект на дигитален вандализъм.


10 прогнози за ИТ отделите и ИТ потребителите през 2016-а и след това

© CIO Media, Cio.bg

Тъй като и зданията на офисите, и жилищните сгради ще стават все по-интелигентни” и тясно свързани с предаването на данни, ще се увеличава и в вероятността те да бъдат подложени на кибератака. Последствията от тези атаки може да бъдат най-различни – от промяна на някакви означения, които обитателите на сградата ползват в цифров вид до изключване на осветлението за голям период от време. В общия случай цифровият вандализъм ще бъде по-скоро неудобство, отколкото заплаха и все пак такива действия могат да имат последствия, свързани със здравето, безопасността или икономиката. Затова трябва да бъдат разработени продукти, осигуряващи приемливи нива на защита и средства, които да ги интегрират в системите за мониторинг и управление на интелигентните сгради.

“Невъзможно е всичко да бъде защитено. Ще са необходими системи, които да могат да ‘почувстват’, когато нещо не е наред и да предприемат контрамерки”, казват от Gartner.

6: Към 2018 г., 45% от най-бързо растящите компании ще имат по-малък брой служители, отколкото интелигентни машини.

Такива машини могат лесно да бъдат възпроизведени, затова те ще стават все повече, считат анализаторите. “Умните” системи ще могат например да управляват работата на цели заводи или да контролират дали хората изпълняват достатъчно бързо едни или други задачи.

Представителите на Gartner прогнозират, че първата група компании, които ще се възползват от потенциала на интелигентните машини ще бъдат стартъпи и млади компании. Скоростта, спестяването на разходи, повишената производителност и възможността за мащабиране на използването на интелигентни технологии за специфични задачи – всичко това са значителни предимства в сравнение с традиционното търсене, наемане и обучаване на персонал.

Вероятно скоро ще видим напълно автоматизиран супермаркет или охранителна фирма, която ще наблюдава поверените и обекти само чрез дрони. “Старата гвардия” компании (т.е. днешните), притежаващи голямо количество наследени технологии и процеси, няма да бъдат непременно сред първите потребители на интелигентните машини, но по-съобразителните сред тях бързо ще се ориентират към въвеждането им, тъй като ще признаят необходимостта да не отстъпват на конкурентите си нито по отношение на скорост, нито по отношение на цена.

7: Към края на 2018 г., цифрови помощници ще разпознават хората по техния глас и по лице.


10 прогнози за ИТ отделите и ИТ потребителите през 2016-а и след това

© CIO Media, Cio.bg

В известен смисъл тези технологии ще се окажат “последната миля” към изключителното преживяване на клиента, независимо от канала, по който той взаимодейства с компанията. Анализаторите отбелязват, че биометрията съществува отдавна, но едва сега започва широкото и прилагане. Бъдещите технологии за разпознаване на глас и лица ще осигурят двупосочно взаимодействие с клиентите имитирайки човешки разговор, с говорене и слушане, с отчитане на история, моментен контекст, време и тон, както и с възможност за отговор, допълнение или продължаване на дискусия в зависимост от определена цел и т.н.

8: Към 2018 г., 2 млн. служители ще бъдат задължени да носят устройства проследяващи здравословното и физическото им състояние.

Здравословното и физическо състояние на хора, чиито професии са опасни или физически натоварващи все по-често ще се следи от работодателите с помощта на носими устройства. Сред първите, които ще снабдят служителите си с носими устройства ще бъдат организации, които реагират при спешни случаи – полиция, противопожарна охрана, бърза помощ и др. Основната причина служителите в тези сфери да носят проследяващите устройства е собствената им безопасност. Техният сърдечен ритъм, дишане и ниво на стрес могат да бъдат наблюдавани отдалечено и при необходимост, незабавно да им бъде изпратена помощ, коментират от Gartner. Носимите устройства ще са полезни и в някои други професии – спортисти, политици, пилоти и т.н., допълват анализаторите.

9: Към 2020 г., 40% от взаимодействието с мобилни устройства ще се осъществява с помощта на интелигентни агентски услуги

В Gartner считат, че светът е на прага на епохата на “постпрограмирането” (post-app), когато универсален интерфейс за взаимодействие с мобилните устройства ще бъдат интелигентни агенти, под формата на виртуални персонални асистенти – т.е. цифрови помощници (Virtual Personal Assistants, VPA) от типа на Apple Siri, Google Now и Microsoft Cortana.

Виртуалните асистенти и други агенти ще наблюдават потребителското съдържание и поведение и с помощта на хоствани в облака невронни мрежи ще изграждат и поддържат модели от данни, от които технологиите ще си правят изводи за хора, съдържание и контекст. На базата на тази информация и модели, виртуалните персонални асистенти ще могат да предвиждат потребностите на потребителите и в перспектива да действат автономно от тяхно име.

10: През 2020 г. 95% от инцидентите, свързани с нарушаване на безопасността на облачните услуги, ще се случат по вина на потребителите.

Съображенията във връзка със сигурността си остават най-често срещаната причина, заради която организациите се въздържат да ползват публични облачни услуги. Всъщност едва малък процент от инцидентите в сферата на сигурността, засегнали компании използващи облачни услуги, се дължат на уязвимости допуснати от доставчика. Това не означава, че организациите трябва да приемат, че щом използват облачна услуга, каквото и да правят в облака е непременно сигурно. Облакът може да се окаже начин по който наивни потребители с голяма ефективност разпространяват лоши практики, което лесно може да доведе до проблеми във връзка със сигурността и съвместимостта.

Във все по-голяма степен предприятията осъзнават, своята отговорност за правилното използване на публични облачни услуги, а в резултат на това се разраства пазарът на средства за контрол на облака. Към 2018 г., 50% от компаниите с над 1000 потребители ще използват брокери за сигурност при достъпа до публичните облачни услуги. Това показва в каква степен се осъзнава, че макар и “облаците” да са доста сигурни, безопасното им използване изисква определени усилия и от страна на потребителите.


Източник: “Top Predictions for IT Organizations and Users for 2016 and Beyond: The Future Is a Digital Thing”, Gartner, октомври 2015X