Анализи

Облачните ERP стават все по-популярни

CIO Media

 

Както отбелязват от компанията Forrester, компаниите от малкия и среден бизнес демонстрират значителен интерес към облачните ERP и много от тях пренасят своите системи в облака. В същото време крупните предприятия, както и се очакваше, чувствително изостават, тъй като за тях подобен преход би бил изключително труден.    
 
ERP решенията на крупните компании са сложни и тясно свързани със съществуващата инфраструктура. Те са толкова тясно вплетени в работата на компанията, че времето, разходите и главно - рискове за прехода в облака карат ИТ ръководителите да се въздържат от такава стъпка. Постепенно обаче картината започва да се променя. 
В наскоро проведено проучване анализаторите от Forrester установиха, че компаниите от малкия бизнес, използващи облачни ERP, вече са хиляди, а и крупните компании вече се намират в началния стадии на повишен интерес към такива проекти. 

 
Водещи доставчици на софтуер агресивно инвестират в модела SaaS и усилията им вече дават резултати. През 2012 г. едва 12% от компаниите са планирали внедряване на облачни ERP, а през 2014 г. – техният дял достига 35% и продължава да расте, сочат данните на Forrester.  

 
Както отбелязват анализаторите, облачните ERP вече имат съществено разпространение, но засега то е несъпоставимо с това на облачните CRM, както и на облачните приложения за управление на човешки ресурси и управление на покупките. Освен това функционалността, предлагана от SaaS-ERP се различава съществено от тази на зрелите традиционни системи. Накрая, поддръжката и спецификата на бизнеса изисква висока степен на конфигурируемост и разширяемост на решенията, така че да се компенсират реализираните при традиционните решения настройки към потребностите на потребителите. 

 
Анализаторите от Gartner също открояват посочените тенденции. Те споделят мнението, че броят на крупните компании, ползващи ERP системи в облака ще расте и към 2018 г. SaaS ERP ще имат дял от 30% в пазара на системите за управление на корпоративните ресурси.  

X