Анализи

Progress: дигиталната трансформация е приоритет

CIO Media

Progress, под чийто бранд Telerik вече оперира в България, обяви днес резултатите от глобалното си проучване за състоянието на дигиталната трансформация на бизнеса по света и в България. Според проучването, проведено в сътрудничество с Loudhouse – специализираното звено за изследвания на Octopus Group, 67% от организациите в страната ни смятат, че бизнесът им ще усети негативни последствия, ако не се трансформира дигитално до една година. 

 

Проучването „Трансформира ли се наистина бизнесът, или живее в дигитална съпротива?“ е проведено през март 2016 г. в 10 държави, включително България, и цели да разкрие как бизнес лидерите гледат на дигиталната трансформация и как ще адресират съпътстващите я предизвикателства. В него участват над 700 бизнес лидери от малки, средни и големи компании, сред които ръководители на маркетинг, дигитални и ИТ отдели, разработчици, ИТ архитекти, инженери и бизнес мениджъри на различни нива. 
„Не е изненада за никого, че за да оцелеят в дигитализирания и свързан свят, задвижван от софтуерните иновации, компаниите трябва да трансформират бизнеса си. Но като че ли малко днес осъзнават, че ключът към дигиталната трансформация не е дигитален – той е на първо място в готовността и желанието на компаниите да се трансформират. Само тези, които развият гъвкав начин на мислене и инвестират в развитието на дигиталните умения на своите служители във всички отдели на организацията, ще успеят да се адаптират бързо към пазарните промени и да бъдат успешни вбъдеще“, коментира Васил Терзиев, главен директор „Иновации“ в Progress. 

 
Според резултатите от проучването, 96% от организациите глобално и в България определят дигиталната трансформация като „важна“ през следващите 12 месеца. Същевременно, повече от половината участници (62%) посочват, че компаниите им все още отхвърлят нуждата да се трансформират дигитално, докато 59% смятат, че вече са закъснели. 


Какви са приоритетите?
Топ приоритет за 50% от организациите в България е разширяването на пазарния обхват и навлизането на нови пазари, сочи проучването. Малко над половината (57%) казват, че е-търговията е критична за дигиталната им трансформация, а 77% посочват, че тя е част от подхода им за дигитализиране на бизнеса. Голяма част от организациите (70%) в страната планират да инвестират в дигитални метрики за повече гъвкавост в управлението на уебсайтовете си в сравнение с 47% в глобален мащаб. 


Progress: дигиталната трансформация е приоритет

© CIO Media, Cio.bg

 
На глобално ниво организациите поставят на първо място подобряването на потребителското преживяване (61%), като, за да постигнат това, 71% ще се фокусират върху дигиталното си присъствие. Над половината от компаниите вече инвестират в навигирането на клиентското преживяване (57%).

 
Кой е начело на промените?
Резултатите от проучването показват още, че в България голяма част от дигиталните инициативи се ръководят от маркетинг екипите (67%) в сравнение с ИТ (33%). В глобален мащаб се наблюдава противоположната тенденция – ИТ отделът е водещ в дигиталната трансформация на бизнеса (72%, маркетинг – 28%). И в България, и глобално мнозинството от бизнес лидерите (съответно 70% и 77%) посочват, че е необходима по- добра синхронизация между ИТ и маркетинг отделите. 


Progress: дигиталната трансформация е приоритет

© CIO Media, Cio.bg

Какви са предизвикателствата?
Повече от половината участници от България посочват, че в организациите им липсват дигитални умения за реализиране на стратегията за дигитална трансформация (63%) и дигитално лидерство за определянето й (53%). Само 10% се чувстват изключително уверени, че имат най-добрите хора на точните места в организацията си в сравнение с 25% в глобален мащаб. 
Пълните резултати от проучването на Progress за България може да намерите в инфографиката на уебсайта на Progress.

X