Анализи

Иновациите провокират по-активно търсене на CAD/CAM решения

CIO Media

Нашият дългогодишен опит в създаването на иновативни софтуерни решения ни дава поглед върху развитието на продуктите на водещи световни организации в CAD и BIM областта и начина, по който те планират следващите си версии. Това се случва на база непрекъснато изследване на потребителското мнение и нужди, от една страна, и на технологичните трендове, от друга. При всички тях, продължава да се работи максимално много върху опростяване начина на работа на потребителите, чрез предоставяне на все по-гъвкава функционалност, която да пресъздаде максимално добре творческите им идеи. Едно от последните хитови течения в тази насока е т.нар. параметричен дизайн ( или още алгоритмично проектиране) и съответните инструменти за него, които опростяват работата на архитектите и дизайнерите като автоматизират част от процеса по създаване и последващо редактиране на конкретни форми, посредством изготвяне на определен скрипт.

Друга популярна тенденция, не само в CAD средите, е съчетанието на хардуерни инструмент със софтуерни технологии. През последната година видяхме засилване на интереса към подобни интеграции, като и редица решения, които отговарят на търсенето. Например, използването на 3D лазерни скенери за заснемане на обекти и/или помещения, които след това се моделират директно в BIM софтуер, е иновация, която провокира сериозно търсене. Този тренд съществува и в обратната посока на възпроизвеждане – модел, създаден в CAD/BIM софтуер се изпраща автоматизирано към 3D принтиращо устройство за изготвяне на макети.

Като официален партньор на Vectorworks, през последната година забелязваме, че един от належащите проблеми на архитектите е необходимостта от използване на 4, 5, а понякога и повече софтуерни решения, за да постигнат желания от тях резултат. Потребителите все повече търсят решения, които съчетават в себе си богата функционалност, интуитивност на работата и постоянно развиващи се технологии. Това е един от показателите, които ни дават увереност, че Vectorworks има място на българския пазар.


Иновациите провокират по-активно търсене на CAD/CAM решения

© CIO Media, Cio.bg

През тази година разширихме своя 3D кръгозор с две нови партньорства – с най-големия световен производител на 3D решения Dassault Systemes и с един от лидерите в производството на 3D скенери Creaform. Така ние се фокусираме върху нови области, включващи високия клас средства за 3D моделиране, комплексни симулации и цялостно управление на жизнения цикъл на продуктите.

Вярваме, че ключът към запазването на положителните тенденции е тясната ни връзка с индустриалните фирми. Съвместно с тях реализираме проекти със собствено финансиране, а също така, все по-често и с такова, осигурено от различни европейски програми. Увеличава се броя на фирмите, които пристъпват към внедряване на средства за управление на инженерните данни и процеси, почти навсякъде в интеграция с ERP системи за цялостно управление на фирмените ресурси. Нараства и търсенето на специализирани средства за извършване на необходимите симулации преди предаване на проектите за производство.

Очакваме повишаване на търсенето на 3D решения, защото цялостното развитие в световен мащаб и необходимостта от конкурентоспособност налагат тяхното използване. Затова се стремим да поддържаме множество от най-добрите технологии за нуждите на нашите индустриални клиенти във всички аспекти на тяхната инженерната и производствена дейност – 3D проектиране, широк кръг симулации, цялостно управление на разработката, средства за технологична подготовка, 3D сканиране и 3D принтиране.

Спасена Генчева, управител, Хайкад Инфотех ООД

По отношение на търсенето и предлагането на CAD/CAM софтуер все така преобладават тенденциите типични и за последните години. Ръководителите на компаниите с инженерно-технически персонал не оценяват напълно възможностите на съвременните CAD/CAM/PLM решения. Тези така важни ИТ системи са едно от последните пера, за което се търси бюджетиране, а в днешните проекти и при комуникацията с клиенти и партньори те са важна предпоставка за успеха на проекта. Предизвикателство за доставчиците е и това, че голям брой компании предлагат CAD/CAM решения при сравнително ограничен пазар. Така че компаниите, внедряващи тези решения не могат да реализират обороти, които им позволяват да поддържат необходимият им брой експерти.Иновациите провокират по-активно търсене на CAD/CAM решения

© CIO Media, Cio.bg

Запазва се тенденцията за плавно възстановяване на търсенето при софтуера за строително проектиране. Има повишен интерес в ниския сегмент на пазара, като специално на българския пазар, цената е един от ключовите фактори за избор. Въпреки това, изискванията към качеството и функционалността на продуктите също остават високи. Много важен елемент е качественото обучение и поддръжка. Те трябва да се извършват от добре подготвени инженерни специалисти, с богат практически опит в съответната област.

Продължава насищането на пазара с CAD и CAM, продукти, основно в ниския ценови клас. Расте на интересът към CAE продукти за производствена симулация и оптимизация на технологични процеси. Все още се подценява важността на софтуера и системите за управление на инженерни данни и процеси (PDM/PLM). Като следствие от всичко това, налице е известно забавяне, което, наред с навика да се купува софтуер с „чужди“ пари по Евро програмите, допълнително затормозва иновационните инициативи в производствените компании.

Производителите, които ще посрещнат следващата година с добри финансови резултати, ще бъдат окуражени да:

  • Мигрират работни места от средния към високия клас (SolidWorks, Solid Edge, Inventor към DS Catia, SIEMENS NX)

  • Въвеждат системи за управление на инженерния процес (PDM/PLM)

  • Фокусират вниманието си към софтуерни продукти за процесна симулация на технологични процеси

  • Внедряват MES/MOM системи за оперативно следене и управление на производствения процес

  • Започнат да заменят някои сложни и скъпи CNC процеси с директен 3D печат върху продукционни 3D принтери.

През последните години се утвърждава постоянна тенденция за закупуване на лицензиран софтуер. Много от фирмите които са предавали проекти изготвени с нелицензиран софтуер, постепенно преминават „на светло“. Формирането сред клиентите на съзнанието, че специализираният софтуер е продукт, както всеки друг, чиято поддръжка изисква съответните разходи е бавен но постоянен процес. Очакваме, че търсенето на софтуер през следващата година ще бъде повлияно от повишаването на цената на труда и навлизането на нови инвеститори, които налагат нови начини на работа за своите екипи и партньори принуждава фирмите да използват специализирани CAD/CAM системи.

В края на 2015 и началото на 2016 г. машиностроителният сектор преживя няколко месеца на пазарна несигурност. Този период отмина, но успя да разколебае част от предприятията в техните намерения за инвестиции. Различна е ситуацията при фирмите, които кандидатстват за еврофинансиране по мерките от новия програмен период. Станахме свидетели на интерес към най-сложните и тясно специализирани решения от нашата продуктова гама, чието директно внедряване би прескочило 7-10 години на естествено развитие с постепенно надграждане. Ще се радваме практиката да покаже, че такъв скок е възможен.

Очакват ни натоварени месеци. В момента пазарът наваксва мини-застоя от началото на годината. Същевременно Индустрия 4.0 става все по-популярна тема, а нейната концепция е основана изцяло на нашите PLM решения. Например цифровият близнак и виртуалната реалност предполагат използване на 3D модели на всички изделия от производството (стига да са твърди тела, разбира се). Убеждаваме нашите клиенти да побързат с въвеждането и да поддържат на адекватно ниво 3D моделирането, защото това е първата и неизбежна стъпка, за да се включат в задаващите се сериозни преобразувания в технологиите, обобщено наречени „4-та индустриална революция“.


X