Анализи

ГИС технологиите – в нов етап на възход до 2020 г.

CIO Media

Глобалният пазар на ГИС технологии ще расте стабилно с повече от 10% годишно до 2020 г., сочи най-новото проучване на изследователската агенция Technavio, публикувано през юни 2016-а.


Потенциалът на географските информационни системи да повишават производителността на потребителите, да подпомагат вземането на обосновани решения и да издигат на ново ниво стандартите за безопасност и сигурност, ще мотивират по-активно въвеждане на такива решения през следващите 4-5 години”, така обосновават своята прогноза експертите от Technavio.

Фактори, стимулиращи ръста

Според анализаторите с най-голям принос за разрастването на ГИС пазара в прогнозирания период ще бъдат регионите на Северна и Южна Америка, както и секторите ютилити и здравеопазване в много страни.

Наред с това, организациите от държавната и общинската администрация и правителствените институции по целия свят ще останат сред най-активните ГИС потребители и дори ще повишат своите инвестиции в геопространствени технологии. Всъщност секторът на държавната администрация ще бде на първо място по ръст на разходите за ГИС до 2020 г.

Сред трите основни сегмента на ГИС пазара – софтуер, услуги и данни – с най-голям дял ще остане софтуерът, допринасяйки за 48% от приходите на доставчиците на ГИС решения. Нарастващите предпочитания към ГИС решения с отворен код са един от основните фактори, стимулиращи приходите от софтуерни разработки, отбелязват от Technavio.

Конкурентна среда и ключови доставчици

Глобалният ГИС пазар е силно фрагментиран и се характеризира с присъствието на множество международни, регионални и локални доставчици. В този пазар, доставчиците, които са в състояние да предоставят разнообразен ГИС софтуер, данни и услуги на по-ниски цени, печелят предимство пред останалите. Въпреки че в ГИС пазара се появяват нови компании, за тях е все по-трудно да се състезават с утвърдените международни доставчици по отношение на качество, възможности и функционалност на продуктите и услугите.

  1. Към момента, според Technavio, компаниите с най-голям дял в глобалния ГИС пазар са ESRI, Hexagon и MDA. Следващите места в класацията на най-изявените ГИС доставчици заемат Autodesk, AvisMap GIS Technologies, Bentley Systems, GE, Hitachi Zosen, PASCO, Pitney Bowes, Ubisense Group и USGS. Пет от тези компании са представени на българския пазар. Продуктите на ESRI се внедряват от ЕСРИ България, а тези на Hexagon от ДАТЕКС ГИС Център. ГИС решенията на Autodesk са достъпни чрез официалния дистрибутор на компанията БиЕмДжи и дилърите КАД Пойнт ЕООД и Петершинег енд Каниско България ООД. Решенията на Bentley Systems се разпространяват от ДАВИД Холдинг АД, а софтуера на Pitney Bowes стига до потребителите благодарение на Дейтамап.

Перспективи

Опитвайки се да предвидим бъдещите нововъведения в света на ГИС, следва да отчитаме, че модерните информационни системи от този клас, неминуемо ще останат в синхрон с актуалните тенденции в развитието на информационните технологии изобщо. На този фон, ето какво можем да очакваме, в по-дългосрочна или в по-краткосрочна перспектива:

>> ГИС се превръща в платформа за сътрудничество между различни нации. Изгражданите през последните години платформи за отворени данни и инфраструктури от пространствени данни, както и необходимостта да се решават проблеми от наднационално ниво, изискващи сътрудничество, са предпоставките за появата на тази тенденция. Логично е да очакваме, че възможностите на ГИС като платформа за обмен на данни ще бъдат използвани във връзка с проблеми като глобалните климатични промени, бежанската криза и противодействието на тероризма.

>> Технологиите за геопространствени анализи ще се прилага все по-масово за целите на бизнеса. Развитието на средства за геомаркетинг е само един от примерите, потвърждаващи тази прогноза. С напредъка на технологиите за анализи и при нарастващият брой инициативи в областта на отворените данни, вече е възможно ГИС технологиите да се прилагат успешно за решаване на редица бизнес задачи в сферата на логистиката, управлението на човешките ресурси, управлението на веригите за доставки и т.н.

>> Данни за местоположението при системи от тип “Интернет на нещата” (IoT). Данните сами по себе си не са ценност (особено ако става дума за наистина “големи данни” в реално време), освен ако не създават някаква допълнителна стойност. Ето защо става все по-важно да бъдем в състояние да анализираме в реално време потоците от данни, генерирани от IoT системите. Когато тези потоци бъдат включени към геопространствени услуги, става възможно да се подбират и натрупват данни, въз основа на определена геометрия, да се откриват модели в данните или данните да бъдат обогатявани с компонент за местоположение или с други данни, които се намират на същата локация.

>> Конвергенция на ГИС и BIM технологиите. Строителният Информационен Модел (Building Information Modelling, BIM) позволява прецизно моделиране на конструкции и лесно преработване на проектите. Да се използва комбинация на ГИС и BIM е нещо напълно естествено, тъй като ГИС дава възможност за по-нататъшни анализи на средата, в която е разположен проекта, така че да бъдат вземани най-добрите решения в целия жизнен цикъл на дадена инфраструктура или сграда.

>> Свързани превозни средства и гео-базирани приложения. В свтлината на тенденцията IoT, която става все по явна, гео-базираните приложения са готови да се настанят трайно в нашите превозни средства. Автомобилът, по дефиниция, е мобилен и е в състояние да получава динамични данни. Гео-базираните приложения за споделен колективен транспорт в градски зони вече са факт и нашите автомобили от ден на ден във все по-голяма степен са управлявани от географски данни. Препоръчителни маршрути в зависимост от трафика, динамично определяни варианти за споделено ползване автомобили и предлагане на стратегия за пътуване, предвиждане и предупреждаване за инциденти – всичко това е в обхвата на гео-базираните приложения.

>> По-точни прогнози, с помощта на геопространствените анализи. Напоследък технологиите за изкуствен интелект и в частност за машинно обучение, са във фокус. Но когато става дума за машинно обучение, всъщност първото за което трябва да помислим са данните и алгоритмите, които моделират ситуациите и явленията. Например, известно е, че около една трета от задръстванията в пътния трафик се дължат на логистиката, осъществявана от индустриалните предприятия в дадена зона. ГИС технологиите могат да бъдат изключително полезни при предвиждането на задръствания, тъй като в техния обхват са и данните, и средствата за пространствени анализи и разпознаване на шаблони. По подобен начин ГИС може да се използва за най-различни прогнози – от предсказване на престъпления и нарушения в обществения ред, до предвиждане на темповете на растеж на зърнени култури.

В заключение

И така пазарът на ГИС технологии е във възход, а решенията базирани на тях продължават да разширяват обхвата си. ГИС технологиите вече са достъпни за всеки с помощта на настройваеми, готови за използване приложения и съдържание. ГИС решенията стават все по-достъпни, а най-добрата новина е, че геопространстваеният анализ в много случаи предопределя вземането на правилни решения.
Източници:


[1] Global GIS Market 2016-2020, Technavio, June 2016

[2] Trends & predictions for geospatial industry in 2016, David Jonglez, LinkedIn January 2016


Следете публикациите в Инфоцентър "ГИС" на сайта www.cio.bg

ГИС технологиите – факти, цифри и тенденции

ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

ГИС технологиите – с определяща роля в бизнеса на Bgmenu

ГИС технологиите – с ключова роля в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на ГИС в България

ГИС системите – с важна роля при оценка на заплахата и риска от наводнения

Пространствената информация – фактор за по-добро управление на големия град

и много други …X