Анализи

Българският ГИС пазар – търсене и предлагане

CIO Media


В ГИС пазара се наблюдава оживление, свързано със стартиралия нов програмен период за финансиране от ЕС. ГИС технологията се очертава като любимо информационно средство на държавната и общинската администрация и ще се залага в много проекти. Допълнителна енергия ще внесе и усилието на администрацията да навакса изоставането по отношение на директивата INSPIRE и други свързани ангажименти.

На нашия пазар все по ясно се очертава основната фронтова линия между Open Source и безплатните приложения от една страна и ESRI Inc. като най-ярък представител на традиционните ГИС корпоративни производители.

През следващата година очаквам, че ше нараства търсенето на ГИС решения и ще намалява търсенето на ГИС лицензи. Държавната администрация поема все по-категоричен курс към съкращаване на излишните разходи за закупуване и поддържане на скъпи ГИС лицензи.

През последната година наблюдаваме увеличаване на интереса към ГИС технологиите, но като цяло пазара у нас e в застой. Основни потребители на ГИС все още са държавните структури. Потреблението се обуславя от оперативните програми и разполагаемия финансов ресурс, като изискванията са за ГИС решения с отворен код. Такава ще бъде тенденцията и през следващата година.

В положителна посока можем да отбележим, че бизнес нуждите на все повече компании са свързани с интегриране на ГИС решения и функционалности в техните информационни системи, както и необходимостта от използване и достъп до пространствени бази данни. По този начин компаниите могат да разполагат с ГИС услуги в полза на техните бизнес анализи и подходи.

През последните няколко години наблюдаваме все по-широко търсене на географски информационни системи в България. Това до голяма степен е продиктувано от динамичното развитие на ГИС технологиите. Днес, ГИС са синоним на достъпна, мощна и удобна за използване ИТ платформа, което ги прави все по-необходими. Силата на ГИС технологиите се крие и в тяхната всеобхватност, както и във факта, че отговарят на специфичните нужди на различни потребители.

През последната година ГИС пазарът в България е изключително динамичен. Реализирахме редица иновативни ГИС проекти. Няма как да не споменем тук ГИС системата за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”, а съвместно със СТЕМО реализирахме още една знакова информационна система за мониторинг на Черно море в реално време с Възложител ДП „Пристанищна инфраструктура“. Получихме доверие и за разработката на мобилни, краудсорсинг и леки уеб ГИС приложения. Продължава обаче да стои на дневен ред проблемът с финансирането. Разчита се предимно на финансиране по европейски програми, а те не осигуряват средства за поддръжка на изградените системи.

Удовлетворението на нашите клиенти от прилагането на ГИС ни прави оптимисти за търсенето на пазара през следващата година. Надяваме се, че освен държавните организации, бизнесът и неправителственият сектор все по-активно ще започнат да използват силата на геопространствения анализ за оптимизиране на своята дейност и вземането на информирани решения. През 2017 г. се надяваме, че геоинформационните технологии ще бъдат прилагани още по-широко, а все повече млади хора да избират ГИС за своя професия.

Сред актуалните тенденции в света на ГИС е развитието на проблемно ориентирани сървърни решения, свързани със специализирани и с общо предназначение картографски сървъри. Характерен за съвременните ГИС е удобен и изчистен краен интерфейс ориентиран към работа от мобилни устройства. Потребителският интерфейс е профилиран - пряко насочен към решаване на конкретни задачи и към ролята на потребителя в бизнес процесите. Навлизат и специализирани ГИС услуги с възможност за интеграция със сървърни и мобилни решения.

През последната година е налице засилен интерес към интеграцията на ГИС с ERP и BI системи. От друга страна е забавен темпа при мобилните приложения, което е в пряка зависимост от развитието на мобилните технологии. Налице е и задържане в развитието на десктоп ГИС системи, както и все по-тясното им профилиране и интеграция с WEB ресурси.

През следващата година очакваме ръст в търсенето на крайни решения под формата на услуги с цел ниски разходи за системна поддръжка.


X