Анализи

Клиентите на банки и застрахователи искат иновации

CIO Media

Информационните технологии играят все по-важна роля в процеса на взаимодействие между банките и застрахователните компании и техните клиенти. Поредното потвърждение за това е наскоро проведено проучване на Fujitsu, според което повече от една трета от анкетираните са готови да се откажат от използваните от тях финансови услуги, ако доставчикът не им осигурява достъп до тях по електронен канал. 

Макар че традиционните плащания си остават все така популярни, платежните услуги по дигитални канали постепенно заемат първото място. Участниците в проучването на Fujitsu демонстрират готовност да преминат към нов тип услуги, които улесняват живота им. Така например 32% вече използват технологии за мобилни плащания, 22% ползват платежни технологии базирани на носими устройства, а 20% ползват криптовалути. 
Модерните технологии са най-важни за потребителите на финансови услуги в Испания и в Източна Европа - 47% и 43%  съответно са анкетираните от тези две локации, които биха напуснали своята банка и застрахователна компания ако те не им осигуряват дигитални канали за взаимодействие. Най-малки са претенциите в това отношение на клиентите от Германия (27%) и Швейцария (33%).

 
Отново анкетираните от Източна Европа в най-голяма степен са готови да използват новите технологии за плащания – безконтактни (40%), мобилни (27%) и носими (22%). В това отношение най-консервативни са анкетираните от Германия -–от тях безконтактните плащания са готови да приемат само 8%, мобилните – 7%, а плащанията от носимите устройства – 5%. 
Накратко, проучването сочи, че потребителите възприемат положително новите технологии и затова изискванията им към доставчиците на финансови услуги се променят. Тази ситуация създава допълнителни възможности за развитие на бизнеса на финансовите институции. Например, всеки трети участник в проучването казва, че би купувал от своята банка или застрахователна компания електроенергия за дома си, а 30% биха си купували от финансова институция услуги за достъп до Интернет.  
От друга страна новите реалности крият и заплахи за доставчиците на финансови услуги. Една пета от анкетираните са готови да си купуват банкови и застрахователни услуги от компании като Google, Amazon и Facebook. 
В проучването “The Fujitsu European Financial Services Survey 2016” са анкетирани 7013 потребители на финансови услуги от Великобритания, Франция, Холандия, Белгия, Люксембург, Испания, Германия, Швейцария, Полша, Чехия и Словения. 
Проучването е достъпно тук

X