Анализи

Пазарът на облачни услуги в България – във фокус са качеството и приложимостта

CIO Media

Надя Кръстева

Българският пазар на облачни услуги продължава да расте с темпове близки до наблюдаваните в глобален мащаб, но по-бавни от тези, които отчетохме през 2015 г. Това е основният извод от третото годишно проучване на сп. CIO за търсенето и предлагането на облачни решения у нас, което проведохме през септември, с анкета сред повече от 20 ИТ компании, които са сред най-активните доставчици на IaaS, SaaS и PaaS услуги.

Според информацията, предоставена от участниците в проучването броят на клиентите, използващи техните облачни услуги през последната година е нараснал с около 14%. За сравнение, според най-новия доклад на Gartner, публикуван на 15 септември, по отношение на глобалния пазар на облачни услуги през 2016 г. този показател е 17,2%.

Следва да отбележим и това, че през 2016-а е втората поредна година през която българския пазар на cloud computing отбелязва двуцифрен ръст и то след като през 2015-а се наблюдаваше истински бум в проникването на облачния модел и броят на българските организации въвели облачни услуги се увеличи с 36%.

Ето какво още показват отговорите на участниците в най-новото ни проучване:

>> Ползите от облачния модел се осъзнават

Повечето ИТ компании, които се включиха в нашето проучване през септември, отбелязват че предлаганите от тях облачни решения са били обект на повишен интерес от страна на потребителите и посочват, сходни причини за това – намаляване на разходи, предвидимост на ИТ бюджетите, заплащане според потреблението, освобождаване от грижите за обновяване на софтуера и поддръжка на ИТ инфраструктурата, по-голям избор на бизнес софтуер и т.н.

Все повече компании у нас осъзнават ползите от аутсорсинг на неспецифични за дейността им бизнес процеси и възможността да оптимизират значително разходите си за тяхното изграждане и поддръжка. Една от тези дейности е ИТ обслужването и в частност инвестицията в закупуване и последваща поддръжка на софтуерно и хардуерно оборудване. Виждаме все повече компании, които оценяват, че е много по-добре да се довериш на доказани професионалисти в областта и да имат предвидимост на инвестициите в ИТ услуги, софтуер и хардуер, отколкото да правят значителни капиталови разходи, които носят след себе си допълнителни такива - обновяване на хардуер, осигуряване на необходимите помeщения с климатизация, UPS устройства, обновяване на софтуер и др.”, коментира Емилия Василева, търговски директор в Navtech Group

Конкретно при бизнес софтуера една от ключовите тенденции е, че днес все повече големи компании се доверяват на cloud базираните решения, оценявайки ги като по-надеждни, по-сигурни и значително по-достъпни ценово. Същевременно ‘облачните’ технологии направиха много по-достъпни системите за управление на бизнеса и днес все повече стартиращи и малки фирми използват ERP и CRM решения”, казва Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Тенденцията за засилен интерес към облачните решения, откроиха и няколко проучвания на сп. CIO, проведени през тази година:

- Проучването “Ключови ИТ за корпоративния сектор”, проведено за през февруари за 7-а поредна година (виж. CIO 2/2016), показа, че въвеждането на решения, базирани на облака (SaaS, IaaS, PaaS) е приоритетно направление за инвестиции за 43% от анкетираните, спрямо 16% през миналата година.

- Изследването “6 въпроса за информационните системи в българските организации”, проведено през март (виж. CIO 4/2016), констатира, че използването на облачни услуги едва през тази година вече се възприема като ефективен и приемлив начин за намаляване на разходите от мнозинството от анкетираните (57%). За сравнение, година преходът към облака като подход са редуциране на разходи бе прилаган от 33% от участниците в проучването ни през 2015 г., и едва от 18% през 2014-а.

>> Фокус върху качеството и приложимостта

При едновременния ръст в търсенето и предлагането на облачни услуги на българския пазар, повечето ИТ доставчици, участващи в нашето проучване отчитат нараснали изисквания от страна на потребителите по отношение на качеството на IaaS услугите и приложимостта на SaaS.

Към момента основна тенденция е търсенето на по-голямо качество на облачните услуги от страна на клиентите. Те държат доставчикът на облачното IaaS решение да предоставя високо качество и enterprise клас услуга, достатъчно надеждна и гъвкава, за да обслужва без проблеми техните бизнес критични приложения. От своя страна, доставчикът на IaaS трябва да отговаря на търсеното качество и не може да си позволи да неглижира качеството на своята услуга за сметка на разходите си. Затова непрекъснато надграждаме облачната ни платформа, следвайки последните технологични тенденции на пазара. Даваме на клиентите възможност за почти неограничен ръст на ресурсите при нужда, по-бързи и високопроизводителни масиви за данни, много висока наличност на услугата, а скоро предстои и откриването на втора собствена локация на съхраняването данните на клиенти на отдалечено от основния дейта център място”, казва Георги Цеков, търговски директор на Датикум АД.

“Тенденциите в търсенето на облачни услуги са изцяло положителни. Но за да се продава добре една облачна услуга, хората и компаниите трябва да имат реална нужда от нея – ще се търси не всичко, което е ‘проектирано’ в компаниите доставчици, а само това, което е полезно в реалния икономически живот”, отбелязва Пламен Боев, CEO на Елит Софтуер.

Подобно е и мнението на Николай Вълков от Методия АД. “Макар прогнозите за развитие на облачния пазар да са като цяло оптимистични, компаниите трябва непрекъснато да доразвиват и оптимизират предлаганите от тях решения. Предизвикателството ще дойде за ИТ сектора, който трябва максимално бързо да се нагоди към нуждата от финансово ефективни и оптимизирани решения, пасващи на максимално широка вертикала от бизнеси с възможност за лесно конфигуриране спрямо специфичните нужди на клиентите”, казва Вълков.

>> Сигурността – ключов параметър за оценка на предлаганите облачни услуги

На фона на нарастващия брой успешно реализирани cloud проекти, опасенията, че е възможно да възникнат нежелателни последствия от това, че данните на организацията са предадени в облака, постепенно се преодоляват, но все още остават на дневен ред.

Значителен все още остава въпроса за сигурността на данните изнесени в облачни пространства. Изненадващо може би е, че малките и средни компании смятат, че сигурността е сред основните причини за преминаване към облачни услуги, докато страха от загуба на данни и недостатъчна защита е основно притеснение при големите в бизнеса”, отбелязва Николай Вълков от Методия АД .

Подобни са наблюденията и на представителите на ICN.Bg “Основно притеснение на потребителите на облачните услуги все още е сигурността на данните. От своя страна хостинг компаниите инвестират много в защита на своите инфраструктури. Докато големите компании разчитат предимно на хибридни услуги, малките организации се възползват от гъвкавостта на публичния cloud”, казва Юлиян Бориславов, CEO на компанията.

Отчитайки резервите на потребителите във връзка с информационната сигурност, повечето доставчици на облачни услуги работят активно за въвеждането на усъвършенствани механизми за защита.

“Ако данните се съхраняват локално – риска за тяхното ‘изтичане’ е много по- голям. Човешкия фактор тук е основната ‘дупка’ за ‘изтичане’ на данни. Важно е клиентите да знаят, че има и много механизми за защита на данните в облака. Например ние предлагаме криптиране на данните със собствен private ключ на клиента в облака или искане на одобрение при проява на не типично поведение за дадена роля потребител, с които се гарантира максимална сигурност на клиента”, коментира Орлин Дочев, управляващ партньор в Некст Консулт ООД.

Сигурността в облака ще бъде по-важна от всякога. Тя ще продължи да бъде основен акцент в изграждането на облачната архитектура, както и във фирмените политики, процеси и бизнес модели. Очакванията за следващата година са да бъдат създадени все повече софтуерни решения грижещи се за сигурност в облака, които да подобрява защитата на cloud инфраструктурата. Развитието и налагането на сигурността като услуга ще намали бариерите за влизане в облака”, прогнозира Мартина Кръстева, продуктов мениджър “Cloud и ИТ услуги” в Нетера ЕАД.

>> IaaS услугите най-бързо печелят пазарен дял

По отношение на интереса към трите основни направления в предоставянето на облачни услуги – SaaS, IaaS и PaaS – тенденциите в България са сходни с тези по света. Все още най-широко използвани са SaaS услугите, следват IaaS и PaaS. Все пак, по данни на Gartner в глобален мащаб пазарът на тези три вида услуги през 2016 г. се разпределя в съотношение SaaS: IaaS: PaaS = 58:35:7 (спрямо 60:30:10 през 2015 г.), докато за България отношението SaaS: IaaS: PaaS = 70: 24: 6 (спрямо 83:13: 4 за м.г.).

Както по света, така и у нас най-силен ръст се наблюдава в навлизането на IaaS и се очаква тази тенденция да остане валидна през следващата година.

Перспективите на PaaS услугите, които на практика предоставят на средства за разработка на софтуер по облачен модел, си остават по-добри в глобален мащаб, отколкото в България. Според анализаторите от Gartner, по света, сегментът PaaS през тази година е на второ място по ръст (след IaaS и изпреварвайки SaaS). В България обаче PaaS услугите все още не са така търсени, но според участници в нашето проучване, скоро те неминуемо ще бъдат обект на повишен интерес.

Все повече компании разбират смисъла на концепцията за облачни услуги. Повечето все още се насочват към IaaS (когато ИТ отделът движи нещата) и към SaaS (когато конкретната услуга е интересна на бизнеса). С най-голям потенциал са PaaS услугите, където в бъдеще ще видим и най-значителните разработки. Когато масово доставчиците на междинните услуги – SaaS, изградени върху нечий друг PaaS – осъзнаят потенциала на платформите и възможностите, които те им дават, тогава ще видим оптималното консумиране на този сегмент”, прогнозира Ивайло Ценков, ИТ архитект в Булпрос Консултинг АД

>> Други тенденции в пазара на облачни услуги

Проучването ни сред ИТ фирми предоставящи облачни решения и тази година показа, че на българския пазар се предлагат все повече и по-разнообразни cloud услуги, ориентирани към раз­личните изисквания на компании с различни мащаби и от различни индустрии. Същевременно корпоративните потребители са склонни да въведат облачни решения за все по-широк кръг от задачи.

“Интересна тенденция е, че освен сравнително стандартни процеси като маркетинг, продажби, обслужване на клиенти, в ‘облака’ се изнасят и процеси, свързани с управление на човешките ресурси, управление на проекти, управление на вътрешни процеси”, отбеляза Максим Колев, директор “Софтуерни решения” в Некст Консулт ООД.

На този фон, българските доставчици на облачни услуги търсят разнообразни начини да осигурят високо качество, надеждност и удобство за своите клиенти. “Така например, любопитна тенденция в предлагането на облачни услуги е, че съвсем скоро български хостинг доставчици ще предлагат cloud в отдалечени дестинации като Лондон, Амстердам и Цюрих. По този начин потребителите на този тип услуги ще имат възможността да изберат своята най-подходяща гео локация, като същевременно се възползват от техническа поддръжка и помощ своевременно и на своя език”, казва Юлиян Бориславов от ICN.Bg.

Качеството, удобството и надеждността обаче имат своята цена. “Пазарът остава ценово чувствителен. Тук е добре да уточним, че автентичната cloud услуга идва и със своята цена, която гарантира нейното качество, надеждността, оборудването, което стои за думата cloud”, допълва Бориславов.

>> Перспективи

Повечето участници в нашето проучване дават оптимистични прогнози за развитието на cloud пазара в България през следващата година.

Считаме, че по отношение на интереса към облачните услуги под една или друга форма ще се запази тенденцията от тази година и през следващата очакваме двуцифрен ръст в потреблението”, казват представители на Парафлоу Комуникейшънс.

“Облачната инфраструктура в комбинация с услуги за цялостното и управление, ще продължи да бъде търсена и през следващата година поради желанието на компаниите да преминат към модел предлагащ предсказуемост на разходите и скалируемост на ресурсите. По този начин те ще могат да се възползват от предимствата и предизвикателствата на бързо развиващата се ИТ среда без да се налага това да е част от отговорността на техните ИТ екипи”, обобщава Мартина Кръстева от Нетера ЕАД.На стр. 55-56 предоставяме спра­вочна информация за облачните услуги на над 20 компании, за които успяхме да съберем актуална информация. Това са само част от възможностите за избор, които имат потребители­те, планиращи да използват cloud модела.


X