Анализи

Доставчиците на облачни услуги коментират…

CIO Media


През последната година наблюдаваме увеличаване на интереса и разбирането на бизнес клиентите към същността и ползите от облачната услуга. Забелязваме специфичен интерес,както от собствениците, които по-скоро се интересуват от контрола на риска и гаранциите за непрекъсваемост на бизнеса, но също така и от ИТ специалистите от страна на клиента, които в облака имат много повече възможности да работят с най-висок клас хардуер и корпоративен софтуер, за които в стандартния сценарии (закупуване) не винаги биват отделяни бюджети.

Българските компании все още изглеждат притеснени от преминаването към който и да е модел от облачните услуги. Аз лично го отдавам на комбинация от притеснение за конфиденциалността на данните и излизане „на светло“ от лицензионна страна. И ако за второто няма нужда да правим коментари - то просто е факт, то защитата на данните безспорно трябва да е с висок приоритет за всяка компания. Това подсказва, че изборът на доставчик на облачната услуга трябва да бъде внимателно направен, за да има дългосрочно и ползотворно партньорство.

Интересът към използването на облачните услуги продължава да расте. Докато до преди няколко години този модел на предлагане на софтуер и ИТ инфраструктура беше нов и чужд, днес той е познат и съзнателно проучван, като важна част от уравнението при вземане на решение за избор било то на софтуерен продукт или инфраструктура. Използването на PaaS при разработка на софтуер все още е слабо.

Пазарът на облачни услуги продължава да расте. Очакванията ни са за запазване на тази тенденция и през следващата година. Основен двигател за този ръст както при софтуера като услуга (SaaS), така и при инфраструктурата като услуга (IaaS), e все по-ясно изразеното желание на клиентите да се придържат към своята сфера на компетентност, т.е. да се съсредоточават в дейността, в която са силни, а да оставят поддръжката на софтуерните системи, които ползват, и нужната им ИТ инфраструктура на специалисти.

С всяка изминала година пазарният ръст на облачни услуги и IaaS в частност, не само се запазва, но и се увеличава. Практиката от срещите и разговорите ни с клиенти показва, че се увеличава броят на компаниите, които по един или друг начин планират да внедрят облачни услуги в близко време – някои само за част от своите бизнес приложения, други изцяло планират да прехвърлят своята ИТ инфраструктура на облачна платформа. Този факт ни кара да смятаме, че пазарът на облачни услуги в България ще продължи да се развива в положителна насока. Още един показател в тази насока е и нарастването на чуждестранните клиенти на Датикум, които избират нашата облачна платформа пред алтернативни международни доставчици.

Закупуването на софтуер, като услуга дава големи финансови преимущества за компаниите и през последните месеци наблюдаваме ускоряване на тенденциите по приемането на този модел. В крайна сметка всяка услуга, която спестява пари и внася удобства на клиента е обречена на успех. Към 2018 година очакваме почти всички наши продажби да бъдат на облачни услуги - изключение ще бъдат клиенти, които имат огромна инфраструктура и средства да я поддържат.

Облачните“ технологии позволяват на ERP системата в една компания да се превърне в централен хъб, обединяващ все повече различни платформи, потребителски устройства и сензори, както и други елементи от Internet of Things инфраструктурата. Това ще позволи около много ERP системи да се формират отворени екосистеми от приложения по модела, добре познат от света на мобилните приложения или тези за социални мрежи. В крайна сметка, добавената стойност за клиентите ще се увеличи многократно.

Търсенето на облачни услуги се увеличи с над 19% през последната година. Използвайки cloud, все повече фирми откриват, че в дългосрочен план разходите за обслужване на хостинг услугата намаляват. Това се дължи на факта, че технологията на облачните услуги е много по-надеждна и дава 100% сигурност на данните при повреда на физическата машина. Също така по-голямата бързина на доставяне на сайтовете, която тя дава на своите клиенти, им осигурява конкурентно предимство.

Важно е да се отбележи, че при облачните услуги не се заплащат излишни ресурси, тъй като се ценообразува само на база на потреблението, което клиентът е акумулирал. В ICN.Bg считаме, че все повече фирми и частни лица ще преоткрият ползите от използването на cloud услуги и през следващата година очакваме още по-голям интерес към тях.

През последните години търсенето на облачни услуги значително нараства. Компаниите откриват предимствата на облака. За нашия бизнес облачните услуги не са основни, но все повече от нашите клиенти избират именно тях като предпочитана ИТ среда. Към момента близо 80% от новите ни клиенти използват някаква облачна услуга. Тенденцията е този процент да расте, както по отношение на техния дял, така и по степента на използване на “облака” в бизнес средата изобщо.

Интензивното развитие на Cloud пазара наложи в Intelligent Systems да започнем още по-усилена работа в това направление и разширихме портфолиото от предлагани услуги. Дали ни харесва или не, Облакът е новата „необходимост“ и всички трябва да се научим да извличаме максималното от неговите неограничени възможности.

Все по-голямо е търсенето както на изнесени инфраструктури (IaaS), така и на по-комплексни софтуерни решения (SaaS). По данни на Gartner, пазарът на облачни услуги в България е нараснал с над 50% през изминалата година, докато ръстът в глобален мащаб е едва 8%. И макар доскоро да смятахме, че скептицизма на пазара забавя навлизането на облачни услуги у нас, тази бариера явно е преодоляна и към днешна дата 67% от малките и средни фирми в България използват cloud услуги. Този показател в Западна Европа е 53%. Подобна промяна си обясняваме с опитите на бизнеса да намери по-ефективни и икономически обосновани решения за своите нужди. Основната причина за по-високото доверие на 77% от малките фирми у нас в облачните услуги и миграцията към тях е решаващото значение, което те играят за постигане на бизнес растеж. 

Клиентите все по-често търсят готови решения, тъй като не винаги имат времето, нужния опит и заделени бюджети, за да осъществяват мониторинг на тяхната собствена инфраструктура. Затова услугите от типа Managed Services набират широка популярност. Популярността на този модел е свързана, от една страна с намаляването на ИТ разходите на компаниите за управление на хардуер, софтуер и на мрежовата инфраструктура, а от друга с предсказуемостта на ИТ бюджетите в резултат на елиминиране на извънредни разходи свързани с отстраняване на непредвидени проблеми.

Друга основна тенденция в търсенето на cloud услуги, е изграждането на хибридна облачна инфраструктура. Подходът и решенията от типа one-size-fits all, все повече отстъпват място в търсенето на ИТ инфраструктура изградена и съобразена с индивидуалните изисквания на клиентите.

Изминалата година беше много силна. Фактът, че и консервативни институции преминават към облачен модел предизвестява ръст в пъти за следващата година. В търсенето и предлагането на облачни услуги у нас към момента основните тенденции са: абонаментен модел – ниски разходи, бързина на създаване на работещи приложения, мобилност, достъп от всяка точка на света, автоматични бекъпи и администрация и т.н.

Наблюдаваме постепенно намаляване на психологическата бариера за качване на фирмена информация в облака. Все повече фирми са отворени за възможността да изнесат фирмената инфраструктура или част от нея извън офис пространството. В рамките на последната година определено се наблюдава засилен интерес към възможностите, които предоставя облачната инфраструктура. Наблюдава се стремеж към оптимизиране на разходите. Бизнесът постепенно се образова на темата – що е то облак и какви ползи може да донесе за нас. Пазарът на облачни услуги у нас определено се разширява. Очаквам до 3 години болшинството от компании да заложат на SaaS решения. 

По отношение на предлаганата от нас услуга основната тенденция е увеличаване на търсенето. Технологията не е новост и клиентите вече са преодолели страховете си по отношение на сигурността на данните в облака. Интересът на клиентите включва комбинацията от IaaS и SaaS, допълнени с пакет професионални услуги, специфични за предлаганата услуга. През изминалата година почти 50% от запитванията към нас за изпълнение на SAP проекти съдържаха опциите за предоставяне на инфраструктура за системата като услуга, както и ползването на приложения софтуер като услуга. Очакваме увеличаване на интереса към предлаганата от нас услуга през следващата година.

Все повече фирми се обръщат към облачните решения, тъй като те предлагат много предимства пред решенията, които са ситуирани локално, а именно: не е нужно закупуване на допълнителен хардуер, не е необходимо да се наема допълнителен персонал за конфигурация и поддръжка на хардуер, софтуерът се обновява редовно и е актуален постоянно, интегрирането на софтуер става в пъти по-бързо от традиционните решения. Облачните услуги предлагат по-висока сигурност отколкото съхранението на данни в помещение на фирмата.

Иван Житянов

 Иван Житиянов,

директор „Системна интеграция“, Телелинк

През последните няколко години наблюдаваме от една страна „узряване“ на облачните решения в световен мащаб (стабилни приложения с богата функционалност от устойчиви компании), а от друга увеличаване на доверието на клиентите към въпросните услуги. Фокусирайки се върху българския пазар, най-голяма приложимост според нас имат така наречените SaaS решения. Те позволяват на потребителите да внедрят бързо и лесно комплексни решения от всякакво естество, без да е необходима висока първоначална инвестиция и имплементационен срок от няколко месеца. Освен чисто финансовия мотив за използване на SaaS облачен модел, много важно е и споделянето на риска от неприложимост на даденото решение с доставчика на услугата (доставчиците са заинтересовани клиента да ползва услугата за дълъг период от време). За да обобщим, ние виждаме тенденция към повишаване на използването на облачните услуги, като първата такава се обединява около SaaS модела.

За нас търсенето на облачни услуги ще продължи да се засилва, именно защото бизнесът вече вижда измеримата стойност от използването и внедряването на облачни решения. Все повече ще се търсят и адекватни решения от „хибриден“ тип, които позволяват запазването на направените към момента инвестиции и същевременно позволява модернизиране на ИТ инфраструктурата с нови облачни технологии.


X