Анализи

Вече се продават почти ½ млн. 3D принтери годишно

CIO Media

Според най-новите прогнози на Gartner през 2016 г. глобалните продажби на 3D принтери ще се окажат увеличени с повече от 2 пъти спрямо предходната година. Така, ако през 2015 г. по каналите за продажби са доставени 219 168 хил. устройства, то през тази година обемът на доставките ще достигне 455 772 хил. устройства. 

 

Основен двигател в пазара на технологиите за 3D печат си остават корпоративните потребители – доставките за тях на годишна база отбелязват ръст от 44%. 

 
Въпреки очакваното забавяне на ръста в пазара, към 2020 г. в пазара вероятно ще се реализират по 6,7 млн. 3D принтери годишно. Анализаторите отбелязват, че на фона на непрекъснатата еволюция на хардуерното и софтуерно осигуряване, както и на появата на достъпни консумативи, тримерният печат бързо напуска класа на нишовите продукти. 
През 2016 г. най-висок ръст в потреблението на 3D принтери демонстрират Северна Америка и Западна Европа, но към 2020 г. положителната динамика ще бъде наблюдавана в най-голяма степен в Китай и Азиатско-тихоокеанския регион. 

X