Анализи

Aутсорсинг секторът генерира 3,6% от БВП на страната

CIO Media


През 2015 г. аутсорсинг секторът е генерирал близо 1,4 млрд. евро. 1,71% от всички заети работят в сектора, което прави около 42 хиляди специалисти. До 2020 г. прогнозата е те да станат 60-70  хил. За миналата година секторът е генерирал 3,4% от БВП на страната, този процент нараства до 3,6% за 2016 г. и се очаква да достигне 6% през 2020 г. 
Тези данни са съобщени от представители на Българската аутсорсинг асоциация по време на третата годишна конференция „Аутсорсинг дестинация България 2016“, чиито организатори са Община Пловдив и изследователската и консултантска компания „Индъстри Уоч“, в партньорство с българската ИТ компания Programista. 

 
Конференцията събра повече от 300 участници - представители на бизнеса и на академичната общност, както и водещи консултанти и анализатори, които дискутираха глобални тенденции и очертаха основните предизвикателства пред аутсорсинг и ИТ индустрията в България.
Сред успешните примери от България за публично-частно партньорство, което има потенциала да оптимизира образователната система в ИТ индустрията и да я направи по-адаптивна на световните тенденции, бяха представени новосформираните и въведени от тази година образователни студентски програми по софтуерно инженерство в Пловдивския университет и Великотърновския университет, съобщиха представители на компанията Programista.  

 
„Основната отговорност за развитието на българското ИТ образование в посока на това то да бъде адаптивно спрямо глобалните тенденции и реалния пазар на труда, е на компаниите от сектора. Като представител и на академичната общност, и на частния бизнес, мога убедено да твърдя, че реалният потенциал на ИТ индустрията е заключена именно в държавните университети. В този смисъл инициативи като частни академии по-скоро вредят на екосистемата в сектора и решението е единствено влизане на висококвалифицирани специалисти от компаниите, с натрупани знания и ноу-хау, които да образоват младите ИТ специалисти. Трудно можем да предвидим какви технологии или какво ще се търси след 5 години, защото това е дълъг период за един толкова динамичен сектор. Но със сигурност трябва да се постараем да помогнем основата, която младите специалисти получават в университетите, да им дава свободата да бъдат адаптивни към тенденциите, каквито и да бъдат те“, сподели ръководителят на научния екип в Programista, Никола Вълчанов.


X