Анализи

Gartner: ИТ пазарът ще достигне $3,5 трлн. през 2017

CIO Media

През 2017 година продажбите на ИТ продукти и услуги в глобален мащаб ще нараснат с 2,9% в сравнение с 2016-а и ще достигнат  $3,5 трлн., прогнозират анализаторите от Gartner. 

 

тенденции, ИТ разходи

За ръста ще допринасят на първо място софтуера и ИТ услугите. 
Продажбите на програмно осигуряване през 2016-а ще се увеличат с 6% и ще достигнат $333 млрд., а през 2017 г. те ще отбележат още 7,2% ръст – до $357 млрд.
Сегментът на ИТ услугите през тази година ще нарасне с 3,9% до $900 млрд, а през 2017-а – с още 4,8% до $943 млрд. 

 
Решението за излизане на Великобритания от ЕС е довело до спад в обема на глобалния ИТ пазар през 2016 г., считат анализаторите. Според тях, компаниите ще следят внимателно хода на преговорите между Великобритания и ЕС, и в ИТ инвестициите ще се наблюдават промени. Например, в редица европейски страни ще нараснат ИТ инвестициите в областта на финансовите услуги. Много банки разглеждат възможността да пренесат дейността си в Холандия, Люксембург и Ирландия и тези страни увеличават своите ИТ инвестиции. 
Що се отнася до изборите в САЩ, според анализаторите, те няма да окажат съществено влияние на ИТ пазара. 

 
Глобалният ИТ пазар

 

  Обем на продажбите, $ млрд., 2016 Ръст (%), 2016 Обем на продажбите, $ млрд., 2017 Ръст (%), 2017
Устройства 597  -7,5 600  0,4
Дейта центрове 173 1,3 177 2,0
Софтуер 333 6,0 357 7,2
ИТ услуги  900 3,9 943 4,8
Комуникации 1384 -1,1   1410  1,9
Общо 3387 -0,3 3486 2,9

 

Източник: Gartner, октомври 2016.

X