Анализи

Благодарение на 5G световния БВП ще се увеличи с $3 трлн. към 2035 г.

CIO Media

Компанията Qualcomm Technologies, съвместно с IHS Markit, PSB и професор Дейвид Тисе от Калифорнийския университет, Бъркли представиха резултатите от изследването “5G Economy”, посветено на очакваното влияние на внедряването на комуникационни технологии от 5-о поколение върху световната икономика. 

Изследването показва, че с навлизането си 5G мобилните технологии ще създадат условия за възникване на нови отрасли на промишлеността. 5G ще позволят да бъдат създадени съчетания от технологии, даващи възможност да се свързват не само хора и информация, но и да се създаде единна мрежа, включваща хората към всичко. 
Според резултатите от изследването към 2035 г., когато икономическият потенциал на 5G ще бъде напълно реализиран по целия свят, широк спектър от индустрии – от търговията на дребно до образованието, от транспорта до развлекателната индустрия, ще бъде в състояние да произвежда стоки и услуги на стойност $12,3 трлн., които ще станат реалност благодарение на 5G.
 

Анализаторите прогнозират, че през 2035 г. 5G технологиите ще бъдат източник на приходи в размер $3,5 трлн., създавайки при това 22 млн. работни места. За периода 2020-2035 г. 5G ще стимулира реален ръст на световния БВП на стойност $3 трлн, което е еквивалентно на приноса на Индия в глобалната икономика. 

X