Анализи

IDC: ИТ разходите в ЦИЕ ще надхвърлят $62 млрд

CIO Media

Според информация, публикувана от офиса на IDC в Прага, благодарение на оживлението в дъжавната администрация и във финансовия сектор, през 2017 г. се очаква ръст на ИТ разходите в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). В частност, разходите за хардуер, софтуер и ИТ услуги през тази година ще надхвърлят $62,58 млрд., а през 2020 г. те ще възлизат на $70,58 млрд. 


В публичния сектор увеличението на разходите ще се дължи на проекти в сферата на електронното управление, както и на многобройни внедрявания на решения, реализиращи концепцията “умен град”. Банките и финансовите институции, на свой ред, ще увеличават инвестициите си в проекти, свързани с адаптацията на своите бизнес модели с новите модели за взаимодействие с клиентите. 

 
Най-голям дял в прогнозираните за текущата година разходи - $8,67 млрд. – ще имат телекомуникационните компании. Следващи по-този показател са финансовите институции ($7,12 млрд.), производствените предприятия ($6,78 млрд.) и държавната администрация ($5,55 млрд.). 
Най-динамично ще се увеличават ИТ разходите на ритейл компаниите, където техният среден годишен ръст до 2020 г. ще бъде 5,4%.
Според анализаторите 60% от прогнозираните разходи ще бъдат направени за оборудване, като стабилна позитивна динамика ще демонстрират сегментите на сторидж системите и на корпоративното мрежово оборудване. 
Софтуерните приложенията ще продължават да бъдат основно направление за разходи, но през следващата година разходите за системен инфраструктурен софтуер ще растат по-бързо – с 5,08% годишно. 
Бизнес услугите все още имат доста малък дял в общите ИТ разходи на региона – 5-6%. Основни потребители на такива услуги са финансовия, публичния и телекомуникационния сектор. 
Над 60% от общите ИТ разходи в страните от ЦИЕ се падат на крупните компании с над 500 служители, а 20% - на средните (100-499 служители).  

X