Анализи

Пазарът на публични облаци – 20% ръст благодарение на IaaS

CIO Media

 

Изследователската компания Gartner публикува резултатите от поредното си изследване за световния пазар на облачни услуги, предоставяни на голям брой клиенти чрез общодостъпни дейта центрове. Разходите за такива услуги са нараснали с 20% - предимно благодарение на инфраструктурните услуги  (IaaS). 
Според оценките на Gartner, през 2016 година общите разходи на потребителите и компаниите за публични облаци са на стойност $209,2 млрд. спрямо $175 млрд. през 2015-а. Продажбите на IaaS решения са се увеличили с 56% до $25,3 млрд., за което способства растящото търсене на услуги за пренасяне на ИТ инфраструктурата в облака и необходимостта от високопроизводителни изчисления свързани с технологиите за изкуствен интелект, Интернет на нещата и анализи на големи обеми от данни. 

 
Прогноза за пазара на публични облаци за периода 2016-2020 ($ ,лн.), по данни на Gartner, февруари 2017

Забележителни са също и темповете на ръст (23%)  за сегмента SaaS (софтуер като услуга). Така пазарът на SaaS решения за 2016 г. възлиза на  $38,6 млрд.
“В световния пазар на публични облачни услуги започва стабилизация. През 2017 г. темпото на ръст ще достигне пиковите 18%, а през следващите години то ще се забавя. Макар че някои организации само оценяват ролята на облаците в ИТ стратегията, опитите да се оптимизират разходите и да се поеме по пътя на трансформацията са многообещаващи и резултатни за потребителите на услугите”, коментира Сид Наг (Sid Nag), директор по изследванията в Gartner. 

 
В доклада на Gartner се казва също, че през 2016 г. за реализацията на PaaS решения (платформа като услуга) са похарчени  $7,2 млрд. спрямо $3,8 млрд. година по-рано. 

X