Анализи

Компаниите в Европа предпочитат хибридни облаци

CIO Media

Компанията NetApp публикува резултатите от своето първо изследване за прехода към облачни технологии в Европа. 

Анализът на отговорите на 750 ИТ директори и мениджъри от компании във Франция, Германия и Великобритания показва, че най-голяма популярност при прехода на компаниите към облачни технологии има моделът на хибридния облак – повече от половината от всички участници в анкетата във всяка от отделните страни посочват, че са направили своя избор в полза на комбинацията от частен и публичен облак (69% в Германия; 61% във Франция; 58% във Великобритания).

Освен това, повече от половината анкетирани определят безопасността като основна причина за преход към облака, което показва, че доверието към доставчиците на такива услуги расте. 
Основни направления за използване на облаците във всички включени в изследването страни са съхранението на данни и резервното копиране.  
Още една интересна констатация е, че компаниите се обръщат за облачни услуги към доставчици с различен профил, но предпочитанията са фокусирани на първо място към местните доставчици – 26% от анкетираните отговарят в този смисъл. По-малко (18%) са избралите най-крупните доставчици на публични облачни услуги (т.нар. хиперскейлъри като Amazon, Google и Microsoft) и други крупни доставчици на облачни услуги или системни интегратори (17%). 
Само 3% от анкетираните заявяват, че изобщо не ползват облачни услуги или само планират преход към тях. Интересно е и това, че няма общи признаци, които да обединяват “облачните скептици” – те се различават по мащабите на своя бизнес, индустрия и т.н. 
А ето и какви са мотивите за преход към облачни технологии за участниците в проучването от всички страни: 
Сигурност – за 56%
Гъвкавост – за 55%
Намаляване на разходи – 54%
Простотата на използване е важен мотив за 61% от френските мениджъри, за 50% от британските им колеги и за 46% от германските ръководители. 

 
Докладът е достъпен тук.

X