Анализи

Evans Data: Програмистите стават все по-млади

CIO Media

 

Средната възраст на софтуерните разработчици в световен мащаб е намаляла, спрямо предходните години, а броят на жените в професията е нараснал, констатират анализаторите от Evans Data в поредния си доклад “Developer Marketing 2017 survey report”. 
Намаляването на средната възраст на програмистите се дължи до голяма степен на по-младите разработчици в Южна Америка, където средната възраст на хората с тази професия е 35 години, както и на Азиатско-тихоокеанския регион, където средната възраст е 34 години. 
Програмистите в региона Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) са най-възрастни – средната възраст е 40 години, спрямо 42 при проучването през миналата година. 
Средната възраст на софтуерните разработчици в Северна Америка е 39, без промяна спрямо предходната година. 

 
Голямата промяна, която констатира проучването обаче е по отношение на броя на жените програмисти – спрямо 2007-а  увеличението е 4 пъти, като най-значителен ръст се наблюдава през последните 2-3 години. Към момента повече от една четвърт (27,5%) от всички софтуерни разработчици са жени. Това е забележителен резултат, като се отчита, че според данните на Evans Data, през 2003 г. дялът на жените като процент от всички програмисти е представлявал едноцифрено число. 
Най-много е нараснал броя на жените програмисти в Азиатско-тихоокеанския регион. 
Според изпълнителния директор на Evans Data Жанел Джарвин, през последните години лидерите в индустрията са положили целенасочени усилия за привличане на жените към работа в областта на науката и технологичните иновации и резултатите от тези усилия са налице.  

 

 


X