Анализи

Gartner: значението на ИТ за бизнеса отново бележи ръст

CIO Media

Разширяването на бизнеса е задача №1 за 58% от изпълнителните директори на компаниите, взели участие в поредното проучване на изследователската компания Gartner. За сравнение, през 2016 г. този приоритет посочваха 42% от анкетираните. 

тенденции

Задачите, свързани с информационните технологии са сред най-важните за 31% от ръководителите на компании. Това е най-високата стойност на този показател за цялата история на проучването, отбелязват анализаторите. При това 57% от директорите планират да провеждат разработката на ИТ решения с вътрешни ресурси, а само 29% възнамеряват да ги възлагат на аутсорсинг. Значението на информационните технологии за бизнеса отново отбелязва ръст и компаниите се стремят да ги върнат под свой контрол. 

47% от анкетираните CEO посочват, че управителните съвети на техните компании настояват да се развива цифров бизнес, а 56% считат, че дигиталните инициативи вече допринасят за увеличаване на приходите. 
Изпълнителните директори все по-добре разбират предимствата на стратегията за цифров бизнес, заявяват анализаторите. Макар че много от тях все още говорят само за електронна търговия или цифров маркетинг, все по-често се споменава за цифрови иновации в продуктите и услугите, Интернет на нещата и цифрови платформи и екосистеми. 20% от компаниите участващи в проучването са внедрили подхода digital-first – т.е. реализират нови идеи преди всичко в цифров вид, например, във вид на мобилно приложение. 

В същото време обаче, почти половината CEO не разполагат с цифров показател за успеха на дигиталната трансформация, а 33% използват за тази цел финансови показатели. 

ИТ директорите трябва да помогнат на ръководителите на компании за установяването на критерии за успеха на цифровия бизнес, а също така да съдействат за това CEO да развият по-добра представа за природата на цифровата трансформация на бизнеса и за това как тя трябва да се провежда, считат експертите на Gartner. 

Приоритетите на изпълнителните директори
(Анкетираните от Gartner CEO трябваше да посочат своите 5 основни бизнес приоритета за 2017 и 2018 г.)
Ръст  58%
Въпроси, свързани с ИТ  31%
Вътрешни корпоративни въпроси  23%
Клиенти   21%
Продукти  20%
Финанси  16%
Човешки ресурси  16%
Управление на разходите   11%
Маркетинг   8%
Повишаване на качеството   7%
Съответствие с нормативни изисквания   7%
Продажби    6%
Източник: Gartner, април 2017

X