Анализи

Новите роли на CIO ги правят по-щастливи и по-добре платени

CIO Media

В отминалите тъмни времена на ИТ, главният директор по информационните технологии (CIO) беше разглеждан като човек на технологиите, ръководещ екип от компютърни маниаци и техници някъде на заден план в организацията. През последните няколко годни тази представа постепенно се промени, което вече е ясно видими в някои организации и е подкрепено от последното проучване на IDG, State of the CIO, проведено сред 646 ИТ лидери.

 

 

В момента се наблюдават три специфични вида главен директор по информационните технологии: стратег, трансформиращ и функционален. В тазгодишното допитване половината от участвалите в него идентифицират ролята си като трансформиращ CIO, което е увеличение с 5% спрямо миналата година, 31% от отговорилите класифицират ролята си като стратег CIO, което е увеличение с 3% спрямо 2016 година, а останалите се виждат като функционален CIO.

Това постепенно преминаване от чисто функционална позиция към по-стратегическа прави главните ИТ директори по-щастливи и означава, че те са по-добре платени. Тази година 71% от имащите стратегическа роля CIO категоризират своята работа като отплащаща се, срещу 46% сред все още изпълняващите функционални задължения ИТ мениджъри.

Това ясно показва в коя посока трябва да поемат главните директори по информационните технологии, за да развиват своята кариера. Резултатите от допитването показват, че стратезите CIO получават с над сто хиляди долара повече от своите функционални колеги. По-конкретно, стратезите CIO печелят средно по 319 470 долара, трансформиращите CIO получават средно 251 210 долара, а функционалните CIO получават 205 908 долара.

Постепенната промяна изглежда ще продължи и с времето задълженията на главните директори по информационните технологии ще станат по-стратегически. Участвалите в допитването прогнозират, че в следващите три до пет години ще отделят много по-малко време за своите функционални задължения спрямо сега. Те предвиждат, в бъдеще, да отделят 7% от времето си за тези дейности, докато сега то е 20%, а през миналата година е било 27%.

Тези промени се очаква да произлязат от развитието в автоматизацията и продължаващото усъвършенстване в бимодалната роля. Това позволява на главните ИТ мениджъри по-добре да се концентрират „върху по-високата стойност, дейностите по привличане на обществено внимание“, вместо прости да поддържат системата.

Въпреки всичко, предизвикателствата пред балансирането на ежедневните дейности с по-стратегическите задачи никога няма да изчезнат. А близо три четвърти от допитаните (72%) признават, че е трудно да представят нуждата от бизнес иновации наред с оперативни постижения.

Пълният доклад State of the CIO показва в детайли ролята на CIO в момента и в бъдеще. Той отговаря как тази позиция ще продължи да работи с бизнеса и включва специфична обратна връзка как CIO си взаимодейства с Line of Business.


X