Анализи

Дефицитът на кадри забавя навлизането на Cloud-Native технологии

CIO Media

Водещите технологични компании като Google, NetFlix, AirBnB и др. вече отдавна преминаха към разработка на “родни” за облачните системи приложения (Cloud-Native Applications). Такива приложения се състоят от микроуслуги, използват средства за контейнеризация и се разработват по методологиите Agile и DevOps, което опростява тяхното внедряване и мащабиране. 

Най-новите технологии и процедури за разработка започват да прилагат и обикновените компании. Проучване, проведено от Capgemini, показва, че почти в 15% от проектите за разработка на софтуер по света се създават именно, “родни” за облака приложения. Анализаторите прогнозират, че в рамките на следващите 3 години дялът на Cloud-Native приложенията ще стане 32%. В доклад, озаглавен “Cloud Native Comes of Age”, експертите от Capgemini предупреждават, че не всички компании са готови за бързо внедряване на Cloud-Native технологии. Особено съществен проблем е дефицитът на кадри. Специалистите по разработка на “родни” за облака приложения трябва да имат познания не само по облачни технологии, но и по съвременни методи за разработка на софтуер, а такива сътрудници се намират трудно, казват от Capgemini. 

X