Анализи

Дигиталната инфраструктура – топ тенденции през 2017

CIO Media

Глобалният пазар на инфраструктурните ИТ решения е консервативен и демонстрира ръст едва от няколко процента годишно. Въпреки това в него протичат съществени промени – стари технологии постепенно изчезват от сцената, докато продажбите на облачни услуги, програмно дефинирани решения и системи за съхранение, базирани на флаш памет, демонстрират значителен ръст. Според анализаторите от Dimension Data и Gartner на този фон компаниите, които предприемат стъпки за развитието на своята ИТ инфраструктура през 2017 и началото на 2018 г. трябва да отчитат следните важни тенденции.

1. Във фокус са интегрираните хибридни ИТ среди

Все повече компании идентифицират интегрираните хибридни ИТ среди като възможност да осигурят скорост и удобство на ИТ услугите, отговарящи на изискванията на бизнеса. Според доклад на Gartner, публикуван през април, към края на 2016 г 20% от предприятията са пренесли своите ИТ услуги към хибриден модел на управление, а още 20% ще направят това до края на 2017 г.

За ИТ директорите основното предизвикателство е да направят така, че различните елементи от корпоративната хибридна среда да предоставят единно интегрирано множество от ИТ услуги.

Тук използваме термина “услуги” съвсем преднамерено. Нека поясним защо.

Ако изграждахте дейта център преди няколко години, най-голямата ви грижа щеше да бъде да обедините различни технологии в това ново съоръжение. Вие щяхте да оценявате различни средства, помагащи да постигнете тази цел. Голямо влияние върху вашите решения щяха да имат съображенията, свързани със сигурността. След това щяхте да насочите вниманието си към междинния софтуер (middleware), с чиято помощ да интегрирате различни слоеве от приложения, така че да предоставите на потребителите очакваните услуги.

Днес, в света на хибридните ИТ, вие придобивате услуги от много различни източници. Някои от тях са предоставени от собствения ви ИТ отдел, други са приложения под формата на софтуер като услуга (SaaS), а вероятно много от тях са инфраструктура като услуга (IaaS), предоставяна от облачен доставчик. Подходът DevOps, който печели все по-голяма популярност, също има своето отражение. Днес разработчиците обикновено ползват различни портали – някои работят в Amazon, други в Azure – и създават приложения, използвайки комбинация от разнородни инструменти. След това те пускат приложението в продуктивна среда, а за това също има много опции. Продуктивната среда може да е в същия облак, където е разработено приложението, или пък във вътрешна среда, изградена на базата на платформи от VMware, Microsoft или Zen.

В описаната ситуация основният въпрос е: “Как да свържем изброените услуги сигурно и да осигурим усещане за кохерентност на използващите ИТ услугите клиенти и служители?” Отговорът е: “Рационализирайте и оптимизирайте.”Един от начините да оптимизирате вашата хибридна ИТ среда е да рационализирате броя на участниците в нея и особено броя на облаците, които използвате. При всички случаи се изисква да имате стратегия за дублиране на източниците на ИТ услуги (т.нар. dual-sourcing). Да разчитате само на един облак не е опция, но е малко вероятно да имате нужда от повече от три или четири на инфраструктурно ниво, в допълнение към избраните SaaS решения.

Оптимизирането на мрежата също е критично важно. Пренебрегването на тази задача със сигурност ще се отрази на способността ви да предоставите на потребителите висококачествени услуги, а и ще доведе до нежелани разходи, които редуцират очаквания икономическия ефект от облачните решения.

За решаването на задачите, свързани с интеграцията на разнородните елементи в тяхната хибридна ИТ среда, много организации привличат специализирани доставчици на управлявани услуги и отчитат положителни резултати от това партньорство.

2. Хиперконвергенция и флаш сторидж

През последната година на пазара се появиха редица иновативни технологии, променящи тотално облика на дейта центровете. Тези технологии са доста привлекателни от гледна точка на скорост, лесно използване и драматично подобрена ценова ефективност. Техните доставчици обещават да доставят “усещането за облака в собствения ви дейта център”. Възприемането на тези технологии обаче е свързано с едно съществено предизвикателство – те влияят на начина, по който управлявате вашата ИТ среда.

Хиперконвергентните системи извеждат концепцията за конвергентността на ново ниво. Важна разлика между двете технологии е това, че в конвергентната инфраструктура всеки компонент е дискретен и може да се използва отделно, докато хиперконвергентната инфраструктура е програмно дефинирана технология, затова всичките ѝ компоненти са интегрирани.

Хиперконвергентните решения се отличават с подобрения на ниво програмни контролери, което дава възможност те лесно да бъдат мащабирани. За да се увеличи капацитет или производителност, е необходимо да се добави нов блок. Вместо мощността да се повиши с увеличаване на броя дискове, количеството памет или процесорите, тя се увеличава с добавяне на повече модули.

Накратко, хиперконвергентните системи променят всички ваши вътрешни процеси, защото повечето от тях са били изградени първоначално с идеята за разделяне на мрежи, сторидж и изчислителни слоеве. Докато хиперконвергентните системи ви позволяват да оперирате и с трите “под една шапка”.

Следва да отбележим и това, че всеки от доставчиците на хиперконвергентни решения е постигнал някакво ниво на интеграция за собствените си продукти, но по отношение на интеграцията с продукти на други доставчици има още много да се желае. В резултат засега възможностите на потребителите да се възползват от хиперконвергентните решения са все пак ограничени.

Flash сториджът е още една технология, която напоследък привлича доста внимание. Когато тези решения се появиха на пазара преди няколко години, цените им бяха високи, така че бизнесът се решаваше да ги използва само в специфични области, когато осигуряваната от тях скорост беше абсолютно необходима. Днес обаче цената на flash системите е доста по-близо до тази на традиционните системи за съхранение, така че те привличат все повече внимание.

Привлекателността на flash решенията е в това, че те осигуряват високи нива на производителност и драматично опростяват управлението на физическите устройства за съхранение. Според проучване на Dimension Data сега около 15-20% от крупните компании използват flash системи, но над 80% предвиждат в бъдеще да използват изключително такива сторидж решения, тъй като с тях всичко става по-лесно и взаимозаменяемо.

Все пак flash системите могат да изправят ИТ мениджърите пред някои нови оперативни предизвикателства, тъй като те променят коренно процеса за управление на съхранението на данни в съществуващата среда и засягат решенията за това къде да се намира съхраняваната информация. С преминаването към flash, вместо да се фокусирате върху управлението на блокове сторидж, трябва да обръщате внимание къде трябва да се намира информацията, за да носи най-много ползи на бизнеса.

В допълнение, производителността на мрежата може да се окаже препъникамък за успешното внедряване на flash базирана система за съхранение, затова изискванията за мрежовата свързаност трябва внимателно да се разгледат.

3. Дейта центровете се преместват по-близо до облака

По данни на 451 Research, през 2020 г. броят на дейта центровете по света ще надхвърли 4,6 млн., спрямо 4,35 млн. през 2016 г. При това най-бързо ще расте броят на облачните изчислителни центрове (с 13% годишно).

Анализаторите прогнозират, че самото управление на дейта центровете също ще става все по-облачно, като в него ще се използват технологии за анализи на големи обеми от данни. В управлението на дейта центровете все по-голяма роля ще играят и т.нар. DCIM системи, които с помощта на датчици получават данни за температура, влажност, натоварване на оборудването и т.н. и могат автоматично да регулират изразходването на електроенергия, безопасността и ефективността на центъра като цяло.

Повишеното търсене на услуги за колокация също е ясно изразена тенденция. Един въпрос, който ИТ директорите често задават на доставчиците, е как споразумението за колокация може да им помогне да преместят приложенията си по-близо до облака и до точките в мрежата, които са с ниско ниво на забавяне. Много компании си задават и въпроса струва ли си да имат собствен дейта център изобщо.

Разбира се, не може да се очаква, че една крупна компания би осъществила набързо драстични промени по отношение на своите дейта центрове. По-скоро такива решения биха залегнали в дългосрочните стратегически планове, а конкретните действия биха били предприети по време на следващия проект за технологична модернизация.

Според прогнозата на Gartner към 2020 г. разходите за колокация на дейта център (разполагане на оборудване на клиента в център на доставчика) и хостинг ще се увеличат от $53,9 на $74,5 млрд., докато разходите за предоставяне на услуги от традиционни дейта центрове ще намалеят от $55,1 млрд. за 2016 г. на $45,2 млрд. за 2020 г.

4. Приложенията дефинират инфраструктурите

В света на хибридните ИТ е важно да вземате решенията за покупка на инфраструктурни технологии, като се ръководите от перспективите на приложенията.

Преди години, когато фокусът в дейта центровете бе насочен към технологичната стандартизация, програмистите трябваше да пишат приложенията, така че те да отговарят на стандарти, дефинирани от ИТ отдела. Сега ситуацията е различна. В днешния хибриден ИТ свят основните приложения се предоставят в хибридна среда. Разработчиците композират приложения, понякога използвайки вътрешни ресурси и среди, а понякога не - така че инфраструктурата трябва да може да поддържа приложения с високи нива на автоматизация и настройваемост, откъдето и да произхождат те, осигурявайки интегрирана среда.

При ясно изразените тенденции за преход към все по-хибридна среда чрез технологии от типа на контейнерите организациите трябва да възприемат нови организационни подходи, осигуряващи гъвкавостта, необходима заради еволюцията на софтуерните модели.

5. Ускоряване на въвеждането на системите в продукционна среда

Напоследък става все по-важно плановете за развитие на ИТ инфраструктурата да предвиждат по какъв начин новите разработки ще бъдат въвеждани по-бързо в продукционна среда. Преди няколко години компаниите обикновено обновяваха системите си веднъж или най-много два пъти в годината. Сега дори организации, чиито системи работят на мейнфрейми, осъществяват по няколко промени на ден.

За да се осигури скорост на промените, адекватна на днешните реалности, е необходимо да се възприеме нов начин на мислене относно това как приложенията преминават от етапа на разработка в етапа на експлоатация. Повечето компании все още не разполагат с процеси и умения за софтуерна интеграция, поддържащи новите модели. Една от възможностите за преодоляване на това предизвикателство е привличането на специализиран доставчик на управлявани услуги.

6. Микроуслуги и контейнери

Вземайки решения за развитието на своята ИТ инфраструктура, компаниите със сигурност трябва да отчитат и новата вълна от технологии от типа на контейнерите и микроуслугите, призвани да се справят с раздробяването на корпоративните системи на монолитни блокове. Но дали това са нови концепции или само нови наименования?

Според някои експерти микроуслугите и контейнерите са просто още една форма на разпределена изчислителна среда, а много от проблемите, с които ще се сблъскаме при микроуслугите, са същите, с които сме срещали и досега. “Например как ще бъдат решавани въпросите, свързани с надеждността. Микроуслугите изглеждат доста привлекателни заради идеята да работим с по-малки и прости компоненти. Но когато натиснете балон от една страна, той се издува от другата”, коментира директорът по технологиите на компанията Azul Systems. Въпреки това той счита, че трябва да се съобразим с факта, че живеем и работим в нов ИТ свят, който е съвсем различен дори от съществуващия само преди 3 години.

Подобно мнение споделят и други експерти. “Продължаваме да се опитваме да решаваме все отдавна известни въпроси. Това, което се промени, са технологиите и инфраструктурата, осигуряващи базова поддръжка на много задачи, които ни вълнуваха и в миналото. Фактически става дума за разширяване на функционалността и повишаване на възвращаемостта”, отбелязва Пол Дженкинс, мениджър на IaaS предложенията на Oracle.

В крайна сметка преходът от монолитна архитектура към архитектура на микроуслугите позволява гъвкаво да се настройва функционалността на системите, като се използват готови компоненти за решаването на всяка отделна задача, при това с достигане на максимална скорост на работа на приложенията както на стационарни, така и на мобилни устройства. Наред с това архитектурата на микроуслугите позволява да се поддържа високо ниво на стабилност на приложенията – отделни услуги могат да бъдат подменяни оперативно, без да спира работата на цялото приложение.

Това са предимствата на новия ИТ свят, включващ микроуслугите, от които компаниите със сигурност ще искат да се възползват.

В заключение

В развитието на корпоративните ИТ единственото постоянно нещо е промяната. Под влиянието на комбинация от фактори, породени от развитието на технологиите, но засягащи силно бизнес средата, организациите преосмислят изцяло своята ИТ инфраструктура. При това в този процес участват не само ИТ архитектите и ръководителите на дейта центрове, но и бизнес лидерите, които разглеждат ИТ инфраструктурата като фундамент за инициативи, носещи конкурентни предимства.

Четиридесет процента от 800 CIO, CTO и CEO, анкетирани в проучване на Oxford Economics, посочват, че в бъдеще решенията, свързани с ИТ инфраструктурата на техните компании, ще бъдат вземани с участието не само на ИТ отделите, но и на други бизнес звена. “Обикновено не виждаме основите на сградите, но знаем, че те са изключително важни. ИТ инфраструктурата има същото значение”, заяви участник в това проучване.


X