Анализи

Колко всъщност е заплатата на един програмист в България?

CIO Media

Всеки знае, че ИТ професии напоследък са доста добре платени. Но колко всъщност е заплатата на един програмист в България?

Защото, не е тайна, че 5-цифрените заплати са реалност в Европа и Америка, но тук, в България, трудно се постигат.

И въпреки всеобщото схващане, че именно програмистите получават най-високите заплати у нас, оказва, че това не е съвсем така.

Най-добре платени са работещите в енергетиката и добивната промишленост. Чак след това се нареждат програмистите и ИТ специалистите. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

За реална представа – говорим за следните цифри: около 35 хил. лв. на година получават един служител в държавно енергийно предприятие. Това прави около 3000 лв. на месец.

Според данните на НСИ ИТ специалисти и програмисти получават средно по 28 766 лв. на година.

Доказателство за това е и наскоро проведено анонимно проучване в LinkedIn, според което средно на месец един програмист в България взима 3500 лв. Изследването е проведено сред 616 служители у нас, които работят в различни населени места и владеят средно по два езика за програмиране.


X