Анализи

Българската електроника с рекорд при износа – над 2,5 млрд. долара

CIO Media

Рекорден износ в размер на 23,6 млрд. евро отбелязва България за 2016 г., като стоките с най-голям принос са от групата на електротехниката и електрониката. Спрямо базовата 2001 г. увеличението е 4 пъти, като България се издига до 62 място сред износителите, показват данните на Международния търговски център ITC Geneva, цитирани от БСК.

За периода от 2012 до 2016 г. българският износ, измерен в щатски долари, е намалял с 2%, докато световният внос намалява двойно по-бързо - с 4%. При различните групи стоки (според съответните глави от митническата тарифа) се отличават продуктите от група 85 (Електротехника и електроника). Най-добре се представя износът на електроника и електротехника със средногодишен ръст за петгодишния период от 7%, при ръст на световния внос с 1%, обяснява Веселин Илиев, главен директор „Външноикономическо сътрудничество“, БСК. Износът на машини и апарати (група 84) също бележи ръст от 2%, докато световният внос намалява с 2%. „При тези две важни стокови групи, донякъде и при зърнените култури, българските износители печелят пазарен дял и изместват свои конкуренти на глобалните пазари. Губещи са горива и мед, където губим пазарен дял, а международните цени растат“, добавя той.


Сред водещите стоки много голямо увеличение в пазарния дял (положителна разлика между износа от България и вноса на партньорите ни) имат части за електрически табла – 36%, и биодизел – 205% (ръст на биодизел 2016/2015 г. – 495%). Бързорастящи сектори са нефтени масла, електронни елементи, електронни игри, седалки за автомобили, агрегати за машини. Всички те изпреварват световния внос с над 20%, добавя анализаторът.


Според него, диверсификацията на пазарите е един от проблемите пред износа ни. Индексът HHI (Herfindahl–Hirschman Index) показва, че умерена концентрация има при стойности от 0,10 до 0,18, а над 0,18 се счита, че е налице прекомерна концентрация. „По експерта оценка около 50% от износа ни се класифицира като прекомерно концентриран и без достатъчно диверсифицирани пазари. Тракторите, например, се изнасят почти изцяло за Румъния, но Румъния отчита двойно по-малък внос на трактори от България“, коментира Илиев.

Експортните стоки от България с относително голяма добавена стойност включват компоненти за автомобилостроене и машиностроене като хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти. Сред тези стоки са също хладилници, фризери и санитарен фаянс; изчислителни машини, някои фармацевтични и медицински изделия, но също така оптични изделия и сензори, софтуерни продукти за управление на процеси, игри, любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди и други.

Пазарите с най-голям нереализиран потенциал за българския износ са Германия, Италия и Турция, като германският пазар показва най-голяма разлика между актуалния експорт и потенциала за нашите стоки, като допълнителния стойностен обем е над 1,6 милиарда долара, посочват от ITC, съвместно дружество на Световната търговска организация и ООН.

Експертът от БСК посочва, че основни пазари за стоки с по-голяма добавена стойност са Германия, Италия, Франция, но там изделията ни се вграждат и след това се реализират в целия свят. „България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на техните фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С течение на времето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки“, допълва Веселин Илиев.


X