Анализи

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co и IDC България: Очакваме пазарът на бизнес софтуер през 2017-та да отбележи ръст

CIO Media

Виргиния Стаматова

Пазарът на софтуер за управление на бизнес процесите в България стабилно затваря на нивата над 80 милиона лева през всяка от последните четири години, отбелязвайки ръст, макар и силно волатилен. Очакваме тенденцията да се запази през 2017-та, но през тази година ръстът ще има по-различен характер спрямо отбелязания през 2013-та и 2014-та. Това коментира Людмил Стойчев, управител на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

 По всяка вероятност, през 2017-та ръстът ще се дължи основно на нови версии на съществуващите продукти, разширяване на базата от служители, които работят със системите, ъпгрейд и поддръжка на текущите инсталации, коментира още Стойчев.

Нели Вачева, директор на IDC България пояснява, че ръстът на пазара на бизнес софтуер се дължи на обновяване на системи на големи клиенти като финансово-банкови институции и производствени предприятия. „В някои категории бизнес софтуер, напр. ERP, подмяната на старите системи генерира повече приходи за доставчика, отколкото реализирането на нови проекти за нови клиенти, но когато стане дума за внедрявания на мобилни решения или специфични вертикални решения – разработени по поръчка или като готови софтуерни пакети - новите инсталации движат пазара. ERP решенията са най-застъпени

Внедрените ERP решения доминират с огромно предимство, следвани от CRM и BI системите на малка дистанция. „За читателите на CIO предполагам ще е интересно ексклузивно да научат един любопитен факт – ERP системи управляват бизнеса на компании в България с общ приход 74.988 милиона лева, което представлява 81 % от БВП на страната“, коментира Стойчев.

 При CRM системите картината е доста по-различна във вертикалите. Основните клиенти в този сегмент са компаниите, свързани с услугите. „Топ 10 бизнеса по брой на внедрени CRM системи държат 54% от пазара, девет от тези бизнеса в услугите. Пазарът на BI решения в България в последните години е доминиран от един вендор и един от водещите интегратори, като там картината е много устойчива“, добавя Людмил Стойчев.

 Бъдещ потенциален ръст на облачните решения

Софтуерът за управление на бизнеса у нас се ползва предимно под формата на инсталация, като на облачните решения се падат под 3 процента. Но сегментът е високо конкурентен – 32-ма интегратори предлагат решения в облака. Според Стойчев, сегментът притежава потенциал: „Облачните решения ще растат с двуцифрени темпове, през следващите години“, прогнозира той.

Друга голяма тенденция е, че освен обновяване на обновяване на лицензи се извършва и преход към облачна среда, интеграция на различни приложения, преход към мобилност, увеличаване на възможностите за анализ на информация, т.е. налице е преход към „третата платформа“ (мобилност, облачни технологии, анализ на големи данни и използване на социални мрежи), коментира Нели Вачева. През 2016 г. 95% от пазара на публични SaaS услуги в България се дължи на бизнес софтуера.

 „Преминаването към облака е валидно както при ERP системите, така и при бизнес софтуер, обслужващ дейности като маркетинг, автоматизация на вериги за доставки, логистика, управление на поръчки, аналитичност. Според IDC, в България през 2016-та 47% от пазара на бизнес софтуер, консумиран под формата на облачна услуг, се дължи на CRM системите.

„Очакваме ускоряване на тази тенденция, не само поради често изтъкваните финасови предимства на облака, но и поради факта, че големите доставчици на бизнес софтуер започнаха да предлагат мощни платформи за интеграция на решения и за разработка, намалявайки времето за пускане на нови продукти и допълнителни функции за клиентите. Засега в по-малка степен облачните решения се използват в автоматизацията на производството, въпреки че навлизането на IoT ще промени това изключително бързо през следващите години. Изумително бързо навлизат и решения, ползващи когнитивни системи, изкуствен интелект, блокчейн. Интересно ще е да се наблюдва усвояването на тези технологии, при положение, че често ще ги получаваме „вградени“ в дадени решения и ще ги ползваме както като софтуер, така и като бизнес услуги.

Българските доставчици на ERP решения държат под 1/3 от пазара

Показателно за българския пазар е, че има и място, и клиентски групи за двата вида ERP решения – на български и международни разработчици. „Например, за изследвания от нас 21-годишен период, резултатите показват, че 36 български и 77 международни ERP доставчици имат внедрени решения в страната. В стойност обаче картината е съвсем различна, там международните вендори държат над 85% от пазара, като само екосистемата на първите два е с над 40% дял. Друг пример – в класацията ни Топ10 влизат осем чуждестранни и само два български доставчика на ERP системи“, коментира Людмил Стойчев.

За изследването на пазара на бизнес софтуер, анализаторите от CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. са наблюдавали около 15,000 компании от 19 индустрии, 87 сектора и над 500 бизнеса с няколко хиляди инсталации на бизнес софтуер. „Ветрилото“ е доста широко и определено може да се каже, че пазарът изглежда различно на всеки един от сегментите, е изводът на пазарните анализатори. При ERP системите – клиентите са групирани основно в търговията и производството, т.е. в две от общо 19 индустрии в страната. Разпределението на потребителите също не е равномерно: третата по ред индустрия е с шест пъти по-малко клиенти. Тенденцията която се очертава е, че когато се събере критична маса от клиенти в определен бизнес, веднага се появяват добри вертикални решения и продажбите растат с двуцифрени темпове.

 Тенденции в развитието на продуктите

 Основната тенденция на пазара на бизнес софтуер от няколко години е една – клиентите търсят и трите решения ERP, CRM и BI по възможност бързо, сигурно и от един доставчик. Напълно пазарно ориентирано е да има ръст на облачните внедрявания, предимно с хибридни съхранения на данните, но това едва ли ще стане решаваща тенденция до края на годината.

Пазарът се развива в правилната посока, но конкуренция за потенциалните нови клиенти и дори запазване на вече съществуващите, става все по-ожесточена и ще се води по съвсем друга логика.

 Забележка: CBN Pannoff, Stoytcheff & Co визират основно решения за управление на бизнес процесите в предприятията - ERP, CRM, BI решения, докато данните на IDC България включват по-широка рамка на софтуерни продукти, адресирани към бизнеса.


X