Анализи

Доставчиците на бизнес софтуер коментират

CIO Media


Румяна ТренчеваПотреблението на бизнес софтуер и услуги на облачен принцип се увеличава с висок темп, като в България и региона делът на облачните решения вече е между 15 и 20 процента. Очакванията ми са през следващата година използването на облачен софтуер да нарасне двойно. Решенията, които се търсят от пазара, са основно в два сегмента – „ангажиране на потребителите“ (customer engagement) и обработка на големи масиви от данни. Над 50 процента от инвестициите в бизнес софтуер са свързани именно с управление на големите информационни масиви от данни плюс сегментацията им в таргетирана клиентска информация. Наред с това продължават да се правят инвестиции и в ERP решения от ново поколение, които позволяват опростяване на бизнес процесите и респективно на архитектурите на системите, както и намаляване броя на потребителите в компаниите. Същевременно се осигурява повече надеждност и сигурност на данните, а фирмите получават изцяло нова информация за бизнеса си, с която да го управляват и да планират по-добре. Технологиите вече позволяват да не се говори за бавно и бързо развиващи се региони, а по-скоро за индустрии, които инвестират повече или по-малко в технологии. В този смисъл софтуерът и достъпът до технологиите преосмислят представата кой пазар е развит и кой не.


Калоян ЖелевОтмина времето на големите тежки ERP системи, разработвани специално за нуждите на конкретни индустрии. Свидетели сме на тенденция на преминаване към модулен принцип на предлагане на софтуера за управление на бизнеса, налаган от водещите доставчици на такъв род решения. В центъра на цялостната екосистема стои една сърцевина от ключови функционалности, без които не може да се управлява бизнесът, около която чрез добавянето на необходимите модули може да се изгради вертикално решение, специфично за даден икономически сектор. В крайна сметка това позволява много по-голяма гъвкавост при изграждането, модифицирането и последващото актуализиране на корпоративните системи за управление.

Много сходна е и тенденцията при системите за управление на взаимоотношенията (CRM). Тези системи реално се превръщат в мозайка от отделни функционалности, насочени към нуждите на конкретни групи потребители в рамките на организацията. В зависимост от своите потребности всяка компания може да избере нужните й модули и да изгради от тях своя собствена уникална система, която да допълва и развива във времето в съответствие с настъпващите промени в дейността й.Симеон ЗафировТенденцията за развитие е само една – ERP/CRM системите следват бизнеса, като в момента търсенето е насочено към достъпа и използването на електронни услуги. За да са „в крак“ с клиентите, софтуерните компании трябва да са гъвкави и иновативни в предлаганите решения на бизнеса за „отваряне“ към света посредством електронни услуги. През последната година акцентът е именно върху тях. Проектите са предимно за електронна интеграция между разнородни системи, както и такива, с които бизнесът цели да предостави на своите клиенти определени електронни услуги. Бумът на този вид проекти се дължи, от една страна, на желанието на компаниите да автоматизират дейността си без сътресения и от друга – неотложното осъвременяване на държавната администрация и преминаването към автоматична обмяна на данни.

Пазарът, абстрактно описан, представлява взаимодействието между бизнес, клиенти и институции на държавната администрация. Целта на софтуерните компании е да оптимизират и автоматизират това взаимодействие, доколкото е възможно, бързо, ефективно и на приемлива цена. Наблюдава се и друга тенденция в ИТ сектора - ERP/CRM системите да се ползват като услуга, т.е. дадената организация да няма разработена система, но да я получава като услуга от софтуерните компании. На мнение съм, че ще мине определен период от време, през който и двете страни да „узреят“, преди да започнат широко да го прилагат като решение.

Допълнителните функционалности на решенията са в няколко насоки – промени в законодателството, разширяване бизнеса на клиентите, разбира се, и не на последно място - конкретните им изисквания, в това число необходимостта от електронни услуги. В момента работим по проекти и в трите направления. Предизвикателството винаги е голямо, тъй като факторите са динамични и често не зависят от нас. Това са срокове за изпълнение и имплементиране, специфика на функционалността, обхват и логика на системата, връзките с други системи и т.н.

Освен сигурни надеждни и гъвкави развитието на продуктите включва и това да стават все по-достъпни и евтини. Софтуерните компании могат да го постигнат чрез оптимизиране на процесите по разработка, внедряване и поддръжка. Колкото по-изчистена и стандартизирана е технологията за създаване на системи, толкова по-евтини и достъпни ще са те.


Йосиф Леви

Водещо влияние върху съвременните ERP системи оказват световните тенденции в развитието на автоматизацията и обмена на данни като Big Data, Internet of Things, облачните услуги. Все повече производствени компании от малкия и среден бизнес се възползват от предимствата на ERP системи от висок клас.

Под влияние на желанието на потребителите да работят с по-интуитивни, гъвкави и лесни за използване технологии интерфейсът на тези системи също претърпява развитие. Ако преди 10 - 15 години екранната функционалност беше като пулт за управление на самолет, днес се търси екран с „един бутон”. Тази тенденция опростява потребителския интерфейс, но усложнява самите системи.

Тъй като управлението на съвременно конкурентоспособно производство е невъзможно без получаване в реално време на обратна информация за производствения процес, ERP системите вече разширяват своята функционалност и навлизат в цеховете.

Оперативното планиране и отчитане на производството в реално време са типични за съвременните проекти. Характерно за тях е използването на промишлени стационарни и мобилни терминали и свързването на машините със системата за управление на бизнеса. Получавайки в реално време данни от производството, ръководителите реагират бързо на възникнали проблеми и управляват устойчивостта и ефективността на производствения процес.

Тенденцията потребителският интерфейс на ERP системите да се ориентира все повече към потребителите ще се запази и през следващите години. Мобилният достъп до системата от лични комуникационни устройства като смартфони и таблети ще заеме съществен дял от реализираните лицензи за системи за управление на бизнеса.

Планирането на производството ще разширява своята целева функция поради осъзнатата потребност от комплексно планиране. То обхваща едновременно основно производство, снабдяване, екипировка, инструменти и ремонти.

Друга посока на развитие е използването на графичен интерактивен интерфейс в управление на производството. Той визуализира плана за производство и ресурсите за него във вид на графични обекти от свързани в логическа и хронологична последователност събития. Тодор ТашевНашата практика показва, че все повече компании търсят не просто ERP или CRM или BI, a комплексно решение, което да им даде възможност да обслужват клиентите си по-добре. Навлизат все повече компоненти на изкуствения интелект, особено в CRM системите, а сегментацията е от първостепенно значение. Повечето потребители имат повече от едно устройство и CRM системите могат да предоставят информация към тях по няколко различни канала, а т.нар. мултиканалната (omnichannel) CRM започва да става факт, за да се използват пълноценно всички канали за достъп до клиентите. Потребителите на свой ред се научиха да блокират потока от реклами и непоискани търговски съобщения, което доведе до по-детайлното профилиране на всеки клиент, така че нужната информация да бъде предоставена в точното време, на точното устройство и по подходящия начин. Изкуственият интелект помага в тази сегментация и в подготовката на правилните съобщения, които ще окажат въздействие и ще бъдат приети като полезни. Големите доставчици на ERP системи разширяват базата си от клиенти чрез нови функционалности, например CRM или BI, а само допреди няколко години BI се предлагаше като отделно средство. През следващите 2-3 години клиентите все повече ще очакват контекстна и емоционално-интелектуална комуникация, която да познава техните предпочитания, искания и нужди. Затова сега е времето за трансформация на бизнес системите, за да е сигурно, че те ще могат да отговарят на очакванията.


Мартин ПанайотовПазарът на ERP/CRM системи е изключително динамичен и вече на глобално ниво. В последните години доста компании преминават от локалнo инсталирани продукти към уеб базирани и използват ERP/CRM под формата на софтуер като услуга. Много от компаниите търсят алтернативи на раздробените си софтуерни продукти с един доставчик за цялостно управление на бизнеса им. Composity в това отношение е с няколко крачки пред конкуренти си на локално ниво.

Последните тенденции в начина на дистрибутиране са използване на контейнери като услуга. Този вариант е по-добър от софтуер като услуга с това, че дори софтуерният доставчик няма достъп до данните, а средата е капсулирана и запазена като ресурси само за ползване на компанията. От гледна точка на функционалности вече все повече се търсят взаимодействие и интеграции с множеството нови платежни методи (PayPal, Skrill, TransferWise и др.), проджект мениджмънт системи и други API-та.


Свилен БорисовERP/CRM продуктите следват неотлъчно новите технологии. Това се отнася както до технологии в електрониката и механиката, така и в интернет технологиите, технологиите в софтуера, така и в развитието на социалните мрежи. Всяко ново софтуерно решение се стреми да използва всяка възможност за автоматизиране на дейностите и намаляване/облекчаване дейността на човешкия фактор. Според мен тенденциите са и ще следват развитието на технологиите, а технологиите в тази област са все повече и по-голяма част от дейностите да се прехвърлят на мобилни устройства.

Както знаете, почти всеки човек разполага и ползва смарт телефон. И аз като потребител на такова устройство използвам максимално неговите възможности - банкиране, социални мрежи, електронна поща, пазаруване и много други дейности, които преди 10 - 15 години ни се струваха нереални. Само можем да предполагаме какво ще можем да правим през мобилните си телефони след 10 години!Димо ПамуковТенденции на пазара в ИТ сектора:

Все повече български компании се насочват към избора на облачни решения. Уеб ориентирания ИТ пазар измества традиционния ИТ пазар при купуване на ERP/CRM решения. Големите производители на софтуер предоставят все по атрактивни цени за Cloud решенията.

Eдин малък или среден бизнес не е необходимо да инвестира много средства в купуването на цялостна ERP система, а само нужните функционалности в настоящия момент на своето развитие. В бъдеще облачните системи и решения ще изместят традиционните методи на инсталиране и поддръжка на системите.
Найден ПеловERP/CRM системите се променят ежедневно. В ядрото на този тип софтуери са заложени гъвкавостта и възможността за динамично надграждане. Едно успешно внедряване на бизнес софтуер завършва с възможността за добавяне на допълнителни функционалности, без да се нарушава текущата работа на клиента. Все повече допълнителни функционалности се изграждат за възможността на конкретен софтуер да се свързва със допълнителен специализиран софтуер.

Изграждането на конекция между софтуери, предоставяни от различни доставчици предполага изграждането на системи, които да са отворени и лесно настройващи да приемат и изпращат информация към външна системи. Получена и консолидирана информация трябва да може да обработва, така че да е лесен и бърз достъпът от страна на потребителя.

 Опитът през последната година показва, че основните насоки за развитие на ERP и CRM системите са гъвкавостта да се сработват с външни системи, независимо дали са мобилни софтуери или специализирани такива, независимо от техническата среда, на която функционират.


X