Анализи

„Демеа инвест“ автоматизира приемането на поръчки с модерно мобилно решение

CIO Media

Васил Гьошев


Демеа инвест „АД, която е собственик на няколко хлебозавода у нас, изгради информационна система за автоматизиране на бизнес процесите в предприятието – от доставката и контрола на суровините до реализацията на продуктите до крайния потребител.

Въвеждането на цялостна информационна система ни гарантира по-добра отчетност и организация на процесите в предприятието, както и постоянно и отлично качество на произвежданите продукти и удовлетвореност на клиентите ни“, каза Николай Димов, ИТ мениджър в „Демеа инвест“.

Основно изискване на дружеството, при изграждането на информационна система е възможността за надграждане, предвид динамиката в бизнеса и постоянно нарастващите нужди на клиентите.


Основни информационни системи

Преди внедряването на ExpertM SmartOrders, дружеството използва и други софтуерните продукти на българската фирма ExpertM. Първоначално, през 2000-та е въведено тяхното решение за счетоводството, а през 2010-та за хлебозавода в град Сливен започва използването на системата ExpertM ERP. „По този начин обхващаме доставки, контрол на входящите суровини по показатели и партидност, вътрешно складовите движения на суровини и материали, контрол на производствените процеси, партидност на готовата продукция, продажби от експедиция, ТРЗ, транспорт и логистика, пакетаж и др“, обяснява Димов.
Избраното решение

С цел автоматизиране на документооборота и намаляване на грешките от ръчно въвеждане на информацията, както и навременното получаване на необходимите справки за мениджмънта, „Демеа инвест“ се обръща за съдействие към своя дългогодишен партньор Expert.

Основното ни желание беше да намерим решение на належащ проблем в хлебозавода в град Сливен. Събрахме множество оферти и след тяхното разглеждане се спряхме отново на ExpertM “, споделя Димов.

Избраното приложение работи онлайн и може да се ползва от всякакъв вид устройство - телефон, таблет, компютър и други.

За компанията основен приоритет е навременното събиране на данните от поръчките на клиентите. Това води до по-голяма точност в планирането на производствения процес, като същевременно се облекчава работата на експедиторите в бекофиса и се постига по-голяма бързина и експедитивност при обслужване на клиентите на място.

Преди внедряването на ExpertM SmartOrders, начинът на работа отнема време и човешки ресурс, като в същото време има много възможности да допускане на грешки. При стария метод на работа дистрибуторите събират поръчките от клиентите на ръчно попълвани формуляри. В бек офиса те се въвеждат веднъж в ExpertM ERP и втори път в отделен файл за целите на производството.

След внедряването, приеманите от дистрибуторите поръчки автоматично се натрупват по отделните продукти и може да бъдат коригирани до момента, в който не бъдат потвърдени от бекофиса.

След потвърждаването на всички поръчки се планира цялото производство по отделните продукти, както и поръчките на дистрибуторите. При разнасянето на стоката, от таблет с приложението SmartOrders, посредством мобилен фискален апарат се принтират на място при клиента необходимите документи. „Така след внедряването успяхме да намалим значително ръчното въвеждане на данни, подобрихме и отчетността, както и анализа на продажбите“, отбелязва ИТ мениджърът на „Демеа инвест“.


Ползи

Ползите за служителите са отпадане на ръчното въвеждане на една и съща информация в различни системи и по-бързото изготвяне на оперативни справки за производството и мениджмънта, необходими за ежедневното планиране работата на предприятието.

Внедрената система предоставя на мениджмънта множество предимства за постигане на по-ефективно управление на персонала, да се измери резултата от дейността им, да се възнагради според положения труд и постигнатите резултати, да се анализират данните от пазара за продукт, продуктова група, клиент или група от клиенти.

Планове за развитие

Ръководството на „Демеа инвест“ си е поставило като следващ приоритет за развитието на информационната си среда реализирането на ИТ проект за автоматизиране на процесите по маркетинг на продажбите. Също така се обсъжда и внедряването на цялостната информационна система на бизнеса и в останалите хлебозаводи на дружеството.

От компанията отбелязват в заключение, че успешното реализиране на информационен проект е невъзможно без задълбочено познаване на всички бизнес процеси в предприятието, внимание във всеки детайл, постоянство, ангажираност и не на последно място работа в екип.
X