Анализи

Forrester: Остарелите системи пречат на развитието на бизнеса

CIO Media


Forrester Research, съвместно с компанията Experian публикува доклад за основните проблеми, вълнуващи ръководителите от средно и висше ниво в ЕМЕА.

Проучването показва, че 78% ИТ мениджърите в тези региони смятат инвестициите в разширяване на познанията за клиента и в развитие на анализите за задължителни условия за успеха и развитието на бизнеса.Близо половината от участвалите в допитването, 48% заявяват, че развитието на техните организации е възпирано от остарели системи, липса на автоматизация, недостатъчно познания и опит в работата с данни, дефицит на специалисти в анализа на данни, както и недостиг на най-новите инструменти и технологии.

Значителна част от допитаните, 57%, отбелязват растящия натиск от активността на нови и установени конкуренти. Освен това, конкурентоспособността на техните организации се ограничава от увеличените обеми и разнообразие на данните, липса на достатъчно познания и опит в сферата на анализите, липса на квалифицирани служители, бюджетни и времеви ограничения.

В документа на Forrester се подчертава, че лидери в дигиталната икономика ще бъдат онези организации, които притежават задълбочени познания за потребителите.

71% от допитаните са убедени, че укрепването на наличните аналитични познания е фактор за конкурентното обслужване на клиентите, за защита от измами, както и за спазването на регулаторни изисквания.  


X