Анализи

Позицията на ИТ мениджъра е най-застъпена в търговията

CIO Media

Виргиния Стаматова

 Общият брой на ИТ мениджърите у нас е около 500, като 400 от позициите са в реалната икономика, а останалите 100 - във финансовия сектор. Информационните отдели у нас се ръководят предимно от мъже - 93 процента, а жените на тази позиция са чувствително по-малко - едва 7 на сто. (Малко повече, около 10 процента на са жените на останалите мениджърски позиции.) Това обяви Людмил Стойчев, от агенцията за пазарни анализи CBN Pannoff, Stoytcheff & Co на кръглата маса под наслов "ИТ мениджърите - с влияние върху бизнес процесите", организирана от CIO Club и ICT Media. 

По думите на анализатора, в повечето европейски страни, делът на дамите сред ИТ мениджърите е три пъти по-висок. Въпреки сравнително слабото си участие в управлението, у нас в ИТ отделите работят повече жени (24 процента), отколкото средно в страните от Евросъюза (около 18 на сто). 

Според Иван Иванов, декан на факултета по "Информационни технологии" в УниБИТ, корените на тази тенденция може да се търсят във висшето образование, където около 80 на сто от студентите са момчета, а едва 20 - момичета. По думите му, около 10 процента от студентите, избрали ИТ специалност не завършват висшето си образование, като това са предимно момчета. Причината обикновено е, че започват работа в софтуерна компания. Поради недостига на кадри много фирми не държат на завършено висше образование, а са склонни да назначават служители в процес на обучение или със завършен курс и определена квалификация. Звучи примамливо, но така някои се лишават от възможност за кариерно израстване и бъдеща реализация като CIO, например. 

Най-много ИТ мениджъри (75 на сто) има в София, сочат още данните на CBN, на второ място е Пловдивска област със 7 процента, следва Софийска област, а едва на четвърто и пето място се нареждат градове като Варна и Русе. Причината за голямата разлика, според анализаторите се дължи на спецификата на компаниите, които се нуждаят от подобен род специалисти. Става дума за големи, предимно чужди фирми или такива от горния сегмент на средния бизнес с национално представяне. Числеността на служителите в тези организации е около 730 човека, а годишният оборот - около 224 млн. лв. Логично, подобни компании да и сред големите потребители на бизнес софтуер - 24 процента от тях ползват BI и CRM решения.

В кои сектори има най-много CIO?

Най-много CIO позиции по вертикалите има в 13 от общо 18 индустрии по класификатора на ЕК. Това ще рече, че останалите 5 изцяло са лишени интерес към тази позиция. Това донякъде е очаквано, защото в изкуствата и хазарта CIO-то няма логика, коментира Людмил Стойчев.

Най-много CIO-та има в търговията на едро и дребно и в търговията с МПС. В този сектор са 24 на сто от ИТ мениджърите. Но тези 24 процента не отговарят на мястото на индустрията в икономиката на страната, което е значително по-голямо. На второ място е финансовата индустрия, където са заети 21 на сто от ИТ мениджърите, а на трето място е производството с 20 процента.

 

 

 

CIO-то – от самостоятелност към влияние

Управителното тяло в българските компании има различни очаквания към ИТ мениджъра. Те варират от изпълнение на корпоративната стратегия до проактивност и даване на предложения за бизнеса. 

Но едно е да се предложи ъпгрейд на някоя от използваните технологии, а съвсем друго - смяна на системата за обслужване на крайни клиент. В компаниите, собственост на български лица, където стратегическото планиране често е краткосрочно или търпи епизодични промени, понякога от CIO-то се очаква твърде много, например да предлага бизнес стратегии. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че за да има тежест професията, ИТ мениджърите е добре да дават идеи на висшия мениджмънт, а за целта трябва да разбират и от бизнеса на компанията. От своя страна и висшият мениджмънт и ръководителите на оперативните направления също трябва да държат във фокуса си технологиите. 

Меките умения

В програмите на ИТ специалностите у нас не е застъпено обучението по мениджмънт и много често управленските кадри трябва да бъдат квалифицирани допълнително. Въпреки това не е честа практика компаниите, особено местните, да изпращат кадрите на специални курсове от типа на „Уменията на лидера“ (Leadership skills) и „Меки умения“ (SoftSkills). Обикновено практиката е най-добрият специалист да бъде назначен за мениджър, но той не винаги притежава подходящите качества. 

Проекти на две скорости

 Изискванията към ИТ мениджърите нарастват и по друга линия - от тях се изисква много бързо да изпълняват проектите, а това налага да има различни режими на работа, поясни Пепа Колева ИТ мениджът на "УниКредит Булбанк". 

„Високата скорост“ се прилага за малки проекти и обикновено срокът е около 2 седмици, поясни тя. Групата, която работи по задачата включва 3-4 човека от ИТ отдела и подобен брой от оперативнто звено, потребител на решението.

Пример за изпълнение на голям проект за кратък срок даде Злати Златев, изпълнителен директор на "Трейдинг", компания от групата на "Миролио". Той се похвали, че ИТ отделът внедрил CRM система, разработена от софтуерна компания по поръчка за едва 6 месеца, при стандартен срок от 2 години.

 

Кого обслужват ИТ проектите в администрацията?

Според Павлина Христова, ИТ директор в община Габрово, технологичните проекти в местната власт отговарят основно на промените в нормативната уредба, но се търсят и прсечни точки с потребностите на гражданите. Снежана Ковачева от Центъра за градска мобилност в столицата постави темата: доколко може да се очаква удовлетвореност от страна на гражданите при въвеждане на нови ИКТ услуги, когато тези услуги касаят тяхното санкциониране? Голяма част от услугите, които разработва и предлага общинското дружество в областта на градския транспорт улесняват гражданите, но има и такива, които са насочени към санкциониране на нарушителите на наредбите на местната власт за паркиране.

CIO под наем?

Много компании ползват изнесени услуги, включително и ИТ подръжка. Според ИТ мениджърите и представителите на бизнеса това е възможно, ако дейността на дружеството не е в пряка зависимост от ИТ услугите. Злати Златев коментира, че ИТ-то не е доставчик на услуги, а пазител на тайните на компанията, затова структури като „Миролио“ предпочитат да има ИТ специалист на щат. Противоположното мнение беше, че аутсорсингът също е сигурен, но в този случай много важно е да се договори т.нар. „ниво на услугата“ (Service level agreement, SLA) с компанията, която предоставя ИТ обслужването.

 Замъгленото огледало за обратно виждане

Една от трудностите в работата на ИТ мениджърите е обратната връзка с клиентите – крайни или отдели в компанията. Основният проблем е в това, че при пряк контакт, никой не иска да си признае, че среща затруднения, при работата със системите. Анкетите също не вършат работа, защото хората рядко ги попълват. Затова едно от решенията е анонимната оценка, с неудобството, че тя съдържа по-често оплаквания и рядко – предложения. По думите на Пепа Колева, по отношение на крайните потребители, е възможно системите за обратна връзка в скоро време да стъпват върху анализ на емоциите и гримасата, с която клиентът напуска банковия салон или магазина.

Бъдещето на бизнеса е електронно – около този извод се обединиха участниците в дискусията. За развитието му е нужна инвестиция в дигиталната квалификация на служителите и тясно сътрудничество между висшия мениджмънт и ИТ ръководителя.


X