Анализи

До 2020 г. изкуственият интелект ще създаде повече работни места, отколкото ще премахне

CIO Media

Напоследък все повече се говори за това как неизбежно изкуственият интелект (AI) ще замени редица работни позиции. Според Gartner обаче точно обратното ще се случи – ще се създадат повече нови работни места, отколкото ще отпаднат.

Според изследователската компания 2020 г. ще бъде повратна за динамиката при наемането на работна ръка, като изкуственият интелект ще допринесе за създаването на 2,3 млн. и за изчезването само на 1,8 млн. позиции.

Броят на професиите, които ще бъдат засегнати от изкуствения интелект, ще се различава според конкретната индустрия. До края на 2019 г. в здравеопазването, публичния сектор и образованието ще се наблюдава засилено търсене на кадри, докато най-силно ще пострада производството. От 2020 г. ще се наблюдава все по-голямо създаване на работни позиции заради навлизането на изкуствения интелект, а през 2025 г. два милиона нови работни места ще бъдат въведени.

От Gartner изтъкват, че много от големите иновации в миналото са били последвани от преходен период, в който има временно изчезване на работни места. След това следва етап на възстановяване и бизнесът преминава през трансформация. Вероятно такъв ще бъде случаят и с изкуствения интелект.

Най-сериозно ще пострадат позициите, които се намират в средната и ниската част на йерархията, докато новите работни места ще изискват от служителите повече умения.

За съжаление предупрежденията за загубата на работни места се дължи на объркването на изкуствения интелект с автоматизацията, обясняват от изследователската компания. Едно от основните предимства на изкуствения интелект е възможността за комбиниране на човешката и изкуствената интелигентност, при което двете се допълват взаимно.

От Gartner съветват при всяка инвестиция в AI технология, ИТ лидерите да обмислят внимателно кои работни позиции ще изчезнат, какви нови умения ще са необхоидми и как това ще промени начина на сътрудничество между служителите, процеса на взимането на решения и изпълняването на работата.


До 2020 г. изкуственият интелект ще създаде повече работни места, отколкото ще премахне

© CIO Media, Cio.bg

От Gartner правят още няколко прогнози за влиянието на изкуствения интелект върху работната среда:

До 2022 г. един на всеки пет служители, извършващи нерутинни задачи, ще разчита на изкуствен интелект

Използването на изкуствен интелект за автоматично генериране на седмичен доклад или избиране на основните пет имейла в пощенската кутия не е нещо изключително, например като намирането на лечение за някоя болест. Именно и затова тези практически употреби остават незабелязани, а компаниите едва сега започват да се възползват от възможността да подобрят нерутинните задачи чрез изкуствен интелект.

До 2022 г. усилията за заменяне на търговските консултанти с изкуствен интелект ще се окажат неуспешни, макар че касиерите и оперативните работници ще бъдат засегнати

Търговците на дребно ще спестят средства от премахването на позиции, които изискват повтарящи се действия. Но ще трябва да инвестират някои от тези средства в обучение на служителите, които могат да увеличат клиентското изживяване.

По този начин повечето търговци на дребно ще разглеждат изкуствения интелект като начин да се отговори по-пълно на нуждите на потребителите, а не толкова да се премахне участието на човека от всеки процес.

През 2021 г. добавянето на изкуствен интелект ще генерира 2,9 трлн. долара бизнес стойност и ще възстанови 6,2 млрд. часа продуктивност на работниците

Изкуственият интелект ще изпълнява повтарящите се и обикновени задачи, освобождавайки хората за други дейности. Но симбиозата на хората с изкуствен интелект няма да бъде еднозначна и ще изисква нови инвестиции вместо само автоматизиране на съществуващите практики.


X