Анализи

Общественият сектор ще инвестира повече в киберсигурност, анализи и облак през 2018

CIO Media

Директорите по информационни технологии (CIO) в държавните структури в цял свят планират да направят през 2018 нови инвестиции в облачни изчисления, киберсигурност и анализи, в резултат на което размерът на изразходваните средства за тези технологии ще расте. Това показва ново проучване, цитирано от ARNnet.

От друга страна, намаляването на разходите за инфраструктурата на дейта центровете вече се е превърнало в норма, макар да е от изключително значение за постигане целите на организацията.

Това става ясно от проучването 2018 CIO Agenda Survey на Gartner, изготвено на базата на 50 въпроса към 3160 CIO от 98 държави, включително 461 директорите по информационни технологии в държавни институции.

Общо 17% от ИТ мениджърите в държавните учреждения очакват повишаване на разходите за кибер и информационна сигурност, макар само 5% да смятат сигурността и потенциалния риск за решаващи за постигане мисията на организацията.

Според Gartner, това показва, че за държавата сигурността не е конкурентен фактор, но допълнителното изразходване на средства в тази сфера е оправдано в отговор на неспирните опити за използване уязвимостите на системите.„Научените уроци от нанесените щети върху репутацията и индивидуалните вреди, появяващи се в резултат на неразрешен достъп до данни или компрометирана сигурност нямат голям ефект върху лидерите. Следователно, те искат да отпуснат повече ресурси и внимание за намаляване излагането на риск от кибератаки“, казва Рик Хауърд, вицепрезидент по изследванията в Gartner.

Според 18% от участвалите в допитването, освен в агенциите по отбрана и разузнаване, дигиталната трансформация е основен приоритет и за държавните агенции, докато в частните компании тя се нарежда на второ място, след растежа и пазарния дял.

Останалите приоритети, посочвани от директорите по информационни технологии в държавните структури са сигурност, безопасност и риск (13%), управление, съгласуваност и регулации (12%) и технологични инициативи/подобрения (11%).

„ИТ директорите в държавните структури имат противоречащи си приоритети – да проведат трансформативна промяна в своята организация, докато преследват ориентираните към съответствие приоритети. Те ще трябва да работят конструктивно с бизнес лидери за постигането на съгласие как да се постигне баланс между риска и иновацията, с цел подпомагане на дигиталната трансформация“, допълва Хауърд.


Постигане целите на организацията

Проучването на Gartner посочва четири технологии, значително различаващи се за обществения и частния сектор що се отнася до инвестиции в технологии, считано за най-важното за постигане целите на организацията.

Изкуственият интелект (AI) е сред водещите 10 технологични сфери в общата извадка, но не и за държавния сектор, където е на 19 място.

Приложният програмен интерфейс (API) е смятан за важен от по-голям процент ИТ директори във федерални и национални структури (4%), отколкото в другите управленски нива или частния сектор, който не нарежда API сред водещите 10 технологии.

Облачните решения/услуги и инфраструктурата/дейта центровете заедно са поставени в топ 10 от 30% от директорите по информационни технологии в държавните институции, срещу едва 12% във всички останали индустрии.

Според Gartner, Интернет на нещата (IoT) е в топ 10 за всички индустрии, освен за държавата, която го нарежда на 12 място в своя списък с приоритети. Изключение тук правят проектите за интелигентен град на местни власти, както и отбраната и разузнаването – които разчитат на поток от данни от сензори следящи широк кръг от дейности. 


X