Анализи

Бизнесът се подготвя за ерата на взаимодействие между човек и машина

CIO Media

Проучване сред директорите на компании от различни държави показва техните нагласи и планове за подготовка за новата ера на взаимодействие между човека и машината. Резултатите от него показват, че с навлизането в тази нова ера очакванията към нея си противоречат.

Приблизително половината от участвалите 3800 СЕО очакват автоматизацията да намали натовареността на служителите, докато останалата половина смята, че ще се случи точно обратното. 42% прогнозират, че в резултат поемането на рутинните задачи от машините, служителите ще бъдат по-удовлетворени от работата. В същото време останалите 58% не са съгласни с това.

Количествен анализ, подготвен от изследователската компания Vanson Bourne, потвърждават изводите в проучването The Next Era of Human-Machine Partnerships, проведено от Институт за бъдещето (IFTF) по поръчка на Dell Technologies. В изследването се прави прогнозата, че до 2030 година новите технологии ще променят взаимодействието човек-машина, ще го направят по-всеобхватно и наситено. 82% от висшите мениджъри смятат, че до пет години хората и машините ще се обединят и ще работят като един екип.Участниците в допитването са разделени относно това, какво ни очаква в бъдеще – нови възможности или заплахи – и има ли нужда от противодействие на тези рискове. 48% казват, че колкото повече зависим от технологиите, толкова повече ще изгубим в случай на кибератака. 52% не се притесняват от това. 50% настояват за необходимост от конкретни планове за действие в случай на излизане от строя на автономните машини, а останалата половина няма мнение по въпроса. 45% смятат, че компютрите трябва да могат да различават добрите от лошите команди. А 55% не виждат необходимост от това.

Много компании внедряват дигиталните технологии в дейността си бавно и им отделят малко внимание. Едва 27% от компаниите са дигитализарали всичките си бизнес процеси. По-голямата част от компаниите (57%) изостават от бързите промени.

Като основни пречки пред превръщането в успешна дигитална компания до 2030 година се посочват:

  • липсата на дигитална визия и стратегия — 61%;
  • липса на подготовка на служителите – 61%;
  • отсъствие на съответната технология — 51%;
  • дефицит на финанси и време – 37%;
  • законодателни ограничения – 20%.

Макар да имат различно мнение за бъдещето и да се сблъскват с различни проблеми при преобразяването на бизнеса, всички ръководители на компании признават нуждата от трансформация. Значителна част от тях вярват, че в за пет години могат да постигнат успехи в тази трансформация, независимо от трудностите.

Участвалите в проучването вярват, че през следващите пет години ще постигнат конкретни успехи: внедряване на ефективна киберзащита — 94%; предлагане на продукти „като услуга“ — 90%; окончателно преминаване към софтуерно конфигурирана инфраструктура — 89%; изследователска и развойна дейност — 85%; прогнозиране нуждите на потребителите с помощта на изкуствен интелект — 81%.


X