Анализи

Какво е бъдещето на ИТ специалистите

CIO Media

Според анализаторите от Gartner до 2021 40% от ИТ служителите ще трябва да бъдат гъвкави и адаптивни, изпълнявайки няколко различни роли. Освен това повечето от техните задачи ще бъдат бизнес ориентирани и няма да бъдат до такава степен свързани с технологиите.

В допълнение до 2019 се очаква броят на наетите ИТ специалистите да се понижи с повече от 5%. От Gartner предвиждат също така, че 50% от компаниите ще създадат гъвкави ИТ профили и длъжности характеристики; а 20% от ИТ организациите ще наемат адаптивни служители, за да скалират своя дигитален бизнес. Вследствие на това броят на ИТ техническите специалисти ще се понижи до 75% спрямо нивата от 2017.

Несъмнено се очаква да има подобна промяна в сектора, а облачният изчислителен модел е основната причина за това. Силата му наистина ще промени начина на наемане на ИТ кадри, като от тях ще се изисква да могат да изпълняват повече от една роля.

Въпреки това твърдението, че от ИТ служителите ще се изискват по-малко технически познания, е по-скоро неправилно. В действителност на тях ще им се налага да имат повече технологични умения.

Съществуват две основни тенденции, които се наблюдават при компаниите, използващи облака за значителна част от своята инфраструктура:

Работата с облака води до двойственост на уменията

ИТ служителите, които преди бяха фокусирани основно върху системите в центровете за данни, сега се насочват и към системите в публичния облак. Това означава, че те знаят не само как да работят с LAMP платформите във фирмените центрове за данни, но и в публичния облак.

В резултат на това те от една роля започват да бъдат отговорни за две или повече. Предполага се, че в крайна сметка традиционните системи ще изчезнат напълно и ще бъдат заменени от системи, базирани в облака. В това отношение от Gartner вероятно ще познаят.


Какво е бъдещето на ИТ специалистите

© CIO Media, Cio.bg

Обръщането към облака поставя по-голям акцент върху технологични умения

Все по-голямото навлизане на облачните технологии по-скоро означава, че ще са необходими повече кадри с технологични умения, а не по-малко. Освен това едва ли приемането на нови бизнес роли ще бъде породено от необходимостта да се заменят традиционните умения за работа с центрове за данни.

Например, новите технологии, които навлизат с публичния облак, като машинно обучение, интернет на нещата (IoT), големи данни и другите – ще изискват специалисти, които ще ги разбират и това една ли ще се промени след 2021.

Досега няма системи за машинно обучение, които могат да създават свой собствен обучителен модел или IoT системи, които могат сами да извършват интегриране на данни. В тази връзка висококвалифицираните кадри с технологични умения ще продължат да имат важно значение.

Разбира се, няма нищо лошо ИТ специалистите да поемат и бизнес роли – всъщност често това е препоръчително. Но едва ли причината за подобно преориентиране ще бъде фактът, че техните технологични умения вече не са необходими. По-вероятно е в бъдеще да има по-голямо търсене на подобни познания , макар че те ще бъдат различни от онези, с които сме свикнали днес.


X