Анализи

Индустрия 4.0 - мечта или реалност?

CIO Media

Виргиния Стаматова

"Концепцията, че всичко може да се дигитализира, е напът да стане реалност: автоматизациятa, изкуственият интелект, Интернет на нещата (IoT), машиннотo обучение и другите усъвършенствани технологии ни позволяват да анализираме обем от данни, който по-рано беше невъзможен за обработка. А предизвикателството, пред което сме изправени, е да променим начина си на мислене, обучение и работа с данните, за да създадем стойност от изводите, получени от усъвършенстваните технологии." Думите да на Брайън Хаусхолдър, главен директор операции на Hitachi Vantara, цитиран от консултантската агенция Deloitte в наскоро публикувания доклад "Четвъртата индустриална революция е тук, но дали сме готови?" (The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready?). Изследването е глобално и се спира върху готовността на бизнеса и правителствата да въведат Индустрия 4.0. Както сочи името, тя е четвъртата от поредица индустриални революции, които трансформират икономиките, работните места и дори самите общества чрез въвеждането на нови технологии и процеси. В края на XVIII век парният двигател и електричеството довеждат до Първата индустриална революция, която се свързва с механизация на производството. В края на XIX век електрическите поточни линии са причина за масовото производство и Втората революция. Началото на Третата индустриална революция пък според мнозина се отнася към през 70-те години, когато изчислителните машини правят автоматизацията възможна.

Има различни определения на това какво е Индустрия 4.0, но като цяло тя предполага промяна, която има в основата си връзката между физически и дигитални технологии, например анализи, изкуствен интелект и IoT. Tова смесване на световете позволява създаването на цифрово предприятие, което не само е взаимосвързано, но и способно на по-цялостно, информирано вземане на решения.

В едно цифрово предприятие данните, събрани от физическите системи, се използват като основа за интелигентни действия във физическия свят. От обратните връзки възникват огромно количество възможности за нови продукти и услуги, по-добро обслужване на клиенти, нови длъжности и бизнес модели. 

Участниците в проучването на Deloitte (1600 топ мениджъри от 19 държави) са на мнение, че ни очаква по-стабилно бъдеще с по-малко неравенство, но не знаят какъв ще е общественият принос на организацията, която управляват, в хода на Индустрия 4.0. По-голямата част - 87 процента, са убедени, че ни очаква по-стабилно бъдеще, с по-малко социални дисбаланси, но двама от всеки трима респонденти са на мнение, че бизнесът ще има много по-голямо влияние от правителствата. По-малко от 1/4 са на мнение, че техните организации имат голямо влияние върху ключови социални фактори като образование, устойчивост и социална мобилност.

Корпоративните ръководители признават, че не се справят с промените около Индустрия 4.0, но въпреки това те не планират да коригират стратегията си. Повечето са ангажирани с традиционните бизнес операции и не са се насочили към новите възможности за създаване на стойност. Едва 1/4 от мениджърите са убедени, че участват активно в процеса, свързан с дигитализация на дружеството, и че компаниите им са прекрачили прага на Индустрия 4.0.

Управителите на компании не са убедени, че разполагат с достатъчно талантливи служители, за да отговорят на предизвикателствата, които цифровизацията поставя. Те посочват, че правят всичко по силите си, за да изградят правилен екип, но признават, че привличането на нови таланти не е сред приоритетите им.


Индустрия 4.0 - мечта или реалност?

© CIO Media, Cio.bg

Ръководителите разбират, че трябва да инвестират в технологии, за да стимулират нов бизнес

модел. Но им е трудно да направят план поради липса на вътрешно подреждане на стратегическите цели и относително краткосрочния хоризонт. Те признават, че сред текущите им технологични инвестиции има такива, които могат да подкрепят нови бизнес модели и ще имат голямо въздействие върху техните организации през следващите пет години. Въпреки това малко директори твърдят, че имат силен бизнес случай за инвестиции в съвременни технологии. Сред препятствията те нареждат липсата на вътрешни приоритети (43%), липсата на сътрудничество с външни партньорите (38%) и краткосрочно планиране (37%).


Индустрия 4.0 - мечта или реалност?

© CIO Media, Cio.bg

Готов ли е бизнесът за технологичните промени?

Преминаването към Индустрия 4.0 означава предприятията да приемат и впрегнат едновременно цифровите и физическите технологии за подобряване на операциите, продуктивността, ръста и обновяването. Това обаче може да представлява сериозна промяна за отделните организации, твърдят бизнес ръководителите. Близо три четвърти са на мнение, че ще фокусират технологичните инициативи върху операциите и процесите във фирмите. Но използването на пълния потенциал за трансформация на Индустрия 4.0 изисква също така да има по-широка визия за прилагането на интелигентни, свързани технологии. В настоящия ранен етап на "революцията" организациите използват цифровите технологии за същите дейности както досега, но разликата е, че те стават по-бързи и се по-качествени. Вече 47% от корпорациите използват иновативни технологии, за да подобрят ефективността на служителите. Но истински напредналите организации в Индустрия 4.0 прилагат технологиите за следващата стъпка - създаване на нови бизнес модели, определяне на нови начини за производство, доставка и създаване на добавена стойност. Индустрия 4.0 е революционна, се казва още в доклада на Deloitte, защото позволява организациите да прихващат данни от реалността, да ги анализират с помощта на дигитални технологии и после пак да върнат информираното действие във физическия свят. Този непрекъснат и цикличен поток на информация, известен като от физически-към-цифров-към-физически (physical-to-digital-to-physical), позволява на организациите да реагират в реално време на промени в екосистемата. В допълнение, чрез събраното огромно количество данни те могат да разпознават модели, симулират и моделират потенциалното бъдеще посредством сценарии и да се научат дори да предвиждат бъдещи промени. Това може да ги направи по-приспособими към неочаквани изменения, по-гъвкави при непредвидими екологични промени и по-добре подготвени за справяне с предизвикателства както вътрешно, така и външно.


Индустрия 4.0 - мечта или реалност?

© CIO Media, Cio.bg


X