Анализи

Бъдещето на аутсорсинга е когнитивно

CIO Media

За да остане България в средносрочен план като значима локация на аутсорсинг картата, не е важно да сме евтини, а умни. През 2016 страната ни изпадна с 4 позиции от 11-о на 15-о място в класацията на Националната аутсорсинг асоциация на Великобритания, а това е сигнал за фирмите от бранша у нас. Клиентите от Северна Америка и Западна Европа, които диктуват модата на пазара, вече не търсят дестинации с евтина работна ръка, а връщат част от изнесените дейности в границите си, предимно административните. Движещата сила на пазара става иновацията, т.е. качеството, а на цената се гледа като на възвращаемост на инвестицията. Бизнесът не се е отказал от ефективността, но я търси по друг начин, насочвайки се към доставчици на услуги, които ще му дадат конкурентно предимство, най-често роботизирана автоматизация на дейности, анализ на Големи данни, машинно обучение. 

Те ще променят облика на работните места и ще решат проблема с недостига на кадри, а също и с цената на труда. ИТ аутсорсингът измества изнесените бизнес процеси, тъй като западните клиенти заменят доставчиците със собствени центрове за споделени услуги. Във „вътрешнофирмените аутсорсинг центрове“ тече трескава роботизация на повтарящите се операции като обработка на заявки и доставки. Вероятно в бъдеще подобни системи не само ще автоматизират определени операции, но и ще станат когнитивни или интуитивни и ще разбират по-добре човешкия език, поемайки по-голяма част бизнес дейностите. 

Тази картина е много различна от сегашния облик на сектора. Очевидно е, че в дългосрочен план аутсорсингът ще претърпи коренна промянаи едва ли ще запази името си. Ако една машина върши работата на определена длъжност, независимо кой притежава тази машина – компанията или пък тя е наета от външна организация – как да наречем този бизнес? Изнесена услуга, автоматизирана роботизация или разширяване на функциите? Може би „аутсорсингът на бизнес процесите“ ще стане „когнитивно управление на процесите“. Очевидно е, че интелигентните машини обещават различен облик на индустрията – какъв точно, предстои да видим. 


X