Анализи

Accenture Technology Vision 2018: Нужни са лидери от ново поколение

CIO Media

Бързият напредък в изкуствения интелект (AI) и други технологии ускоряват развитието на интелигентни корпорации и дават възможност на компаниите да се интегрират в живота на хората. Годишният технологичен Accenture Technology Vision 2018 предсказва бъдещите тенденции в света на технологиите, които ще променят бизнеса в следващите три години. Акцентът върху възможностите за растеж и желанието за позитивно влияние върху обществото, изискват нов тип лидери, които са по-отговорни и така печелят доверие.

Тазгодишният отчет под наслов „Освободената интелигентна корпорация: преобразете компанията си от вътре” подчертава как бързото развитие на технологии като изкуствения интелект, добавената реалност и облачните услуги създават не само иновативни продукти и услуги, но и променят начина, по който хората работят и живеят. В отговор на това компаниите променят връзките с клиентите и бизнес партньорите си.

"Технологиите сега са неразделна част от живота ни и водят до преструктуриране на големи части от обществото", твърди Пол Дохърти, CTIO, Accenture. По същия начин, по който градовете са се развили около пристанищата и по-късно около железопътните линии, или както хората са преустроили живота си около електричеството, в момента светът се преоткрива около дигиталните иновации – и в допълнение към компаниите, които предлагат тези услуги. Това изисква нов тип взаимоотношения, изградени върху доверие, свързано със споделянето на огромно количество лични данни.”

Отчетът сочи, че най-голямата технологична трансформация е уникална с това, че за първи път промяната се случва двустранно; хората не само използват продуктите и услугите на компаниите, но също дават и обратна връзка. Това ниво на „интегрирани иновации” и степен на доверие изискват по-задълбочени взаимоотношения, истинско партньорство, основано не само на продуктите на компаниите, но и на техните цели и ценности. С това двустранно партньорство се появяват и нови отговорности към потребителите, бизнес партньорите и към обществото като цяло, които изискват отдаденост на лидерите от най-високите нива на корпорациите.

Проницателните корпорации разбират, че тези обществени очаквания могат да бъдат превърнати в предимство за тях. Те използват тези нарастващи взаимоотношения, за да изградят партньорства с клиентите си, служителите си, правителството и обществото. Това се развива и в сфери извън обслужването на клиенти и търговията на дребно.

Technology vision идентифицира 5 развиващи се технологични тенденции, на които компаниите трябва да обърнат внимание, ако искат да изградят нужните им партньорства, за да бъдат успешни в днешната дигитална икономика:

Гражданин с изкуствен интелект (Citizen AI) – Издигането на изкуствения интелект (AI) в полза на бизнеса и обществото. С нарастването на способностите на изкуствения интелект, нараства и влиянието, което той има в живота на хората. Компаниите, които акцентират върху потенциала на AI, трябва да осъзнаят въздействието, което той може да има като техен отговорен представител.

Разширена реалност (Extended Reality) – краят на разстоянието. Технологиите за виртуална и добавена реалност трансформират начина, по който хората работят и живеят, като премахва дистанцията между хора, информация и преживявания.

Истинност на данните (Data Veracity) – значението на доверието. При трансформацията на бизнеса към работата с данни, компаниите са изправени пред нова уязвимост - неточни, манипулирани и предубедени данни, които водят до опорочени и изкривени бизнес решения. За да се справят с това предизвикателство, компаниите трябва да следват двоен модел, който да максимизира истинността и да минимизира манипулирането на данни.

Безграничен бизнес (Frictionless Business) – създаден за мащабни партньорства. За да растат компаниите, те зависят от партньорства, базирани на технологии. Техните собствени системи обаче не са създадени, за да могат да поддържат мащабни партньорства. За пълното задействане на свързаната Умна Корпорация, ще се наложи компаниите първо да бъдат преустроени отвътре.

Интернет на мисленето (Internet of Thinking) – създаване и предоставяне на интелигентни системи. Бизнесът залага много на интелигентната среда чрез роботиката, изкуствения интелект и уникалните преживявания. Но даването на живот на тази интелигентна среда ще изисква не само добавянето на ключови умения и способности на специалистите, но също и модернизиране на технологичната инфраструктура на корпорациите.

„Чрез новите взаимоотношения между клиенти, служители и бизнес партньори, компаниите изграждат по-силно доверие и обществена интеграция, която е неизбежна, и заедно с това засилват собствения си растеж.” – твърди Дохърти.

Technology vision на Accenture се изготвя ежегодно от Accenture Labs и Accenture Research. За отчета за 2018 процесът на проучване включва Външния консултативен борд за технологична визия, съставен от повече от двадесет специалисти от обществения и частния сектор, академици, фондове за рисков капитал и предприемачески компании.Проведено е глобално онлайн проучване с повече от 6 300 компании и управители на ИТ компании в 25 държави и 18 индустрии. Участниците са предимно управители и директори на компании с годишен приход от поне 500 милиона долара, като повечето са с годишен приход от над 6 милиарда долара.

 


X