Анализи

Тенденции в CAD продуктите през 2018

CIO Media

Виргиния Стаматова

Интернет търговията, социалнитe медии, смартфоните, споделената икономика са примери за тенденции, които променят начина ни на живот. Много често те се оказват преходни и биват заменени от други течения, но въпреки това водят до промяна. 

Приемането на тенденциите изисква да излезете от зоната на комфорт в името на бъдещия растеж. А пренебрегването им крие опасност от загуба на пазарен дял. Kodak изобрети цифровия фотоапарат през 1975, но през 2012 именно цифровата фотография доведе до фалита на компанията. Yahoo пропусна възможността през 1998 да купи Google за 1 млн. долара, но през 2002 цената на компанията достигна 5 млрд. долара, а пазарната капитализация на технологичния гигант към днешна дата е над 680 милиарда долара. Някои от известните компании, които не успяха да адаптират към тенденциите, са Blockbuster, Tower Records, RIM, Palm и MySpace. 

Тенденции съществуват и в разработването на продукти. Ако фирмата ви все още работи по същия начин както през последните двадесет или дори само преди десет години, рискувате да бъдете изместени от компании, които са по-бързи и по-евтини. 

При положение че сте дизайнер, инженер или мениджър, във ваш интерес е да останете на гребена на вълната. Това ви прави по-ценен като експерт и показва, че наистина разбирате развитието на вашата професионална ниша. Ето четири CAD тенденции, които според пазарната агенция Business Advantage ще се запазят през тази и следващата година. Трите нива на автоматизация 

Извън света на компютърното моделиране автоматизацията присъства на различни нива – от автономните автомобили до дигиталното земеделие и управлението на бизнеса. Но на нивото на проектирането тя е една от основните тенденции в CAD инструментите, като тук се наблюдават три нива на автоматизация: спомагателна, функционална и пълна. 

Първият вид роботизация цели да намали проблемите, създадени от рутинни, повтарящи задачи, които все още изискват много време. Например, ако трябва да конструирате една сглобка – ще се наложи да посочите подробно как да бъдат свързани компонентите. Предсказуемият монтаж се очаква скоро като функционалност във водещите продукти и ще реши този проблем. 

Следващото ниво на автоматизация е свързано с разширяване възможностите на CAD инструментите. Целта е симулацията да бъде непрекъснато част от процеса на проектиране. От друга страна, симулационната технология не само може да оптимизира съществуващите дизайни (например оптимизация на топологията), но и автоматично да препоръчва оптимални форми. При този сценарий инженерът или архитектът трябва да се съсредоточат върху проблема: ограничения, сили и граници, а след това системата автоматично ще предостави най-добрите варианти за изпълнение. 

Има различни подходи за усъвършенстване на CAD симулациите – единият е чрез приложение, като в този случай се решават проблемите с изграждането на 3D мрежата от точки (X, Y и Z за височина, широчина и дълбочина) като етап от структурното конструиране на пространствения модел. Това е доста дълъг етап и в зависимост от проекта, който е пуснат да се смята, може да отнеме десетки часове или дори няколко дни. А втората посока е чрез инструмент за симулации в реално време, позволяващ промени в геометрията, докато се изследва влиянието на натоварването. А това ще намали времето за проектиране. 

Третото ниво на автоматизация е свързано с изключване на човешката намеса от процеса на проектиране на машини, например за проверка на качеството. Интелигентните алгоритми, които разпознават функциите, ще позволят лесното програмиране или напълно автоматичното създаване на подобни изделия. А това ще доведе до трансформация на идеята за производство. През тази година се наблюдава ръст на онлайн производството на потребителски части, еднократни или в малки партиди, като очакванията са тенденцията да се запази и през 2019 г. Например платформата ZYCI.com позволява CNC (Computer Numerical Control) обработка или превръщане на пространствения модел в числова поредица, която движи ножа на режещото устройство за формоване или отливката на 3D принтера. Използвайки тази платформа, инженерите могат да качат своите 3D модели и да получат бързи оферти за цената и времето за доставка на материалите. А разликата между механичния и електронния дизайн се стопява. А това ще направи инженерите по-гъвкави, защото специализацията в ерата на интегрираните системи за проектиране не е необходима и вероятно ще се намали разликата в знанията на отделните дисциплини. 

А IoT означава, че проектантите ще останат свързани със своите произведения и ще търсят нови начини за подобряване на дизайна или чрез информация, получена от сходни продукти, ще могат да подобрят бъдещите версии на производството си. 

На пазара се търсят интелигентни продукти с връзка към интернет и за да отговорят на очакванията на клиентите, производителите ще трябва да променят производствената си практика. Популярен подход към тази промяна е създаването на цифров близнак, който ще позволи на производителите да анализират актива и обновят възможностите му. 

CAD в облака (CiC) 

Тази година бележи своеобразен връх по отношение на облачните CAD продукти. Oколо 75 на сто от американските клиенти използват софтуер за пространствено моделиране в облачна среда. Това означава, че от концепция CiC се превръща в продукт с достатъчно инструменти, които позволяват на съвременните проектанти да вършат работата си добре. Облачните клиенти в Европа обаче са по-малко, а затрудненият диалог между САЩ и ЕС може да се отрази и на плановете на бизнеса да премине към CiC. 

Според прогнозите на доставчиците в близките 5 - 10 години инженерите ще работят в облака. Те уточняват, че пионерите в облака са равномерно разпределени в основните индустрии, като производственият сектор изпреварва строителството. 

Разширената реалност нахлува в CAD 

Последната тенденция, която отбелязват от Business Advantage, е свързана с повишаването на популярността на разширената реалност (AR). Това позволява инженерите да разработват проектите си по нов начин. От друга страна, акционерите във фирмата производител могат да станат свидетели на моделирането.


X